FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

8 billeder

 

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Fotografier: Søren Lose
Forord: Dorthe Jørgensen
Oversættere: Klaus Gjørup, Richard Purkarthofer og Henrik Jøker Bjerre
Originaltitler: »Hebel – der Hausfreund« og »Sprache und Heimat«
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Indbundet, 16 x 21,5 cm, 96 sider
Udgivet november 2008
ISBN 978-87-992806-5-0
PRIS: 239,-

 

I Sprog og hjemstavn viderefører Martin Heidegger væsentlige pointer fra Kunstværkets oprindelse, idet vi her stifter nærmere bekendtskab med, hvad det er, kunsten og digtningen gør ved tænkningen. Med et ønske om at skærpe det fænomenologiske blik på verden taler Heidegger for et tæt slægtskab mellem digtning og tænkning. Heri viser sig nemlig en underfundig dynamik, som digteren giver anstød til, idet han i lydhørhed lader sproget tale igennem sig, og derved lader sproget komme til orde i digtet. På den måde tager den digteriske sigen ikke sproget i brug, som var det en tilfældig genstand, men lader selve sproget træde frem som fænomen. Med digteren Johann Peter Hebel som eksempel vil Heidegger minde os om noget, der er i fare for at gå i glemme i vores højhastighedsverden, hvor den fænomenologiske erkendelse er en sjælden gæst. Kunsten, dvs. digtningen, kan således blive det moderne menneskes redning. I denne danske udgave akkompagneres Heideggers tekst af fotografier af billedkunstneren Søren Lose.

Om samspillet mellem Heideggers tænkning og Loses fotografi skriver Dorthe Jørgensen i forordet: »Motiverne i Loses billeder, hvor forfaldet er utilsløret, er ikke skønne i hverdagslig betydning, og kompositionen er heller ikke skøn i klassisk forstand, når den med skæve beskæringer ignorerer det gamle krav om symmetri. Men disse billeder kan alligevel være anledning til skønhedserfaring. De afbilleder ikke bare håndgribelige genstande, men medfrembringer et uhåndgribeligt »mere«, som transformerer genstande til fænomener. Den øde natur, den afskallede dør, fremstår som noget, der har værdi i sig selv og fortæller dermed, at hvor formålsrettet alt end ellers er i dag, så er en sådan erfaring stadig mulig. Ligesom disse billeder er skønne, netop fordi de er fænomenologiske, har Heideggers fænomenologiske analyser også en forbindelse til æstetikken. Heidegger dvæler ved tanken og genopvækker dermed æstetikkens ældre forsøg på at finde svar på spørgsmålene om, hvad det er, der sker, når vi kommer verden nær, og hvordan det er muligt. Lose dvæler ved tingene og genkalder dermed en skønhed, som ellers er upåagtet i en fortravlet verden.«

I forbindelse med bogens udgivelse blev der arrangeret en udstilling på Kunsthallen Brænderigården i Viborg, som viste værker af Lose og passager fra Heideggers tekst. Se fotos fra udstillingen her.

Søren Lose (f. 1972) er billedkunstner. Uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København (1998-2003), Städelschule i Frankfurt a. M. (2001-2002) og Det Fynske Kunstakademi i Odense. Har haft separat udstillinger hos bl.a. Kunsthallen Brandts i Odense, Thorvaldsens Museum i København, Skive Kunstmuseum, Aros Aarhus Kunstmuseum, Galleria Riccardo Crespi i Milano, Overgaden i København, Kunsthal Brænderigaarden i Viborg, Galerie MøllerWitt i Aarhus. Repræsenteret i den faste samling på Det Nationale Fotomuseum ved Det Kongelige Bibliotek, Aros Aarhus Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum og Museet for Fotokunst i Odense. Søren Lose har modtaget flere hæderspriser og legater bl.a. Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat (2007-2009). Se mere på Søren Loses hjemmeside

Sprog og hjemstavn er tilrettelagt og sat af Per Andersen og Klaus Gjørup, som har anvendt skriften North, der er tegnet af Trine Rask med særlig fokus på det skandinaviske skriftbillede. Af hensyn til satsbilledet er der ikke indsat noter, kommentarer eller parenteser; oversættelsen skal kunne bære sig selv og indgå i et uhindret samspil med Loses billeder. Søren Loses fotografier er reproduceret af Narayana Press, der også har stået for bogens trykning på Arctic Volume Ivory 150 gram. Bogen er indbundet i mørkeblå hellærred med lysere blå præg samt matchende kapitælbånd og lynglilla forsats. Formatet er 16 x 21,5 cm og omfanget 96 sider.

Sprog og hjemstavn findes også i en særudgave på 200 eksemplarer, hvor billedkunstneren Søren Lose har nummereret og signeret.

Bogen er udgivet med generøs støtte fra:
Galerie MøllerWitt
Kunsthal Brænderigården
Thise Mejeri

 

 

.


Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2008

Forening for Boghaandværk udvalgte i 2008 Sprog og hjemstavn som eksempel på Årets Bedste Bogarbejde. Med øje for bogens funktion, æstetik og tekniske udførsel udvælger en sagkyndig komité årets bedste udgivelser. Komitéen gav Sprog og hjemstavn følgende bedømmelse:

»Med et enkelt, flot, sort satsbillede favner denne bog en af det 20. århundredes største tyske filosoffer Martin Heidegger fint, underspillet og eftertænksomt med valget af skriften North. Sammen med Søren Loses fotografier, der består af en række æstetiske antikompositioner af tilsyneladende forladte steder, giver bogens tilrettelægning, på det tonede papir, de bedst mulige rammer for, at læseren både kan fordybe sig i bogens tekst og nyde dens underspillede, men alligevel elegante udstyr. Fra omslagets mørk-blå shirting til samspillet mellem den lyng-lilla forsats og dørgardinet på bogens første billede, til titelbladet, der generøst lader »sprog og hjemstavn« gøre bogen større, end den fysisk er, til velproportionerede pagina og billedtekster, er der hele vejen igennem tænkt i både detaljen og i helheden, hvilket er med til at gøre bogen til et fremragende eksempel på godt bogdesign.«

 

Anmeldelse

»… mere end blot en bogudgivelse. Det er et lille kunstværk og fortjener at blive oplevet, sanset som sådant. Man kan endda vove betegnelsen gesamtkunstværk, idet det både rummer tekst i form af filosofiske refleksioner samt digtning og fotografier, smukt komponeret til en helhed, der netop skal opleves i sin helhed. … Bogen rummer og er på mange måder selv et udtryk for den tanke, at al filosofi og al tænkning forudsætter et sanseligt nærvær og en langsomhed, som det kun er de færreste af os forundt at opleve i hverdagen. … en ualmindelig smuk bog, som fortjener at blive købt, dvælet ved og læst.« Rikke Peters, Slagmark – tidsskrift for idéhistorie

»Wunderbuchs satsning på Heideggers korte tekster giver på den ene side muligheden for at kræse om detaljen i såvel opsætning, indbinding, materialer og illustrationer, og på den anden side er det i høj grad passende for lige præcis Heideggers (sene) tænkning, der i disse digteriske forsøg med filosofien ønsker at belyse menneskets nærhed til sproget, hjemmet og tingene. Form og indhold hænger her uløseligt sammen, og når man står med den lille bog, indbundet i mørkeblåt hellærred, kan man rigt leve sig ind i Heideggers skepsis over for teknikken. Med et stykke nærmest glemt håndværk i hånden kommer man nemt til at frygte den digitaliseringsmani, der reducerer bøger til ren information.« Nicolai Krejberg Knudsen, Tidsskriftet Filosofiske Anmeldelser, Nr. 1, årgang 3, 2015
Læs hele anmeldelsen her:

 

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold