FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

11 billeder

 

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Tilrettelæggere: Peter Brandes og Klaus Gjørup
Halvbind, 80 sider, 42,0 x 29,5 cm (tværformat)
300 nummererede og signerede eksemplarer
Udgivet oktober 2014
ISBN 978-87-997562-2-3
Pris kr. 599,- udsolgt fra forlaget

 

I en serie på tredive tegninger ønsker Peter Brandes at føre en samtale med Kierkegaards Frygt og Bæven, med Første Mosebog og indirekte med den lange ikonografiske tradition om episoden, hvor Gud krævede, at Abraham skulle ofre sin søn Isak. Bogen indledes med et udførligt essay af filosoffen Ettore Rocca.

Tegningerne er lavet på forskellige slags papir fra 1700- og 1800-tallet, blandt andet japansk papir, papir på basis af bomuld og hør og tyndt karton. I forhold til papirets struktur og porøsitet bruger Brandes forskellige blyanter, trækul og tusch. Der er altid taget det mest omhyggelige hensyn til papirets svar på de tegnede streger, som derfor får en nænsom karakter. De præcise bevægelser – ikke en linje er blevet fortrudt og udvisket – giver tegningerne et statuarisk udtryk, som om figurerne er mejslet i sten. Brandes’ tegninger er gengivet i fuld størrelse.

Peter Brandes (f. 1944) er maler, grafiker, billedhugger og fotograf. Brandes er autodidakt. Gift med billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt. Bor og arbejder i Asger Jorns hus og atelier i Colombes uden for Paris. Brandes’ kunst kredser ofte om temaer fra kristendommen, jødedommen og den antikke mytologi. Har udstillet på bl.a. Statens Museum for Kunst, Ny Carlsberg Glyptotek, Museum Schloss Hohentübingen, Museum Hölderlinturm Tübingen, Sophienholm, Skovgaard Museet, Ribe Kunstmuseum, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Museet for Fotokunst, Det Danske Hus i Paris, Trapholt, Verdensudstillingen i Sevilla og Galerie Moderne i Silkeborg. Udført en række store offentlige udsmykningsopgaver i ind- og udland:  Monument i Holocaustmuseet i Jerusalem, Kirken Village of Hope i Los Angeles, Vejleå Kirke i Ishøj, Roskilde Domkirke og Nordlyskatedralen i Alta (Norge). Repræsenteret på Statens Museum for Kunst, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Ny Carlsberg Glyptotek, Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus, Göteborgs Konstmuseum, Museum of Modern Art i New York, Louvre og Bibliotèque Nationale i Paris. Brandes er medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen. Har illustreret en række bøger, bl.a. af Homer, Sofokles, Ovid, Euripides og Aischylos. Passioneret bog- og kunstsamler. I 1994 modtog Peter Brandes Eckersberg Medaillen og i 2013 Friederich-Hölderlin-Preis.

Ettore Rocca (f. 1966) er filosof og gæsteforsker ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet samt lektor i filosofisk æstetik ved Università Mediterranea di Reggio Calabria, Italien. Ph.d. i filosofi i 1997 ved Università di Bologna på afhandlingen Kierkegaard. Silenzio e comunicazione. Medlem af Søren Kierkegaard Forskningscenterets Advisory Board. Ud over en lang række artikler til internationale tidsskrifter og antologier har han bidraget med essays på dansk i Lysets handlinger: Vejleå kirke. Ishøj (2013) og Længsel: Lundbye og Kierkegaard (2013). I 2012 udgav Ettore Rocca en meget rost Kierkegaard-monografi på italiensk, denne kommer i en dansk udgave i begyndelsen af 2015. I 2007 blev Ettore Rocca tildelt Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana af den italienske stat for sin Kierkegaard-forskning samt sit aktive virke for at fremme den kulturelle udveksling mellem Danmark og Italien.

At se Abraham er tilrettelagt af Peter Brandes og Klaus Gjørup. Sats er foretaget af Narayana Press med skrifttypen Sabon, der er tegnet af Jan Tschichold. Peter Brandes’ originaltegninger er scannet og hovedsagligt reproduceret i fuld størrelse. Bogen er trykt af Narayana Press på Gyllingnæs. Forsatspapiret og de indledende og afsluttende sider er trykt på 150 gram Hahnemühle kobbertryk, mens tegningerne er trykt på 175 gram træfrit papir Igepa fra Michaelis & Co. Indbundet i garnhæftet halvbind med Buckram-lærred på ryggen. Bogbinderarbejdet er udført af Beltz i Bad Langensalza. Det samlede oplag er på 300 eksemplarer.

At se Abraham udkommer i en udgave på 250 signerede og nummererede eksemplarer (51-300), samt i en særudgave på 50 eksemplarer. Disse signeres og nummereres med romertal (I-L). Med særudgaven følger et signeret og nummereret træsnit trykt af kunstneren på 110 gram japansk koshi håndlavet papir opklæbet på 250 gram Arches velin papir. Særudgaven med træsnit ilægges en håndgjort kassette.

 

Anmeldelser

»Et kunstværk i sig selv. Peter Brandes tolker Første Mosebogs fortælling om Abraham og Isak i en luksusudgave med tredive tegninger. Vi ser Abraham og Isak på vej gennem ørkenen mod Morijabjerget. Som noget helt usædvanligt bærer de på en træstamme. En træstamme så tung, at deres skuldre værker og enkelte gange tvinger dem helt ned i knæ. Lige så usædvanligt er det, at det ofte er svært at skille faderen fra sønnen. Den fælles lidelse har udvisket forskellene mellem dem. … Rocca tolker træstammen i Brandes’ tegninger som et symbolsk billede på gudsforholdet. Rocca ser ser i enkelte af tegningerne også det, der kan gøre lidelsen forståelig og i sidste instans ophæve den: I de frysende ensomme billeder af Abraham og Isak i ørkenen dukker en tornekone pludselig op, ligesom den vandrette træstamme og de lodrette figurer i enkelte tilfælde synes at danne en korsform. Rocca er ikke i tvivl om, at begge skal symbolisere Jesus, hans lidelse og hans genopstandelse. Det er troen selv, troen på den kristne Gud, der skal frelse … Da Peter Brandes endvidere har udført tegningerne på over 200 år gammelt håndlavet papir med mange forskellige teknikker og redskaber som blyant, trækul og tusch, er det klart, at vi her har at gøre med et værk, som hæver sig langt over den almindelige bog i boghandlen. Det er en bog, som ud over den visuelle nydelse og det personlige eksistentielle indhold er et kunstværk i sig selv.« Tom Jørgensen, Jyllands-Posten, 17. januar 2015
Læs hele anmeldelsen her:

»Denne bog repræsenterer på mange måder en slags kunstnerisk knudepunkt, hvori mange af Peter Brandes’ hidtidige temaer og ikonografiske figurer skærer og belyser hinanden, samtidig med at noget hidtil uset opstår. Det er sådan, hans imponerende livsværk altid er vokset. Ved rodskud, frøformering, nye løg. ... Når man har set og genset og endnu engang set serien af tegninger af to gående skikkelser, der i én uendelighed slæber deres træstamme fra højre mod venstre, fra baggrunden og skråt ud mod læseren, kan man spørge sig selv, hvad der ligger i disse på én gang primitive og sublime streger? Man kan klappe den store bog i og ryste på hovedet. Eller man kan opleve de tredive tegninger endnu engang, se detaljer, få øje på noget hidtil upåagtet, eventuelt tilsat et drys Kierkegaard. Og så endelig lægge bogen forsigtigt væk, for at atter tage den frem dagen efter, og dagen efter. Der er kun de to valgmuligheder. Anmelderen slutter her. Han skal se tegningerne. Igen.« Preben Winther, Kunstavisen.
Læs hele anmeldelsen her:

 


 

 

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold