FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

6 billeder

 

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Omslagspapir: Jens E. Hansen

Papirhelbind, 17,0 x 24,5 cm, 352 sider
ISBN 978-87-997562-8-5
Udgivet oktober 2015
Pris kr. 298,-

 

Nærvær og eftertanke handler om noget, der ikke har prioritet i dag: lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og eftertænksom refleksion. Hvordan ‘skøn’ tænkning kan bidrage udviklende til pædagogikken, såvel den teoretiske som den praktiske, og er relevant på alle niveauer, fra vuggestue til universitet.

Bogen er udfærdiget med afsæt i Dorthe Jørgensens erfaringer som underviser og formidler. Hun har igennem 25 år eksperimenteret med undervisningsformer, der ansporer til fælles udforskning af spørgsmål, der ikke kan besvares med et ja eller et nej. Denne spørgen forstummer, når der bliver krævet ‘faktura’ frem for ‘forskning’. Bogen er et pædagogisk testamente – og en kilde til inspiration. Dorthe Jørgensen kritiserer tænkningens kår, men hun værner også om håbet ved at insistere på det nærvær og den eftertanke, der stadig findes.

Nærvær og eftertanke rummer korte essays, interviews og undervisningsmateriale. Bogen er organiseret i tre afdelinger med titlerne »Verden af i dag«, »Konkrete undervisningstiltag« og »Verdensvendt filosofi«.

Det er håbet, at denne bog vil inspirere undervisere på alle niveauer til mere af det, den omtaler som ‘fællestænkning’.

»Når man som underviser har tillid til sine studerende, og resultatet er gunstigt, skyldes det […] næppe kun spontan livsytring. I den situation har man nemlig ikke kun tillid til, at de ønsker at lære, men også tiltro til, at de vil foretage den mimesis, der er forudsætningen for at lære. Man har tiltro til, at de vil gøre, som man selv gør. Tilliden til de studerende er forbundet med en tiltro til, at såfremt man selv fokuserer på sagen, udviser lydhørhed og forholder sig konstruktivt, vil de gøre det samme. Man forlader sig på eksemplets magt.«

Bogen henvender sig i analogi med flere af forfatterens tidligere bøger til en bred skare af læsere. Den har et pædagogisk sigte, men tager sideløbende en række dannelsesmæssige og uddannelsespolitiske spørgsmål op, og den tilfører dem nye filosofiske perspektiver.

I 2003 modtog forfatteren Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Videnskabspris for fremragende forskning, undervisning og formidling. I 2014 var hendes bog Den skønne tænkning nomineret til Årets Danske Forskningsresultat, og hun vandt prisen Hædrende Omtale i tæt konkurrence med store kollektive natur- og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Dorthe Jørgensen (f. 1959) er filosof, idéhistoriker og teolog, debattør og forfatter. Professor i filosofi og idéhistorie ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet, og i disse år særligt beskæftiget med udvikling af æstetisk erfarings- og videnskabsfilosofi. Dr.theol. i systematisk teologi i 2014 med disputatsen Den skønne tænkning: Veje til erfaringsmetafysik. Religionsfilosofisk udmøntet (2014), samt dr.phil. i filosofi og idéhistorie i 2006 på en disputats bestående af de to bøger Skønhedens metamorfose: De æstetiske idéers historie (2001) og Historien som værk: Værkets historie (2006).

Nærvær og eftertanke er tilrettelagt og sat af Per Andersen og Klaus Gjørup, som har anvendt skrifterne North og Rum, der er tegnet af Trine Rask. Bogen er trykt på Munken Pure 120 gram af Narayana Press i Gylling, der også har udført reproduktionsarbejdet med bogbinder Jens E. Hansens omslagspapir; trykt på Geltex LS 115 gram. Titelpræget er hvidt, og kapitæl- og læsebånd solgule, og forsatspapir blåfarvet. S.R. Büge i Celle har bundet ind i garnhæftet papirhelbind. Formatet er 12,0 x 20,0 cm og omfanget 360 sider. Oplaget er på 1500 eksemplarer.

Jens E. Hansen (1921-2012). Dansk bogbindermester. Han opnående stor anerkendelse for sin virtuositet og fintfølende kunstneriske formgivning. Modtog en række hæderspriser og -legater ved nationale og internationale konkurrencer. Bl.a. i 1970, hvor han fik tildelt den store pris Pro Ascona. Udstillede bogbind i San Paulo, Paris, Lausanne, Vesinet, Hamburg, Essen, Hannover, Stockholm, Oslo og København. Jens E. Hansen var en sjælden mester i den gamle orientalske kunst at fremstille bakkemarmoreringspapir; med såvel klassiske motiver som med mere figurative indslag.

 

Anmeldelse

»Må på det kraftigste anbefales … Denne nye bog fra Dorthe Jørgensen er en god, særdeles læseværdig forøgelse til det allerede fyldige bibliotek fra hendes hånd, t.eks. Skønhedens metamorfose (2001), Historien som værk (2006), Skønhed – en Engel gik forbi (2006), Aglaias dans (2008) og ikke mindst Den skønne tænkning (2014). Ikke mindst, hvis man kender nogle af disse skrifter, forekommer hendes nye bog – i et samfund, der i stadig højere grad vælger dannelse og fornuftstænkning fra – som den gyldne morgensol, der spreder ensidighedens tåger, og den må på det kraftigste anbefales enhver, der er interesseret i tænkning og dannelse, dvs. enhver, der skal i gang med sine studier eller allerede er i gang, forskere, engagerede i samfundslivet og mange flere; ja, enhver med kærlighed til sophia, til visdom! … Det er ikke alene bogens indhold, men også dens ydre fremtoning, der er med til at fremkalde denne følelse af opløftethed. Nydeligt indbundet i et tiltalende bind med titlen præget på forsiden, trykt på godt papir og en smagfuld opsætning af teksten. Papirets hvide tone er den helt rigtige til, at man slet ikke lægger mærke til, at man læser – og hertil hjælper naturligvis også den næsten uset grundige korrekturlæsning. Bogen er et godt eksempel på, at det sandelig kan lade sig gøre at lave ordentlige bøger stadigvæk – og ikke nødvendigvis til ubetalelige priser!« Johnny F. Lindholm, litteratursiden.dk, 4. februar 2016.
Læs hele anmeldelsen her:

»Bogen er på et højt abstraktionsniveau, men har et sjældent personligt præg, hvor forfatteren øser af egne erfaringer. En sjælden kombination på det akademiske niveau, som bogen her placerer sig på.« Jytte Bræmer, Lektørudtalelse , december 2015.

 

Interviews

»En kvinde af mange ord og endnu flere tanker. Det er nærvær og eftertanke, der gør os klogere, mener filosof Dorthe Jørgensen - en forsker af den gamle skole, der er blevet en af stjerne på den akademiske himmel.« Kirsten Thorndahl interviewer Dorthe Jørgensen i Århus Stiftstidende, 29. december 2015.
Læs hele det store portræt her:

»Vi har brug for en ægte elite, der kan tænke. Danske politikere har brug for at interessere sig noget mere for kvalitet.« Dorthe Jørgensens kronik i Politiken, 5. december 2015.
Læs hele kroniken her:

»Alt skal måles, tælles og vejes … I det moderne samfund har naturvidenskabens måde at tænke på sejret: Vi prioriterer det, der kan gøres op kvantitativt, mens tænkning og refleksion har dårlige vilkår. Det skriver idéhistoriker, teolog og filosof Dorthe Jørgensen i en ny bog, som hun kalder 'utidssvarende', fordi den insisterer på eftertanke.« Anne Bech-Danielsen interviewer Dorthe Jørgensen i Politiken, 9. november 2015.
Læs hele interviewet her:

»Vi er skabt til at efterligne. Filosofi er mere end abstrakte tanker - det er et håndværk. Filosofiprofessor Dorthe Jørgensen viser i en ny bog. hvordan filosofien i praksis kan bidrage til den pædagogik, der praktiseres i skolen og alle mulige andre steder.« Søren Rosenberg Pedersen interviewer Dorthe Jørgensen i Weekendavisen, 14. august 2015.
Læs hele interviewet her:

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold