FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

front

 

 

 

AKTUELLE UDGIVELSER

 

Kurt Rodahl Hoppe: Bogsteder
En lækkerbisken for bogelskere. Fotografen Kurt Rodahl Hoppe har taget en serie betagende fotografier med mennesketomme portrætter af bogsteder eller interiører, hvor de mange bogrygge tyst hvisker deres indhold ud. Bogsteder indledes med tre meget forskellige kærlighedserklæringer til den gode gamle trykte bog, skrevet af henholdsvis Sonny Ankjær Sahl, Anne Elisabeth Toft og Knud Romer.
Læs mere:

Jens Carl Sanderhoff: Død mands manifest
Død mands manifest er sidste bind af romantrilogien Europas floder. Romanen samler op på de to foregående romaner, men er samtidig en selvstændig historie, hvor nøglebegreber for fortællingen er Das Unheimliche, fremmedgørelse og det metafysiske. Historien foregår i Freiburg im Breisgau, hvor en midaldrende dansk forfatter flytter ind i et hus, hun netop har arvet. Her finder hun, blandt meget andet, et efterladt manuskript. Hele trilogiens indre konstruktion er baseret på en idé om at ville fortælle om menneskets bevæggrunde; at sammenligne vores personlige motiver og handlinger med vandets natur; måden det bryder gennem og fortrænger, det viger udenom og forsvinder, fordamper og forenes i grænseløse ophobninger.
Læs mere:

Friedrich Hölderlin: Tårndigte
Friederich Hölderlin er en uomgængelig skikkelse i europæisk idéhistorie og Tårndigte et litterært mesterværk. Med denne udgivelse introduceres tårndigtningen for første gang i Skandinavien. Oversættelsen giver et gennemtænkt og friskt bud på fordanskninger af digtene. Her gøres Hölderlin tilgængelig for et dansksproget publikum, uden at digtenes særlige stil og budskaber ødelægges. Udgivelsen er dobbeltsproget: med den tyske originaltekst på venstre og den danske oversættelse på højre side.
Læs mere:

Jens og Linda Handrup: Fortællingen om Thise Mejeri
Bogen giver en førstehåndsberetning om etableringen af et lille økologisk andelsmejeri, der klarer sig mod alle odds. Et stykke enestående dansk virksomhedshistorie om jysk stædighed, naivitet, loyalitet og tro på og passion for økologi.
Læs mere:

Jens Carl Sanderhoff: Djævlens protegé

Djævlens protegé er andet bind i romantrilogien Europas floder. Trilogien består af tre selvstændige bind, der fletter sig sammen til et intrikat mønster. Strukturen minder om floder i et landskab set fra stor højde, der ad forskellige ruter løber sammen i det samme hav. Trilogien bevæger sig fra det brede svæv henover ni menneskers historie, til ni menneskers fortættede nu, for at ende i ét menneskes prisme. Sanderhoffs romantrilogi er for læsere, der nyder en smuk og udfordrende fortælling – en romantrilogi for litterære feinschmeckere.
Læs mere:

Per Jepsen (red.): Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen
Et festskrift i anledning af Søren Gosvig Olesens 60-års fødselsdag.
Spørgsmålet om, hvad filosofi er, er selv et filosofisk spørgsmål. Denne bog indkredser dette spørgsmål gennem ni forskellige essays om alt fra forholdet mellem filosofi og videnskab og det særlige ved den filosofiske tænkning til filosofiens rolle i det digitale samfund.
Læs mere:

Giorgio Agamben: Signatura rerum

Signatura rerum er Agambens overvejelser over egen metode, skrevet efter adskillige prøver på denne – ganske som Vidensarkæologien var det for Foucault, som er den forfatter, Agamben kommenterer hele vejen igennem.  Men ud over arkæologien er der også kommentarer til og studier i paradigmet, den hermeneutiske cirkel, analogien, dialektikken og »urfænomenet«. Det er en bog, hvor man vil se Agamben vedgå sin gæld til tyske og franske læremestre, samt til traditionen, og hvor man kan se ham gradvis komme i besiddelse af sine arbejdsredskaber. En polemisk brod stikker frem i Agambens forsøg på afklaring af de »arkæologiske« modellers ontologi; dér taler han de nutidige humanvidenskabers primitive kopiering af neurovidenskaberne midt imod.
Læs mere:

Jens Carl Sanderhoff: Europas floder

Et menneske er skabt af nogle særlige øjeblikke, nogle få, formative sekunders poetiske resonans. I romanen Europas floder præsenteres vi for ni personer i tilbageblik, der danner et billede af de mennesker, som vi møder fremme i det nu, hvor historien finder sted. Romanen er første del af en trilogi, som fortsættes med Djævlens protegé og slutter med Død mands manifest, og som samlet skildrer identitetens og kulturens tilstand i et Europa under forvandling.
Læs mere:

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen: Opstandelseslyset
Bogen indeholder 41 monotypier af kunstneren Maja Lisa Engelhardt og 15 prædikener af tidl. sognepræst ved Lodbjerg Kirke Kaj Mogensen. Deres tema er i henholdsvis billeder og ord forkyndelsen af: »Kristus er opstanden«.  Monotypierne er således ikke fortolkninger af prædikerne, ligesom de ej heller er illustrationer til dem. Monotypierne er i sig selv forkyndelse i billeder. I forbindelse med udgivelsen arrangeres en udstilling, hvor bogens original-monotypier udstilles på Heltborg Museum i Thy.
Læs mere:

Jane Havshøj og Peter Brandes: Lyset som relation
Lyset som relation er en præsentation af arkitekten Jane Havshøj og kunstneren Peter Brandes’ forslag til et Martin Buber-Hus ved Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Vestjylland. Huset skal rumme et bibliotek og være et sted til studie og undervisning. Filosoffen Ettore Rocca har skrevet en introduktion til såvel Martin Bubers tænkning som til det projekterede Buber-Hus. Projektet deltager i det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016.
Læs mere:

Simon Grotrian og Peter Brandes: Sneens tretten digte
Bogen indeholder seks originalraderinger af Peter Brandes og tretten digte af Simon Grotrian. Hver enkelt bog er håndarbejde fra inderst til yderst: de fire typer papir, der er anvendt, er håndlavet; trykarkene er håndtrykt på en cylinderpresse; raderingerne er naturligvis også trykt i hånden; sluttelig er bogen bundet ind i hånden og ilagt en håndgjort bogæske. Anmelderne skrev bl.a.: »… er så tæt på at være en æstetisk totaloplevelse, som en trykt bog kan blive … excentrisk pragt.«
Læs mere:

Kurt Rodahl Hoppe og Marianne W. Asmussen: Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Fotobog i stort format om en af landets få verdensberømte forfattere. Med indlevende tekst af den tidligere direktør for Karen Blixen Museet på Rungstedlund, Marianne Wirenfeldt Asmussen og dragende fotografier af Kurt Rodahl Hoppe. Om bogen skrev anmelderne: »… den fuldendte guide … overdådig smuk … de dejligste fotografier … emmer af liv … gør Blixens verden højst nærværende … en virkelig smuk og oplysende bog … det er gennemført og godt gjort … perfekt boghåndværk.« Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2016.
Læs mere:

Dorthe Jørgensen: Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium
Nærvær og eftertanke er en utidssvarende bog – ikke trendy, men nødvendig – om lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og eftertænksom refleksion. Forfatteren problematiserer tænkningens kår i en tid, hvor der er fokus på at teste, evaluere og rapportere. Om bogen skrev anmelderne: »Må på det kraftigste anbefales … har et sjældent personligt præg, hvor forfatteren øser af egne erfaringer … Det er ikke alene bogens indhold, men også dens ydre fremtoning, der er med til at fremkalde denne følelse af opløftethed.«
Læs mere:

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.): Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud
Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud er overskriften for den omfattende kunstneriske forandring Langenæskirken i Aarhus har gennemgået. Med nænsom blik for det moderne kirkerum, arkitekterne Richter og Gravers tegnede i 1966, har billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen skabt en ny dialektik mellem arkitektur og kunst, mellem tyngde og lethed, mellem mørke og lys.
Læs mere:

Giorgio Agamben: Midler uden mål. Noter til politikken
Giorgio Agamben har søsat et af vor tids største filosofiske projekter: homo sacer-projektet. Midler uden mål lancerer projektets væsentligste begreber, emner og argumenter. Om bogen skrev Informations anmelder: »Det radikale hos Agamben består i at hudflette den vestelige, moderne demokratiske stat, så det slår gnister. Agamben er i den politiske filosofi, hvad Nietsche er i eksistensfilosofien: kompromisløst provokerende … Agamben er værd at tænke med, fordi han som få tænker det, som ingen andre tænker, men som vi burde tænke over.«
Læs mere:

Per Andersen og Kim Karmark: Fortællinger fra Fur
Fortællinger fra Fur ønsker at indfange øens særlige magi. Bogen har fået de helt store gloser frem blandt avisernes anmeldere: »… emmer af atmosfære og nærhed … overrumplende bog … intense og dirrende kunstværker … fotografierne er hver for sig en fortælling … åndeløst smukke motiver … guldgrube af menneskestof … man bliver glad for, at denne bog findes … en af årets smukkeste fotobøger.«
Læs mere:

Ettore Rocca og Peter Brandes: At se Abraham
I en serie på tredive tegninger ønsker Peter Brandes at føre en samtale med Kierkegaards Frygt og Bæven, med Første Mosebog og indirekte med den lange ikonografiske tradition om episoden, hvor Gud krævede, at Abraham skulle ofre sin søn Isak. Om bogen skrev anmelderne: »… en slags kunstnerisk knudepunkt … ud over den visuelle nydelse og det personlige eksistentielle indhold er bogen et kunstværk i sig selv«
Læs mere:

Anette H. Flensburg: Vi bor i hinanden
Vi bor i hinanden er en tekst- og billedbog. Teksterne bygger på erfaringen af at miste en tæt slægtning. Et liv hører op, mennesket bliver uden sted. Billederne af tomme rum er forsøg på at fastholde det uhåndgribelige. Rummene er skrøbelige modeller, også uden sted. Om bogen skrev Kristeligt Dagblads anmelder: »Flot boghåndværk, der i sig selv er et kunstobjekt … en smuk bog om afsked og efterliv«.

Læs mere:

Stig L Andersson: Empowerment of Aesthetics
Udstillingskatalog til den danske pavillon ved Arkitekturbiennalen i Venedig 2014. Stig L Andersson tegner et stærkt, personligt formidlet Danmarksbillede af den begejstrede, komplekse og dynamiske modernitet, ikke alene inden for arkitekturhistorien, men også inden for videnskaben, kunsten og poesien - samtidigt peges der frem mod en vision for fremtidens bæredygtige Danmark. »Kataloget fremtræder som en veritabel pragtopvisning af smuk typografi og dristig billedbehandling i samvirke med et stort tænkt og fint forløst layout«. Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2015.
Læs mere:

Søren R. Fauth: Universet er slidt
Universet er slidt er et langt erindringsdigt; et langdigt, der udfolder sig som en billedfrise over mere end 13 meter. Alt sammen samlet og bundet ind i hånden. Om Universet er slidt skrev pressen: »Fantastisk digtbog … vidunderbog i mere end én betydning … et usædvanligt bogværk … i grænselandet mellem kunsthåndværk og litteratur … ypperligt stykke boghåndværk … sansemættet poesi … subtil sammenhæng mellem teksten og dens opsæt … bogstavrimenes velklange … en usædvanligt kompromisløs satsning«.

Læs mere:


Giorgio Agamben: Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (Homo sacer II,3)
Giorgio Agamben er en af vor tids mest indflydelsesrige filosoffer. 
Sprogets sakramente er et bind i hans store og originale homo sacer-projekt. Udover at demonstrere Agambens mesterlige metode, er denne bog en værdig indgang til projektet som helhed. Søren Gosvig Olesen har oversat og skrevet forordet. Om Sprogets sakramente er bl.a. skrev: »Det er vigtig læsning … formidabel præstation af en oversættelse … elegant og gennemarbejdet … så rygende lækker, at man skulle tro, det var løgn.«
Læs mere:


Giorgio Agamben: Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (Homo sacer II,3) (særudgave)

Tre unikabogbind ved Ernst Anders Rasmussen

»Den overvældende fetich, der ligger i en sådan bibliofil indbinding, gør ikke blot bøgerne til smukke objekter. Den udtrykker håndens stumme tale i materialet og peger på et andet sted i virkeligheden, hvor mennesket opstår, end netop i sproget, hvor filosoffen ser det. Sproget forpligtiger, siger Agamben, men gør ikke alle menneskelige handlinger, også håndværkets og æstetikkens? Er det ikke på lige fod med at gøre os til mennesker, at vi bruger så meget tid og så megen kraft på at udsmykke tre enkelte objekter?« Karsten R.S. Ifversen Politiken, 20. april 2013.
Læs mere:


Martin Heidegger | Eduardo Chillida: Kunsten og rummet
Die Kunst und der Raum udkom oprindeligt i form af et enestående bogværk, hvor Heideggers tænkning indgår i en intens dialog med Chillidas abstrakte kunst. Denne sjældenhed er hermed atter gjort tilgængeligt. Om Kunsten og rummet er bl.a. skrevet: » … en obskøn lækkerbisken for den bibliofile … har sin egen berettigelse; ingen kan gøre den efter!  … fintmærkende og overordentligt omhyggeligt oversat …. tankevækkende … et væsentligt bidrag til en forståelse af kunstens væsen«. Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2011.  
Læs mere:

Søren Gosvig Olesen: Forsøg med filosofien
I Forsøg med filosofien inviterer Søren Gosvig Olesen læseren til at tænke selv ved at give bud på en forståelse af en række forskellige begreber og tænkere. Bogen består af 28 korte essays. Under overskriften »Endelig, her er svaret på livets mening« gav Politikens anmelder bogen 5 ud af 6 hjerter: »Søren Gosvig Olesen argumenterer stærkt for svag tænkning i en herlig samling filosofiske forsøg.« Forsøg med filosofien rummer »en gennemgående vilje til at kommunikere og tage filosofien alvorligt som et personligt vidnesbyrd om livet. … en sjældent lækker udgivelse«.
Læs mere:

Ole Thomsen: Det lune land. Om liv på Mols
Bogen har fået de helt store gloser frem blandt dagbladenes anmeldere: » … universel fortælling … forbløffende værk … en kulturel manifestation af rang og et originalt indlæg i værdidebatten … imponerende mangfoldig og finurlig … en varm, vidende og vittig fortællerstemme … særdeles underholdende sædeskildring … storværk … en ærkedansk historie, som giver den universelle humanisme kød og blod … Billedsiden er formidabel … smukt udstyret … en bog for bogelskere.«
Læs mere:

Ole Thomsen: www.detluneland.dk
Bogen Det lune land. Om liv på Mols udkom i december måned 2011. Heldigvis er Ole Thomsens materiale fra landsbyen Tved så righoldigt, at fortællingen kalder på mere plads og andre medier. Derfor arbejder vi løbende på at etablere en hjemmeside med yderligere materiale i form af tekst, fotografier, lyd og film …
www.detluneland.dk

Martin Heidegger: Sprog og hjemstavn
I Sprog og hjemstavn viderefører Martin Heidegger væsentlige pointer fra Kunstværkets oprindelse, idet der her kan stiftes nærmere bekendtskab med, hvad det er, kunsten og digtningen gør ved tænkningen. I bogen akkompagneres Heideggers tekst af fotografier af billedkunstneren Søren Lose, og Dorthe Jørgensen indleder med et forord. Om bogen skrev Slagmarks anmelder: »… mere end blot en bogudgivelse. Det er et lille kunstværk og fortjener at blive oplevet, sanset som sådant. Man kan endda vove betegnelsen gesamtkunstværk«. Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2008.                        
Læs mere:

 
 

 

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold