FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

Redaktionskomité

Forlaget Wunderbuchs ideal om, at intet må være ligegyldigt og intet tilfældigt, gælder ikke bare bogens ydre fremtoning, men naturligvis også teksten. Derfor har vi etableret en redaktionskomité, der, udover at udvælge titler, skal bedrive sprogrøgt på udgivelserne og værne om oversættelsernes filologiske lødighed.  Med andre ord sikre at hverken kommaer eller sprogtone er tilfældigt sat. Redaktionskomitéen består af følgende medlemmer:

Søren R. Fauth (f. 1971) er germanist, litteraturforsker og forfatter. Professor i tysk litteratur ved Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet – er udnævnt til at stå i spidsen for det kollektive forskningsprojekt »En undersøgelse af den kulturelle udveksling mellem Tyskland og Skandinavien omkring 1900«. Dr.phil. i 2006 ved Syddansk Universitet på disputatsen Der metaphysische Realist (2007) om den tyske realist Wilhelm Raabes sene forfatterskab og Arthur Schopenhauers filosofi. Søren R. Fauth har skrevet langdigtet Universet er slidt (2012) og monografien Schopenhauers filosofi. En introduktion (2010) samt oversat Schopenhauers hovedværk Verden som vilje og forestilling (2005). Ud over en række artikler i danske og udenlandske tidsskrifter og antologier har han, foruden Schopenhauer, begået oversættelser af Martin Heidegger Kunsten og rummet (sammen med Klaus Gjørup, 2011), Thomas Bernhard Årsagen: En antydning (2011), Thomas Bernhard Undergængeren (2008), Jürgen Habermas og Joseph Ratzinger Fornuft og religion (2006), Wolfgang Maria Bauer Julie, drøm og rus (1996). Han har desuden udgivet digte i Hvedekorn og kortprosa i Øverste Kirurgiske. Tillige litteraturanmelder ved Standart. Har været scholarstipendiat ved universiteterne i Berlin (Humboldt), Kiel og München. Afholdt mere end 30 foredrag om tysk litteratur og filosofi ved bl.a. Yale University og universiteterne i Göttingen, Braunschweig, Wuppertal, Mainz og Reykjavik.

Klaus Gjørup (f.1969) er forlægger, bogtilrettelægger, idéhistoriker, oversætter og mejeriarbejder – og manden bag Forlaget Wunderbuch. Har været ph.d.-stipendiat ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet med et projekt om guddommelighedserfaring hos Søren Kierkegaard og Martin Heidegger. Tildelt accessit for en besvarelse af Aarhus Universitets Prisopgave i Idéhistorie (2000) om forholdet mellem kunst og religion i Martin Heideggers sentænkning. Cand.mag. i idéhistorie og historie fra Aarhus Universitet i 2000. Har skrevet forord til og oversat Martin Heidegger / Eduardo Chillida Kunsten og rummet (sammen med Søren R. Fauth, 2011), været medoversætter og -tilrettelægger af Martin Heidegger Sprog og hjemstavn (2008) samt skrevet forord til og oversat Martin Heidegger Markvejen (2007). Desforuden studierejser til Freiburg, Todtnauberg og Messkirch har han deltaget i Collegium Phænomenologikum i Italien arrangeret af California State University, været gæstelærer ved Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo, samt gæsteforsker ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet. I 2016 modtog Klaus Gjørup Albertsen Fondens Pris for »sin indsats for at skabe unikt og stilsikkert boghåndværk med en række fremragende udformede værker, der hver især repræsenterer fornemt formidlende design.«


Dorthe Jørgensen (f. 1959) er filosof, idéhistoriker og teolog, debattør og forfatter. Professor i filosofi og idéhistorie ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet, og for nærværende særligt beskæftiget med udvikling af æstetisk erfarings- og videnkabsfilosofi. Dr.theol. i systematisk teologi i 2014 med disputatsen Den skønne tænkning: Veje til erfaringsmetafysik. Religionsfilosofisk udmøntet (2014), samt dr.phil. i filosofi og idéhistorie i 2006 på en disputats bestående af de to bøger Skønhedens metamorfose: De æstetiske idéers historie (2001) og Historien som værk: Værkets historie (2006).  Foruden talrige artikler har hun også skrevet bøgerne Nærvær og eftertanke (udkommer 2015), Verdenspoesi: Malerier og tankebilleder (2011), Aglaias dans: På vej mod en æstetisk tænkning (2008), Skønhed – En engel gik forbi (2006), Viden og visdom: Spørgsmålet om de intellektuelle (2002), Den blå blomst – og den pukkelryggede mandsling (1997), Aber die Wärme des Bluts … (1996) og Nær og fjern: Spor af en erfaringsontologi hos Walter Benjamin (1990). Endvidere har hun oversat Walter Benjamins Ensrettet gade (1993). Dorthe Jørgensen har med over 200 foredrag, taler og paneloplæg samt hen mod 100 bidrag i medierne bedrevet intensiv formidlings- og debatvirksomhed, såvel nationalt som internationalt. Har endvidere været på længerevarende forskningsophold ved Det Danske Institut for Kultur og Videnskab i Damaskus, Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, Columbia University i New York og Freie Universität i Berlin. I 2003 modtog Dorthe Jørgensen Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Videnskabspris for fremragende forskning, undervisning og formidling. I 2014 var hendes bog Den skønne tænkning nomineret til Årets Danske Forskningsresultat, og hun vandt prisen Hædrende Omtale i tæt konkurrence med store kollektive natur- og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.


Søren Gosvig Olesen (f. 1956) er filosof, oversætter og forfatter. Lektor i filosofi ved Afdeling for Filosofi, Københavns Universitet. Dr.phil.habil. i filosofi fra Université de Nice i 1998 med afhandlingen Wissen und Phänomen (1997), blev docteur i filosofihistorie fra Université de Paris I-Sorbonne i 1982 og mag.art i teoretisk filosofi fra Odense Universitet samme år. Ud over en lang række artikler i danske og udenlandske antologier og tidsskrifter har han bl.a. skrevet bøgerne Transzendentale Geschichte (2012), Forsøg med filosofien (2011), Hitler – en introduktion (2010), Dialog med dekonstruktionen (2006), Transcendental historie (2000), At læse filosofi. Filosofiske lærestykker (1992), Vejledning til Heidegger (1990), Tid og kritik (1987), La philosophie dans le texte (1982). Herudover har han skrevet indledning til og oversat bl.a. Giorgio Agamben Midler uden mål. Noter til politikken (2015) og Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (2012), Ödön von Horvath Gudløs ungdom (2008), Martin Heidegger Et brev om ‘humanismen’ (sammen med Karen Wolgast, 2004/1988), Jacques Derrida Difference (2002), Michel Foucault Talens forfatning (2001/1980), Michel Foucault Viljen til viden (1994/1978). Har været gæsteprofessor ved Université de Bourgogne (Dijon) og gæstelærer ved Warwick University, Universitá degli studi di Torino og Collège international de philosophie i Paris, samt gæsteforsker ved Universität Freiburg og ved Husserl-Archief te Leuven og forskningsbibliotekar ved Det kongelige Bibliotek.

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold