FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

5 billeder

 

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (Homo sacer II,3)

Originaltitel: »Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento«
Forord og oversættelse: Søren Gosvig Olesen
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Lærredsindbundet, 14,0 x 21,0 cm, 120 sider
Udgivet september 2012
ISBN 978-87-992806-6-7
Pris kr. 229,-

 

Sprogets sakramente er en indgang til Giorgio Agambens store homo sacer-projekt som helhed. Hvad der er på spil med eden, er ikke »bare« forholdet mellem sproget og verden, det er mennesket selv, fordi mennesket jo er det væsen, der etablerer forholdet mellem sprog og verden. Eden er ordet; den er det ord, jeg giver. Men sådan er ethvert ord. Det siger noget om noget, men dermed forpligter det også. Sproget er ikke menneskets billede af virkeligheden – eller det er det nok, men dermed er det endnu mere noget andet: Sproget et menneskets pagt med virkeligheden. Menneskets bliven menneske er ikke noget, der er sket engang; den sker hele tiden. Sprogets opståen er heller ikke noget én gang sket, sproget »bryder frem« i mennesket hele tiden, som Agamben udtrykker det. På den måde kommer vi fra edens specielle til dens almene betydning. Det er betegnende for bogen i det hele taget; det tilsyneladende specielle tema, eden og edsaflæggelsen, viser sig langt mere vidtrækkende, end man skulle tro. Søren Gosvig Olesen har oversat og skrevet bogens forord.

Giorgio Agamben (f. 1942) er en af vor tids mest markante og kontroversielle filosoffer. Har været professor i filosofi ved universitet i Verona og professor i æstetik ved IUAV Arkitektskolen i Venedig. Underviser i filosofi ved The European Graduate School i Saas-Fee og ved Collège International de Philosophie i Paris. Hans tænkning er inspireret af bl.a. Heidegger, Benjamin, Nietzsche, Aristoteles, Marx og Derrida. For Agamben hænger sprog, litteratur, metafysik, politik og etik nøje sammen.

Sprogets sakramente er tilrettelagt og sat af Per Andersen og Klaus Gjørup, som har anvendt skrifttyperne Rum og North, der begge er tegnet af Trine Rask. Bogen er trykt på det ubestrøgne Munken Pure Rough 120 gram af Narayana Press i Gylling. Trykt i sort og varmgrøn pantonefarve. Indbundet i rødbrunt hellærred, påsat sort præg og isat sølvgrå kapitæl- og mærkebånd. Bogbinderarbejdet er udført af Jysk Bogbind i Holstebro. Formatet er 14,0 x 21,0 cm og omfanget 120 sider. Oplaget på 1000 eksemplarer.

Kommer også i en særudgave ved håndbogbinder Ernst Anders Rasmussen.

 

Anmeldelse

»Oversætter og filosof Søren Gosvig Olesen har leveret en formidabel præstation af en oversættelse og har tilmed udstyret Forlaget Wunderbuchs flotte bog med et kort, præcist og helt igennem overbevisende forord, der hensigtsmæssigt indstiller læserens optik, inden denne selv giver sig i kast med Agambens tekst.  … både Agamben-kendere og filosofisk besindige mennesker vil have godt af at læse Sprogets sakramente, da bogen virkelig indeholder flot fremskrevne passager af høj filosofisk kvalitet … « Martin Hauberg-Lund, Dansk Filosofisk Selskab, Filosofiske Anmeldelser, Nr. 2, Årgang 2, 2014. Læs hele anmeldelsen her

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold