FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

9 billeder

 

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics
Katalog til den danske pavillon ved Arkitekturbiennalen i Venedig 2014

Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Garnhæftet omslagsbog med brede flapper, 24,5 x 33,5 cm, 76 sider

Udgivet juni 2014
ISBN 978-87-992806-8-1
Pris kr. 200,-

 

Empowerment of Aesthetics er det officielle katalog til udstillingen på den danske pavillon ved den 14. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Udstillingskataloget er engelsksproget.

»On the following pages you will find a documentation of the exhibition Empowerment of Aesthetics … I present my argument for the value and the power of aesthetics in architecture; a verification that this aesthetic power is only achieved through nature; and claim that it is only by conjoining the two complementary elements, the built and the grown, that we can achieve the full understanding of architecture and its potential to create a better world.«

Kurator på den danske pavillon landskabsarkitekt Stig L Andersson siger om udstillingen: »Det er min ambition at skabe en udstilling, der undersøger fundamentet for den danske modernitets fremkomst, dens kollaps samt ser på, hvor dette kollaps kan føre os hen i fremtiden. Jeg vil gerne vise en udstilling, som fortæller om den begejstrede, komplekse og dynamiske danske modernitet, ikke alene inden for arkitekturhistorien, men også inden for videnskaben, kunsten og poesien. Og føre disse historier ind i nuet som et indspark i diskussionen om Danmarks fremtid ved at vise, hvordan vores æstetiske sansning af verden er en væsentligt kraft, når vi skaber rammerne for fremtidens by og liv.«
Se billeder fra udstillingen her:

Stig L Andersson (f 1957) er professor, landskabsarkitekt maa, mdl, grundlægger af og kreativ direktør i tegnestuen SLA. Han har med sin insisteren på at gentænke forholdet mellem by og natur sat landskabsarkitekturen på dagsordenen både i Danmark og internationalt. Har foretaget en række  studierejser og forskningsophold i Japan. Især er han interesseret i den japanske kulturs forhold til stof, rum og foranderlighed – emner han har integreret og videreudviklet i egen praksis. I 2002 blev Stig L Andersson tildelt Eckersberg Medaillen; i 2003 modtog han Margot og Thorvald Dreyers Hæderspris og i 2010 modtog Stig L Andersson og SLA Nykredits Arkitekturpris. I 2012 blev han udnævnt til æresmedlem af Dansk Landskabsarkitektforening. Kurator for den danske pavillon ved Arkitekturbiennalen i Venedig 2014. Samme år modtager Stig L Andersson den højeste udmærkelse, en dansk arkitekt kan opnå; C.F. Hansen Medaillen af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster.

Empowerment of Aesthetics er tilrettelagt og sat af Klaus Gjørup og Per Andersen, som har anvendt skriften North, der er tegnet af Trine Rask med særlig fokus på det skandinaviske skriftbillede. Bogtrykkerarbejdet er udført af Narayana Press i Gylling. Trykt på Munken Pure Rough 150 gram fra Arctic Paper. Kataloget er trykt i 5-farver. 8-sidig udskydning. Indbindingen er af typen garnhæftet omslagsbog med brede flapper; fremstillet på Munken Pure Rough 300 gram. Titelfeltet på omslaget er silketryk påført et lag skibslak. Kvartformat 24,5 x 33,5 cm, og omfanget 76 sider. Oplaget er på 5.000 eksemplarer.

 


.


Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2015

Forening for Boghaandværk har udvalgt Empowerment of Aesthetics som eksempel på Årets Bedste Bogarbejde 2015. Med øje for bogens håndværksmæssige og æstetiske standard udvælger en sagkyndig komité årets smukkeste udgivelser. Komitéen gav kataloget følgende bedømmelse:

»Kataloget til det danske bidrag til den internationale arkitekturbiennale i Venezia fremtræder som en veritabel pragtopvisning af smuk typografi, den danske North Book, og dristig billedbehandling i samvirke med et stort tænkt og fint forløst layout, hvor farven orange binder den righoldige bog sammen. Her er godt med luft omkring både sats og billeder, og hele herligheden er trykt på kraftigt kvalitetspapir. Typografisk trækker den på et bredt register; her er dobbeltspaltede essays og enspaltede manifestprægede tekster i kursiv. Stærkest virker billederne – som med få velmotiverede undtagelser befinder sig på venstre side bogen igennem – hvor helsides fotografier veksler med associationsskabende suiter af illustrationer, der i sig selv tegner et ordløst signalement af dansk kultur og natur i tænksom forening. Bogen virker som et stærkt, personligt formidlet Danmarksbillede, helt bogstaveligt taget med vægt på æstetikken, der fortjener at leve længe efter nedpakningen af den danske pavillon i lagunestaden.«

 

Anmeldelser af udstillingen

»Jeg er begejstret for det modent reflekterede og komplekse verdensbillede, den danske pavillon udfolder. … Den danske pavillon kommer ikke farende ud i hovedet på en. Men den er ganske overbevisende, når man giver sig hen og mærker betydningen af det sanselige og samtidig opdager, hvor lille fokus vi har på det i byggeriet.«  Karsten R.S. Ifversen, Politiken, 10. juni 2014. Læs anmeldelsen her:

»Eftertænksom arkitekturbiennale. Stig L. Anderssons danske pavillon er smuk, begavet, romantisk og gennemæstetisk. …  Det er en både gennemtænkt og begavet udstilling, der burde give rum til refleksion for enhver arkitekt og for den sags skyld også beslutningstagere.« Bente Scavenius, Børsen, 20. juni 2014. Læs anmeldelsen her:

»Leve æstetikken. Havearkitekten Stig L. Andersson retter i sin udstilling en kritik af den rationelle fornuft. … Kunst og videnskab er ikke modsætninger. Det er metoder, der kompletterer hinanden.« Torben Weirup, Berlingske, 25. juni 2014. Læs anmeldelsen her:

 

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold