FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

6 billeder

 

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Omslagspapir: Jens E. Hansen
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Indbundet, 12,0 x 20,0 cm., 136 sider
Udgivet december 2011
ISBN 978-87-992806-4-3
Pris: kr. 219,-

 

I Forsøg med filosofien inviterer Søren Gosvig Olesen læseren til at tænke selv ved at give bud på en forståelse af en række forskellige begreber og tænkere. Der er altså ikke tale om en neutral håndbog i filosofi. Det gennemgående budskab er, at det almene ved filosofien bliver tomt, hvis ikke det tilegnes personligt. Bogen består af 28 korte essays, formet som introduktioner til filosofiske discipliner som fx eksistensfilosofi og religionsfilosofi, begreber som argument, historie og system, og tænkere som Agamben, Foucault, Løgstrup, Heidegger, Nietzsche og Kierkegaard. Her er tale om »forsøg«, for så vidt det drejer sig om at gentænke for egen regning.

I bogens promotion skriver Søren Gosvig Olesen: »I 1992 udgav jeg en bog At læse filosofi eller Filosofiske lærestykker, som blandt sine læsere fandt både elskere og hadere, og det var jeg glad for. Jeg mener, hvad sjov er der ved at skrive en bog, der glider ned som en suppe uden smag? Der var ganske vist en kritisk røst, som netop fandt det at indvende mod bogen, at den fremkaldte sådanne reaktioner; jeg skulle have været mindre personlig, mente hun. Men filosofien kan ikke blive upersonlig uden at ophøre med at være filosofi. Dog, selvfølgelig: Hvor personlig skal den være? Man skelner af og til mellem det personlige og det private, men jeg tvivler på holdbarheden af terminologien. Derimod tror jeg, at det personlige har svært ved at finde sin plads: Selv det universelle skal være per­sonligt tilegnet, uden tilegnelse er det universelle tomt. Ganske ligeså med det personlige! Jeg kan ikke lære nogen, hvordan de skal tænke, ved at stille mig op og give opskriften. Men jeg kan selv forsøge og stille mine forsøg til rådighed for andre.«

Søren Gosvig Olesen (f. 1956) er filosof, forfatter, oversætter og medlem af Forlaget Wunderbuchs redaktionsgruppe. Lektor i filosofi ved Københavns Universitet. Dr.phil.habil. i filosofi fra Université de Nice i 1998 med afhandlingen Wissen und Phänomen (1997), blev docteur i filosofihistorie fra Université de Paris I-Sorbonne i 1982 og mag.art i teoretisk filosofi fra Odense Universitet samme år. Han har bl.a. skrevet bøgerne Transzendentale Geschichte (2012), Hitler – en introduktion (2010), Dialog med dekonstruktionen (2006), Transcendental historie (2000), At læse filosofi. Filosofiske lærestykker (1992), Vejledning til Heidegger (1990). Herudover har han bl.a. oversat Giorgio Agamben Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (2012), Martin Heidegger, Jacques Derrida og Michel Foucault.

Forsøg med filosofien er tilrettelagt og sat med skriften Stempel Garamond af Per Andersen og Klaus Gjørup. Bogen er trykt på Munken Pure 120 gram af Narayana Press i Gylling, som også har udført reproduktionsarbejdet med bogbinder Jens E. Hansens omslagspapir; trykt på Geltex LS 115 gram. Titelpræget er græsgrønt, dertil matchende kapitæl- og læsebånd, samt mintgrønt Bugra Bütten 130 grams forsatspapir fra Hahnemühle. Jysk Bogbind i Holstebro har bundet ind. Formatet er 12,0 x 20,0 cm og omfanget 136 sider. Oplaget er 1000 eksemplarer.

Jens E. Hansen (1921-2012). Dansk bogbindermester. Han opnående stor anerkendelse for sin virtuositet og fintfølende kunstneriske formgivning. Fik tildelt en række hæderspriser og -legater ved nationale og internationale konkurrencer. Bl.a. i 1970, hvor han fik tildelt den store pris Pro Ascona. Udstillede bogbind i San Paulo, Paris, Lausanne, Vesinet, Hamburg, Essen, Hannover, Stockholm, Oslo og København. Jens E. Hansen var en sjælden mester i den gamle orientalske kunst at fremstille bakkemarmoreringspapir; med såvel klassiske motiver som med mere figurative indslag.

Bogbindets omslag er en diskret hentydning til bogens sidste stykke: »Schwarzwald og stilhed«. Ønsket er at invitere læseren med på en skovvandring i Schwarzwald: Dunkle granskove, jordfarvet skovbund, mørke farvelag med faste strøg af gyldent oplysning, stigende op fra grunden. Ud af de mørkbrune farvelag står, som græsstrå, titelpræget. Først under læselampens belysning træder den græsgrønne prægning tydeligt frem. Forsatspapirets mintgrønne farve, løvtræernes åbninger af lystgrønt lys, byder tyst læseren velkommen.

 

Anmeldelser

»Endelig, her er svaret på livets mening. Søren Gosvig Olesen argumenterer stærkt for svag tænkning i en herlig samling filosofiske forsøg. … I dag er Søren Gosvig Olesen lektor i filosofi [på Københavns Universitet], hvor han begiver sig af med noget så usædvanligt som at filosofere. At det er en sjældenhed for filosoffer skyldes, at filosofi på universiteter bedrives som en art eksegetisk videnskab, hvor det er udlægningen af andres tanker, der er emnet, ikke hvilke tanker man selv gør sig om dette eller hint emne. … Han indleder med et særligt godt stykke om, hvordan man bør lære sig filosofi. Først afviser han, at filosofien kan have nogen metode, men gennem karikaturer af den engelske naivitet, den tyske overgrundighed og den franske dyrkelse af læremesteren ender han med at pege på den italienske minimalisme, der vender en enkel sentens fra traditionen igen og igen. Her finder han en lavmælt skønhed, som han dog ikke mener, at man kan starte med. Man må først igennem alle de andre måder at lære sig filosofi på. Der er ingen nemme veje, men heller ingen rigtige. Han bruger blandt andet sætninger og tanker fra Kierkegaard, Dostojevskij, Nietzsche, Løgstrup og Agamben til at udfolde sin lette og svage tænkning, der forsøger på en gang at være rationel, blød og åben. … En af de bedste tekster handler om, at vores demokrati er ved at gå tabt. Politikere repræsenterer ikke længere andre end sig selv. De er blevet fuldkomne: Nu er det tid til handling, slut med snak og smagsdommeri. … Bogen er udgivet af det lille forlag Wunderbuch, som gør en dyd ud af at holde boghåndværket i hævd. Det er således en sjældent lækker udgivelse …« [5 af 6 hjerter]. Udvalgt til »Ugens forside«. Karsten R. S. Ifversen, Politiken, 14. januar 2012. Læs hele anmeldelsen her.

»Det er en meta-vejviser, der konstant bruger sin egen metode – og gør det blændende godt! Men det betyder også, at den underliggende anklage – eller opfordring – er, at der ikke findes nogen smutvej til filosofiens skatkammer. Det er en begivenhed, en kamp at komme igennem. Eller som essayet »Bachelards drøm« sluttes med: »En tankebygning er også en bygning, man skal ind i. Man skal have været der selv.« Fra denne anmelders side skal det da også lyde, at man gør klogt i at starte netop med Gosvigs koncise og intense Forsøg med filosofien – og det kan man gøre con allegrezza.« Sebastian Cordes, Tanken, Nr. 8, Foråret 2012.

»Essaysamling om filosofiske positioner og tænkere, som inviterer læseren til at tænke filosofisk over problemstillinger. Til læsere af essays, filosofistuderende samt andre filosofisk interesserede. … Forsøg med filosofien er en fin lille samling af filosofiske essays, som demonstrerer filosofisk og logisk tænkning, og hvis mål det er at invitere og provokere læseren til at tænke efter selv.« Grethe Lorentzen, Lektørudtalelse, februar 2012.

 

 

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold