FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

11 billeder

 

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Litografiske værker: Eduardo Chillida
Oversættere: Klaus Gjørup i samarbejde med Søren R. Fauth
Originaltitler: »Für Eduardo Chillida« og »Die Kunst und der Raum«
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Indbundet, 15,4 x 21,5 cm, 64 sider
Udgivet december 2011
ISBN 978-87-992806-2-9
Pris: kr. 239,-

 

I 1968 foreslog Erker-Galerie i St. Gallen i Schweiz filosoffen Martin Heidegger (1889-1976) at udføre et bogværk i samarbejde med billedhuggeren Eduardo Chillida (1924-2002). Heidegger indvilligede, og i foråret 1969 kunne Erker-Verlag udgive Die Kunst und der Raum. Til bogen skabte Chillida, udover omslaget, syv litografiske collager. Heideggers egenhændige håndskrevne tekst blev ligeledes trykt litografisk. Resultatet er en ualmindelig intens dialog mellem tekst og billede. Denne originaludgave er i dag uhyre sjælden og kostbar. Forlaget Wunderbuch har imidlertid fået rettighederne til at gengive dette klenodie. Kunsten og rummet indledes således med en faksimile af originalens litografiske værker af Chillida og Heideggers håndskrevne tekst. Oversættelsen af Heideggers tekst begynder med en dedikation han skrev til Chillida under deres arbejde. Herefter følger Heideggers tekst Kunsten og rummet.

I den indledende dedikation skriver Heidegger: »De følgende overvejelser angår kunstens gåde, den gåde, som selve kunsten er. Fordringen på at have løst gåden ligger fjern. Opgaven består i at se gåden. Undertiden har vi stadig følelsen af, at der allerede længe er blevet gjort vold på det tingslige ved tingene og at tænkningen er på spil i denne voldsomhed, hvorfor man afsværger tænkningen, i stedet for at bestræbe sig på at gøre tænkningen mere tænkningen.«

Kunsten og rummet er tilrettelagt og sat af Per Andersen og Klaus Gjørup. For at viderebringe Heideggers nøgterne og insisterende tone er bogen sat med Helvetica Neue Extended Bold, og hans mange dvælende pauser fremhævet ved dobbelte mellemrum efter sætningernes afslutning. Af hensyn til satsbilledet er der hverken indsat noter eller parenteser; oversættelsen kan stå alene. Originaludgaven af Die Kunst und der Raum er stillet til rådighed af Kantonsbibliothek Vadiana St. Gallen og scannet af Fine Scan – Dreischiibe ligeledes i St. Gallen. Bogtrykkerarbejdet er udført af Narayana Press i Gylling. For at understøtte Chillidas robuste formsprog er bogen trykt på det ubestrøgne rustikke papir Munken Pure Rough 170 gram fra Arctic Paper. Bogen er trykt i 4-farver. Indbindingen er garnhæftet papirhelbind trykt på Geltex LS 115 gram. 8-sidig udskydning. Påsat sort kapitæl- og læsebånd. Af hensyn til bogens harmoniske hele er forsatssider og de tre snitflader farvet sort. Hermed er ønsket at bogens typografi, papir og bind får en fylde, der kan måle sig med indholdets tyngde. Indbindingen er foretaget af Druckhaus »Thomas Müntzer« GmbH i Bad Langensalza. Formatet er det samme som originalens: 15,4 x 21,5 cm, og omfanget 64 sider. Oplaget er på 1000 eksemplarer.

Findes også i en særudgave

 

Anmeldelser

»Smuk, bibliofil udgave af Heideggers overvejelser over forholdet mellem kunst og rum. ... Heideggers håndskrevne manuskript blev af Erker-Galerie i Schweiz udgivet sammen med Chillidas signerede litografiske kollager. En klassisk, bibliofil de luxe-udgave! Og det er denne udgave, som Wunderbuch har taget på sig at gøre tilgængelig for alle dem af os, der ikke sikrede sig et eksemplar dengang i ’69. Konkret får vi derfor en faksimile af Heideggers manuskript og Chillidas litografier. Heideggers tekst er fintmærkende og overordentligt omhyggeligt oversat af Gjørup og Fauth. ... Et af de radikale træk ved Heideggers tilgang er, at den synes fuldkommen at skubbe enhver akademisk og universitær bestræbelse til side som fremmedgjort og fremmedgørende. Et andet vigtigt kendetegn er, at han spørgende kredser om kunsten som gåde; ikke en rebus, vi lige vupti kan løse med et snuptag, hvis vi er kvikke, men noget der mere hårdnakket viser sig for os som ren gåde. Og hvor den første opgave derfor bliver overhovedet at se, hvad det er for en slags gåde, vi er stedt foran. ... Et under? Forunderligt eller bare underligt? Under alle omstændigheder er Forlaget Wunderbuchs udgave af Kunsten og rummet ualmindeligt smuk og forførende, og det er i sig selv beundringsværdigt, at prisen er så relativt lav, som tilfældet er.« [5 af 6 hjerter] Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken, 21. januar 2012. Læs hele anmeldelsen her

»... stor billedpoesi. Samspillet mellem den spanske skulptør Eduardo Chillidas litografiske collager, filosoffen Martin Heideggers håndskrevne betragtninger over emnet og de hvide blanke flader holder en udsøgt balance i rytme, tyngde og rum, som kun forstærkes af det taktile papirvalg. En fortættet og vibrerende lille billedbog ...« Ulla Welinder, Cinnober nyhedsbrev, marts 2012. Læs hele nyhedsbrevet her

»Heideggers markante og karakteristiske håndskrift og Chillidas enkle collager i sorte og jordfarvede nuancer besidder en særlig aura som bogen i kraft af sin smukke og håndværksmæssigt meget gedigne udførelse, hvor intet er overladt til tilfældigheder, understøtter og matcher på fornemmeste vis. ... Heideggers lille, men langtfra lettilgængelige tekst er et væsentligt bidrag til en forståelse af kunstens væsen og æstetik, der i denne æstetisk smukke udgivelse uden forklarende noter og kommentarer, fordrer tid til fordybelse og langsom tilegnelse.« Jens Hjøllund, Lektørudtalelse, februar 2012.

 

.


Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2011

Forening for Boghaandværk udvalgte Kunsten og rummet som eksempel på Årets Bedste Bogarbejde 2011. Med øje for bogens funktion, æstetik og tekniske udførsel udvælger en sagkyndig komité årets bedste udgivelser. Komitéen gav Kunsten og rummet følgende bedømmelse:

»Der er tale om et genoptryk – en faksimileudgave – af et fælles bogværk fra 1969 med omslag og syv litografier af den spanske kunstner Chillida og teksten »Die Kunst und der Raum« af filosoffen Martin Heidegger. Heidegger skrev sin tekst med spinkel fyldepen, og den blev oprindeligt gengivet litografisk. I denne bog både gengivet som originalen og sat med Helvetica Neue Bold Extended, der i de fleste tilfælde er en umulig skrift til læsning, men her fungerer i kraft af tekstens klarhed (altså indholdsmæssigt) og de korte linjer og de vældige løse bagkanter på hver linje (altså typograferingen).

Chillidas figurer danner på for- og bagside et indrammet sted. Inde i bogen udfordrer figurerne i gråbeige og sort bogens format ved at gå helt til kant og flyde sammen med det sortmalede snit på materiens tre sider. Kapitælbånd og læsesnor er sorte. Indholdspapiret er ubestrøget, tykt og pappet, og den sorte farve på snittet hænger fint ved på hver side og danner en tynd ramme omkring hvert omslag. Omslaget er i helbind, iklædt ubestrøget gråbeige papir med Chillidas sorte rammefigurer omslaget rundt.

Der er tale om en disciplineret bog, der behersket anvender de virkemidler, som emnet og indholdet anslår. Den slags bøger overhaler ofte det forbløffende og det imponerende indenom og udløser en opmærksomhed på et helt andet niveau: Bogen har sin egen berettigelse; ingen kan gøre den efter!«

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold