FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

5 billeder

 

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Originaltitel: »Mezzi senza fine. Note sulla politica«
Forord og oversættelse: Søren Gosvig Olesen
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Lærredsindbundet, 14,0 x 21,0 cm, 136 sider
Udgivet marts 2015
ISBN 978-87-997562-4-7
Pris kr. 229,-


Midler uden mål er forberedelsen til et af vor tids største filosofiske projekter: Homo Sacer. I en række essays og artikler lancerer den italienske filosof Giorgio Agamben projektets væsentligste begreber, emner og argumenter. Og han lægger ikke fingrene imellem; den moderne demokratiske stat hudflettes så det slår gnister - kompromisløst provokerende og forfriskende tankevækkende.

Giorgio Agamben (f. 1942) er en af vor tids mest markante og kontroversielle filosoffer. Har været professor i filosofi ved universitet i Verona og professor i æstetik ved IUAV Arkitektskolen i Venedig. Underviser i filosofi ved The European Graduate School i Saas-Fee og ved Collège International de Philosophie i Paris. Hans tænkning er inspireret af bl.a. Heidegger, Benjamin, Nietzsche, Aristoteles, Marx og Derrida. For Agamben hænger sprog, litteratur, metafysik, politik og etik nøje sammen.

Midler uden mål er tilrettelagt og sat af Per Andersen og Klaus Gjørup, som har anvendt skrifttyperne Rum og North, der begge er tegnet af Trine Rask. Bogen er trykt på det ubestrøgne Munken Pure Rough 120 gram af Narayana Press i Gylling. Trykt i sort og varmlilla pantonefarve. Indbundet i karrygult hellærred, påsat sort præg og isat sølvgrå kapitæl- og mærkebånd. Formatet er 14,0 x 21,0 cm og omfanget 136 sider. Oplaget på 1000 eksemplarer.

Giorgio Agambens Sprogets sakramente udkom på Forlaget Wunderbuch i september 2012. Forlaget forbereder flere titler af Agamben til udgivelse i 2015 og 2016.

 

Anmeldelser


»Agamben er værd at tænke med, fordi han som få tænker det, som ingen andre tænker, men som vi burde tænke over … Mennesket er et mulighedsvæsen, som den moderne stat ødelægger ved at kontrollere det juridisk og biologisk. Filosofien må udtænke en helt ny samfundsform, lyder budskabet i Giorgio Agambens filosofi. … Det radikale hos Agamben består i at hudflette den vestelige, moderne demokratiske stat, så det slår gnister. Agamben er i den politiske filosofi, hvad Nietsche er i eksistensfilosofien: kompromisløst provokerende … Agamben overtager Foucaults begreb om biopolitik og langer igen og igen ud efter den moderne stats kontrol af sine individer gennem statistikker, love, forordninger, regulativer, kampagner og tilskyndelser, der vil optimere og effektivisere befolkningens kroppe … Den anden statskritik påstår endnu kraftigere, at den moderne demokratiske stat er totalitær, og at den bør erstattes af en helt anden type politisk fællesskab. Intet mindre. … Agambens position udgør i al sin radikalitet en omvæltning af den rituelle hyldest til vor tids politiske orden og af Fukuyama som den teoretiske inkarnation af denne hyldest: Fukuyama ønsker historiens afslutning (det liberale demokratis totale dominans) uden statens afskaffelse. Agamben ønsker historiens fortsættelse mod noget helt andet og statens afskaffelse. Hans projekt er ualmindeligt ambitiøst og tankevækkende, og det er fornemt at den danske filosof Søren Gosvig Olesen har oversat dele af det til dansk, endda i nogle flot stofindbundne bøger. … Agamben er som Foucault netop skarp i den arkæologisk opdagelse af de ideer, der ligger i fortidens periferi og mellem fortidige tanker, og som ubevidst går igen i det aktuelle politiske. Vi må gennem en forståelse af vor tids forudsætninger forstå vores tid for at kunne forstå dens fejl. Agamben er værd at tænke med, fordi han som få tænker det, som ingen andre tænker, men som vi burde tænke over.« Jan Maintz, Information, Weekend 11.-12 april 2015
Læs hele anmeldelsen her:

»Det er dyster og anelsesfuld læsning ... et omfattende apokalyptisk chok … Undtagelsen er blevet reglen. Den italienske filosof Giorgio Agamben er de seneste tyve år fremstået som en stærk stemme på venstrefløjen med sit store projekt om Homo Sacer, det nøgne menneske – hvoraf flere bind foreligger på dansk. Nu foreligger også en essaysamling som udkom i 1996, omtrent samtidig med første bind af Homo Sacer. Bindet samler artikler fra begyndelsen af 90'erne – altså lige årene efter Murens fald med optimisme om det liberale demokratis sejsgang, og samtidig med præget af den første golfkrig og af krigen i Bosnien. Det er dyster og anelsesfuld læsning. Det er interessant at konstatere, at også Agamben er fuld af 'historiens afslutning', men i en skummel, molfarvet og skæbnedramatisk variant. [Bogens formål] er snarere at give et omfattende apokalyptisk chok, der skal åbne øjnene på de nøgne mennesker i suverænens kløer.« Frederik Stjernfelt, Weekendavisen, 17. april 2015

»Der er en radikalitet og en subversiv energi på spil i Agambens positive projekt, som ikke har sin lige andre steder i det filosofiske landskab … Agamben i kortform - optakt til Homo Sacer. Giorgio Agamben er ikke nogen typisk filosof. Hans tilgang til filosofien er markant anderledes, end det er normen nu om stunder. Han begrænser sig ikke til at diskutere den fagfilosofiske kanon. Litterære, teologiske og naturvidenskabelige kuriositeter indgår i overvejelserne med samme vægt som filosofiske klassikere. Agambens værker er pragteksempler på, at tænkningen kan finde næring andre steder end ved de kilder, som traditionen – og de filosofiske institutter – har udpeget som væsentlige. … De korte tekster kan udmærket bruges som indgang til det omfattende Homo Sacer-projekt. Nøglebegreber som 'lejr', 'livs-form', 'undtagelsestilstand', 'suverænitet' og 'nøgent liv' behandles kort og præcist. Det betyder dog ikke, at der er tale om en letlæselig introduktion – kompleksiteten er stor, og referencerammen er bred. Agamben stiller krav til sin læser. Heldigvis har værkets oversætter, Søren Gosvig Olesen, forsynet udgivelsen med et kyndigt forord, der kaster lys over nogle af Agambens mere indforståede henvisninger. … En af tænkningens væsentligste opgaver er at tænke en politik, der stemmer overens med denne forståelse af det menneskelige væsen. En tænkning med sigte på noget så lidet akademisk som ”det lykkelige liv”. Også her viser Agamben, at han ikke er som filosoffer er flest. Det er oftest hans diagnostik af det vestlige demokratis dårligdomme, der får størst opmærksomhed. Men Midler uden mål. Noter til politikken slår fast, at hans forsøg på at formulere en kur bestemt ikke må overses. Der er en radikalitet og en subversiv energi på spil i Agambens positive projekt, som ikke har sin lige andre steder i det filosofiske landskab.« Lasse Martin Jørgensen, Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, Nr. 2, Årgang 3, 2015
Læs hele anmeldelsen her:

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold