FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

6 billeder

 

Martin Heidegger
Markvejen

Fotografier: Kirsten Klein
Forord og oversat: Klaus Gjørup
Originaltitler: »Per Mortem ad Vitam – Gedanken über Jörgensens Lebenslüge und Lebenswahrheit«, »Einsamkeit«, »Der Feldweg«, »Vom Geheimnis des Glockenturms« og »Sprache«
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Indbundet, 12,5 x 17,5 cm, 64 sider
Udgivet august 2007 af Krabbesholm Højskole
ISBN 978-87-7405-197-8
Pris: 150,- UDSOLGT FRA FORLAGET

 

Markvejen indeholder fotografier af Kirsten Klein og syv mindre tekster af Martin Heidegger: »Per mortem ad vitam. Tanker om Johannes Jørgensens Livsløgn og Livssandhed«, »Ensomhed«, »Fra tænkningens erfaring«, »Markvejen«, »Fra klokketårnets hemmelighed«, »Gelassenhed« og »Sprog«.

Fra bogens forord: »Kleins fotografier illustrerer ikke Heideggers tekst. De akkompagnerer hinanden ved at sætte fine rids i virkelighedens slør. Bag de afdækkende rids vokser sted og væren frem ved tyste toner af det altid selvsamme. En fornemmelse af naturens pulsslag anes. … Der er en generøsitet i Heideggers måde at skrive på, som har overvundet filosofiens mistro mod digtningen og gjort ham til en tænker, der kan læses i vide kredse. Genrerne i denne lille bog varierer mellem prosa og digt, anmeldelse og mindeord, aforisme og essay, men egentlig burde der ikke skelnes mellem genrer. Variationerne i teksterne er blot eksempler på en ydmyg og smuk artikulation af en tænkning, der kender sin herkomst og ballast. Fordi teksterne er spredt over tid, viser de værenstænkningens tilblivelse mod en fremtoning, der har fundet sin nøgterne form, og hvor sprogbrugen er givet af nødvendighed.«

 

Anmeldelser

»Tankelege sættes i gang, når man har så sjældent flot en lille bog i hænderne som Markvejen. … Billederne trænger sig ikke på, de er ingen illustrationer, men understøtter på deres måde det gennemgående tema i teksterne: tænkningens hjemsted. … Markvejen er et kærkomment supplement til de tunge tekster af Heidegger, der i de senere år er blevet oversat til dansk.«  Thomas Schwarz Wentzer, Slagmark – tidsskrift for idéhistorie

»Det lykkedes på fortræffelig vis at få foto og dybe tanker til at spille sammen … Læseren kan glæde sig til at møde Heidegger i digterisk form … Den lille bog er en ren foræring til læsere, der vil forstå de dybere lag i vores hæsblæsende kultur.« Højskolebladet

»En ualmindelig fin lille sag …«. Kristeligt Dagblad

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold