FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

7 billeder

 

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (Homo sacer II,3)
(særudgave)

Håndbogbinder: Ernst Anders Rasmussen
Forord og oversættelse: Søren Gosvig Olesen
Originaltitel: »Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento«
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Håndindbundet med »åben ryg«, ilagt opbevaringsæske, 14,0 x 21,0 cm
Oplag: 3 unikke eksemplarer
Udgivet april 2013
Pris: kr. 3.600,-

 

Unikabogbind nummereret og signeret af håndbogbinderen.

Særudgaven af Sprogets sakramente består af bogbind med »åben ryg« formgivet og udført af Ernst Anders Rasmussen. Oplaget er på beskedne 3 eksemplarer.

Bogbind med »åben ryg« er konstrueret i respekt for materien: De trykte ark frilægges og hæftehuller genbruges. Bændler hæftes om, tilpassede og smidige, således at oplukket bliver så frit og uden modstand, som det er muligt. Hæftes med sort tråd i en let og uhøjtidelig håndværker praksis, hvor alt falder naturligt. Permen opbygges ved, at bændlet monteres mellem lag af sammenklæbede papirskaller. Dermed fungerer permen som et dobbeltsidet lærred, der giver mulighed for fri kunstnerisk udfoldelse på fire flader.  Permens motiver er opstået ved gentagne laseringer fra en fintmærkende og intens pensel, hvor lysspil og organiske strukturer træder frem i en underfuld symbiose af minimalistisk maleri og ekspressiv formgivning. Bogbindene er en respektfuld rekonstruktion af den blotlagte materie, nu atter indbundet, men uden det perfektes tyranni og med alle de kvaliteter, der kendetegner godt håndværk.

Disse sjældent stoflige bogbind er kendetegnet ved, at den håndværksmæssige praksis indgår som en del af den kunstneriske formgivning. Indbindingsteknikken har Ernst Anders Rasmussen udviklet over en årrække bl.a. med hjælp af arbejdslegater fra Danmarks Nationalbankens Jubilæumsfond (1995) og Danmarks Designfond  (1997), som muliggjorde en række eksperimenter, hvis resultat blev et helstøbt værk, hvor bog, bogbind og bogæske gik op i en højere enhed. Bogværket blev antaget til og tildelt Medaglia Celebrativa Maestro Rilegatore de L’Infinito. Prima Mostra Internazionale di Rilegatura d’Arte i Assisi (1998).

Ernst Anders Rasmussen (f. 1939) er håndbogbinder og billedkunstner. Tidligere leder af Det Kongelige Biblioteks Bogbinderi- og Konserveringsværksted. Hans værker har været udstillet på bl.a. Museum of Modern Art i New York og på museer og gallerier i Tokyo, Kyoto, Paris, Lausanne, Ascona, Bruxelles, Berlin, Helsingfors, Stockholm, London, Oxford, Edinburgh, Tønder og København. Studierejser til Japan og USA. Har modtaget en række hæderspriser, arbejds- og rejselegater bl.a. Inga og Ejvind Kold Christensens Fonds Hæderspris (2005), Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv (2004), Statens Kunstfonds 3-årige arbejdsstipendium (2002-2004) og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfonds Hæderslegat (2001). Ernst Anders Rasmussen har over en menneskealder raffineret bogbinderhåndværket og sublimeret det kunstneriske udtryk inden for bogbinderkunsten.

Sprogets sakramente er tilrettelagt og sat af Per Andersen og Klaus Gjørup, som har anvendt skrifttyperne Rum og North, der begge er tegnet af Trine Rask. Bogen er trykt på det ubestrøgne Munken Pure Rough 120 gram af Narayana Press i Gylling. Trykt i sort og varmgrøn pantonefarve.

Sprogets sakramente er et bind i den italienske filosof Giorgio Agambens store homo sacer-projekt. Sproget er mere end menneskets billede af virkeligheden; det er menneskets pagt med virkeligheden. Menneskets bliven menneske er ikke noget, der er sket engang; den sker hele tiden. Sprogets opståen er heller ikke noget én gang sket, sproget »bryder frem« i mennesket hele tiden, som Agamben udtrykker det.

Giorgio Agamben (f. 1942) er en af vor tids mest markante og kontroversielle filosoffer. Har været professor i filosofi ved universitet i Verona og professor i æstetik ved IUAV Arkitektskolen i Venedig. Underviser i filosofi ved The European Graduate School i Saas-Fee og ved Collège International de Philosophie i Paris. Hans tænkning er inspireret af bl.a. Heidegger, Benjamin, Nietzsche, Aristoteles, Marx og Derrida. For Agamben hænger sprog, litteratur, metafysik, politik og etik nøje sammen.

 

Sprogets sakramente fås også i en ordinærudgave.

 

Anmeldelse

»Bibliofil indbinding har filosofisk konsekvens. Unikaudgaver af Giorgio Agambens filosofi vender forholdet mellem indhold og indpakning på hovedet. Er bogen først og fremmest indhold, eller er den et medie? Det lyder måske som et mærkeligt spørgsmål at stille, når man som læsende menneske altid vil pege på indholdet.  Det er jo derfor, vi har bøger. Det er for at ville sige noget med dem, ikke? Filosoffen Giorgio Agamben siger, at sproget er menneskets pagt med virkeligheden. Det er gennem sproget, at vi konstant bliver til som mennesker. Uden sproget, ingen bøger. Men jeg kommer i tvivl, når jeg ser på bogbinderen og kunstneren Ernst Anders Rasmussens tre unikaeksemplarer af Giorgio Agambens Sprogets sakramante, om ikke der findes en anden mindst lige så væsentlig grænse mellem menneske og virkelighed.  Rasmussens tre unikabøger kommer i hver sit grå papomslag med velcrolås. Indeni ligger bogen i en stiv indbinding bemalet i blå og sort med åben ryg, som det hedder. Det vil sige, at bogens konstruktion er blotlagt: Lærredsbånd og bændler spænder fra forside til bagside og en sort tråd holder arkene sammen og binder dem fast til bændlerne. Antallet af bændler er forskellige i de tre bøger. Bændlerne er fastgjort inde i lag af sammenklæbet papir, der udgør den stive forside og bagside. Indbindingsteknikken er udviklet af Ernst Anders Rasmussen (f. 1939), der har været leder af Det Kongelige Biblioteks Bogbinderi- og Konserveringsværksted. Han har også bemalet for- og bagside, eller mere præcist permerne, med en bred laserende pensel, der giver dem mindelser om udsnit af et Mogens Andersen-maleri. Håndværket giver Rasmussen mulighed for at udfolde en japansk æstetik, hvor mesteren giver rum til , at tilfældets og materialets egen natur kommer til udtryk. Her er funktionel klarhed på spil, men ingen søgen mod formmæssig perfektion. Kanten er flosset, og Pantonefarverne ligger i pastose lag. Det handler om, at bogen gøres til et sanseligt objekt med tydelige materielle egenskaber. Den overvældende fetich, der ligger i en sådan bibliofil indbinding, gør ikke blot bøgerne til smukke objekter. Den udtrykker håndens stumme tale i materialet og peger på et andet sted i virkeligheden, hvor mennesket opstår, end netop i sproget, hvor filosoffen ser det. Sproget forpligtiger, siger Agamben, men gør ikke alle menneskelige handlinger, også håndværkets og æstetikkens? Er det ikke på lige fod med at gøre os til mennesker, at vi bruger så meget tid og så megen kraft på at udsmykke tre enkelte objekter? Bogen fås også i en meget smuk udgave med fast ryg. Den koster blot 229 kroner. Men så skal man kunne leve med tanken om, at der findes 999 andre magen til.« [4 af 6 hjerter] Karsten R.S. Ifversen, Politiken, 20. april 2013.

 

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold