FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

7 billeder

 

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Fotografier: Anders Olsen o.a.
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Indbundet, 21,0 x 30,0 cm, 304 sider
Udgivet december 2011
ISBN 978-87-992806-3-6
Pris: kr. 349,-

 

Allerede for hundrede år siden var der folk i Tved Sogn, der tænkte: »Alle ved, at livet i en bondeby på det mørke Mols kan være småligt og surt; men ikke alle kender dets storhed og sødme. Den storhed vil jeg fastholde. Den vil jeg vise.« Og så gav de sig til at fotografere og skrive om Tved-lykken. De to største berettere om Tved er Anders Olsen (1881-1948), digter og professionel fotograf, og Martin Evald (1904-1957), forfatter til tredive smukt indbundne bind, sirligt håndskrevne og forsynet med register. Dertil kommer alle de bevarede breve, skrevet af kloge, kærlige, sprudlende kvinder (fra 1870’erne og frem). Tved har altså en ualmindelig rig overlevering, fuld af poesi og lune. Dette materiale blev det overladt Ole Thomsen – født i Tved i 1946 – at formidle videre. Det har han forsøgt at gøre i sine forgængeres ånd.

Det lune land. Om liv på Mols består af fortællinger – fortællinger, der passer. Nogle af de mennesker, hvis sind og skæbne skildres, har Ole Thomsen selv kendt, andre levede før hans tid. Noget personligt og selvbiografisk kommer der med i hans beretning, måske som en rød tråd, men ikke som hovedsagen. Hovedsagen er bikuben Tved. Det lune land. Om liv på Mols afsluttes med et register over bogens persongalleri af tvedboer gennem et par hundrede år. I registeret indgår et lille Mols-leksikon. Til sidst »oversættes« de gamle adresser, sådan at man får at vide, at Jens-gartneren boede på den adresse i Thorup, der nu hedder Tothøjvej 12. Det var altså på lige netop den plet, at skrukhønen lå og rugede inde i stuen, i ly og læ bag den gamle klunkesofas stramajpuder.

Det lune land. Om liv på Mols er tilrettelagt af Per Andersen og Klaus Gjørup og sat med skriften North, der er tegnet af Trine Rask. Narayana Press har forestået reproduktionsarbejdet med bogens 126 fotografier, der er gengivet i duplex. Bogen er tykt på Munken Pure 150 gram ligeledes af Narayana Press i Gylling. Indbundet i mørkeblåt hellærred med varmorange præg samt matchende kapitæl- og læsebånd, forsatspapiret er grønt Lana Colours 160 gram. Smudsomslaget er trykt på Munken Pure 170 gram. Bogbinderarbejdet er udført af Jysk Bogbind i Holstebro. Formatet er 21,0 x 30,0 cm, omfanget 304 sider og vægten 1,8 kg. Oplaget er på 1000 eksemplarer.

Ole Thomsens righoldige kilde af molbofortællinger er langtfra udtømt. Fortællingen kalder på mere plads og andre medier: En hjemmeside, hvor der vil blive offentliggjort yderligere materiale i form af tekst, fotografier, lyd og film …
Se hjemmesiden her

Ole Thomsen (f. 1946) er molbo, født og opvokset i landsbyen Tved, og så er han klassisk filolog, dvs. at han forsker i oldtidens græske og romerske kultur og dens betydning for os. Ansat ved Aarhus Universitet fra 1971 til udgangen af 2008. I 1987 blev Ole Thomsen dr.phil. på afhandlingen Komediens Kraft. En bog om en genre. Har skrevet en række artikler og bøger om komedie, humor, psykologi, seksualitet, uddannelse, dannelse og poetik. Endvidere udgiver han oversættelser fra græsk og latin. I 2008 udsendte han Veje til Rom. Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal.

Bogen er udgivet med generøs støtte fra:
Tved Sparekasses Fond
Thise Mejeri

 

Interviews

Fantastiske skæbner fra Mols reddet fra glemslen. Claus Grymer interviewer Ole Thomsen i Kristeligt Dagblad. Læs hele interviewet her

Halløj fra betalingsringen. Satire fra udkanten af Danmark. Karen Straarup og Simon Jul interviewer Ole Thomsen i Radio24syv. Simon Jul opfører Molbo-historier. Hør hele udsendelsen her

 

Anmeldelser

»Kritikerliste. »Alle ved, at livet i en bondeby på det mørke Mols kan være småligt og surt; men ikke alle kender dets storhed og sødme. Den storhed vil jeg fastholde. Den vil jeg vise,« skriver Ole Thomsen og han holder ord på ædel vis i dette prægtige bogværk.« Weekendavisen, 3. februar 2012.

»Se din fortid i øjnene. Original betyder oprindelig. I vores tid betyder det også speciel, men den oprindelige betydning kom først. Den bog, I nu skal høre om, er original på begge måder. Dels er den særlig og aldrig før set, dels er den en kærlighedserklæring til en mands udgangspunkt. … Med baggrund i forfatterens egne erfaringer (han er født i 1946) og studierne i det overleverede kildemateriale fører en varm, vidende og vittig fortællerstemme os gennem de seneste 150 års Tved-liv. Det er både lokalhistorie, som den slags nu er: masser af navne, slægter, levnedsløb og relationer, anekdoter, klasseforskelle, fester, rivninger, politik, andre ulykker og selvmord. Men det er i dybere forstand også sædeskildring, ja nærmest moralfilosofi. … Billedsiden er formidabel og udstyret tjener det lille ambitiøse forlag til ære. … Det bliver en ærkedansk historie, som gennem sine hovedpersoner giver den universelle humanisme kød og blod.« [5 af 6 stjerner] Hans Gregersen, Nordjyske, 24. januar 2012.

»Myldrebillede fra Mols. »Jeg tror, det er galt for et folk at vende ryggen til sine egne præstationer og fornægte egen lykke. Hvis vi ikke ved, hvad vi selv har at byde på, kan vi ikke med vægt byde andre velkommen hertil,« skriver Ole Thomsen indledningsvis i sit forbløffende værk om landsbyen Tved på Mols, hvor han kom til verden i 1946 og voksede op i en kultur, som med hans egne ord var »stor, moden og munter«. … En lærd mand, en vittig mand med rødder i Tved – og antikken. En original blanding. … Ole Thomsens store værk, som i tilgift er en bog for bogelskere. ... dette værk, som i al sin rørende, kærlige og krummelurede detaljerigdom er en kulturel manifestation af rang og et originalt indlæg i værdidebatten. Nye forskere kan begynde her, og nye mennesker – og det er de fleste – kan fundere over værkets budskab, for ikke sandt: Hvis vi har tider og slægter med os, hvad kan så gå os imod, og hvad kan gå os på?!« Ulrik Høy, Weekendavisen, 13. januar 2012.

»Lokalhistorie med vingefang. Ole Thomsen har skrevet en imponerende mangfoldig og finurlig lokalhistorie om Mols, hvor han selv er opvokset. Kan trofasthed mod det smalle udgangspunkt – hvormed menes »det snurrende urværk«: landsbyen Tved – vække den brede interesse? Ole Thomsen, klassisk filolog og dr.phil., gør sig i indledningen til sit storværk Det lune land. Om liv på Mols forhåbninger om, at det kan lade sig gøre. Og de følgende mange, stofmættede sider demonstrerer til fulde, at det kan det. … Det handler om liv og nærvær, om nogle værdier, der har gyldighed til alle tider, hvis ellers mennesker vil hinanden det godt. Dette brede, eksistentielle sigte understøttes af Ole Thomsens finurlige og veloplagte sprog gennemtrængt af lunheden, som titlen antyder, og kendetegnet ved fortrolighed med den virkelighed – og ikke mindst med den ånd – han med en smittende fortælleglæde lægger frem. Forfatteren forholder sig til sit stof både med videnskabsmandens disciplin og med digterens indlevelse. … Det lune land er særdeles underholdende sædeskildring, et stykke sanset kulturhistorie …« Claus Grymer, Kristeligt Dagblad, 6. januar 2012. Læs hele anmeldelsen her

 

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold