FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

5 billeder

 

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Omslagsmotiv: Martin Bigum
Papirhelbind, 15,4 x 22,8 cm, 304 sider
ISBN 978-87-998861-0-4
Udgivet juni 2016
Pris kr. 279,-

 

Europas floder er en romantrilogi i tre selvstændige bind, der imidlertid fletter sig sammen til et intrikat mønster. Strukturen minder om floder i et landskab set fra stor højde, der ad forskellige ruter løber sammen i det samme hav. Trilogien bevæger sig fra det brede svæv henover ni menneskers historie, til ni menneskers fortættede nu, for at ende i ét menneskes prisme.

I det første bind, Europas floder, møder vi ni personer, hvis livsbaner og gemytter er meget forskellige.  Bogen er inddelt i ni afsnit, og hvert af disse danner gennem korte nedslag en mosaik af et menneske, fra barndom og opvækst, gennem ungdom og voksenliv, frem til bogens nu hvor alle ni er på vej til den samme begravelse. De kender ikke hinanden, men de har alle været venner med den person, som nu er død og skal begraves. Ingen af dem har set eller hørt noget til den afdøde ven i mindst ti år, og gennem de glimtvise blik ind i deres liv forstår vi, at han har været et højst besynderligt og til tider grænseoverskridende bekendtskab. Men han har også engang betydet noget helt afgørende for dem alle. Og da de hver især har modtaget et brev fra et advokatfirma om, at vennen har efterladt sig en arv, som de kan få del i, beslutter de hver især af forskellige bevæggrunde at dukke op til begravelsen, der er hensat til den lille landsbykirke i Gl. Skørping. (Udgivet juni 2016)

Andet bind, Djævelens protegé, udspiller sig i en spejderhytte i Rold Skov henover en råkold efterårsweekend. Den afdødes testamente fordrer, at de ni skal kappes mod hinanden om at vinde arven ved at udføre en række handlinger, som kun den enkelte har kendskab til. Deres præstationer overvåges og vurderes konstant af et sindrigt elektronisk system, som uddeler point efter en hemmeligholdt kalkule. Som en marionetfører manipulerer den afdøde med sine venner fra det hinsides. I løbet af ingen tid gør dette bizarre scenarie, at der opstår spændinger og dannes alliancer mellem deltagerne. Alle er de fascinerede af arven, men samtidig i tvivl om de kan acceptere hvad der kræves for at komme i betragtning til den, og henover weekenden lærer de ni hinanden at kende fra alle sider – indtil afgørelsen falder. (Udkommer november 2016)

Det tredje bind, Død mands manifest, følger arvingen på sin færd ned gennem Europa for at indtage arven og lære den mærkværdige afdøde vens skæbne at kende i de mellemliggende ti år, hvor han har været forsvundet fra radaren. I hjertet af kontinentet, i hans hus i Freiburg im Breisgau, åbner der sig langsomt en labyrint af dunkle spor og blinde punkter i den afdødes liv og valg. Han har ladet kunsten og litteraturen præge sin tilværelse ned i mindste detalje, og jo længere vi bevæger os ind i husets irgange, jo mere af hans identitet og livshistorie der åbenbarer sig, jo mere træder hans gåde frem; en gåde der spejler den, der ser ind i den. (Udkommer februar 2016)

Jens Carl Sanderhoff (f. 1966) er forfatter, poet og komponist. Sanderhoff debuterede som skønlitterær forfatter i 1990 med ti digte i tidsskriftet Hvedekorn. Samme år medvirkede han ved lyrikoplæsningsarrangementet State Mental på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Året efter i 1991 debuterede han med tolv digte i Hvedekorn. I bogform debuterede han i 2008 med digtsamling Underflugt. Fra 2010 og frem er der udkommet 4 titler på Forlaget Armé, alle udgivet under pseudonymet Tage Aille Borges. Sanderhoff er autodidakt komponist og har offentliggjort op mod 600 satser, bl.a. 24 symfonier, 15 strygekvartetter, adskillige koncerter og suiter for orkester, herunder stykket Dead River for strygere og slagtøj, der indgår i hans romantrilogi Europas floder.

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold