FORLAGET WUNDERBUCH

 

Aktuelt

Forlaget Wunderbuch

Redaktionskomité

Bogtilrettelægning

Særudgaver

Plakattryk

Salg af bøger

Nyhedsbrev

Facebook

Kontakt

 

.

6 billeder

 

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Originaltitel: »Turmgedichte«
Oversætter: Ejler Nyhavn
Efterskrift: Jørn Erslev Andersen
Illustrationer: Peter Brandes
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Udgivet december 2016
Pris: kr. 349,-

 

Friederich Hölderlin er en uomgængelig skikkelse i europæisk idéhistorie og Tårndigte et litterært mesterværk. Med denne udgivelse introduceres tårndigtningen for første gang i Skandinavien.

Hölderlin blev født 1770 i Lauffen ved Neckar i Sydvesttyskland. Teksterne til Tårndigte er skrevet fra 1807 til hans død i 1843. Gennem hele denne lange periode var han umyndiggjort på grund af en vanvidsdiagnose og anbragt som plejesøn, som det hed med en officiel betegnelse, hos en snedkerfamilie i et tårnværelse i Tübingen. Titlen Tårndigte er ikke hans egen, men eftertidens.

En stor del af Hölderlins digte og øvrige omfattende skriverier i tårnet er gået tabt. I perioder blev han frataget papir og skrivemulighed, men ellers fyldte han gerne ark efter ark med noter, almanaktekster, prosaudkast og digte i svungen håndskrift med fjerpen. Denne danske oversættelse af tårndigtene indeholder et udvalg på 36 digte. Udgivelsen er dobbeltsproget: med den tyske originaltekst på venstre og den danske oversættelse på højre side.

Tårndigtene er ikke blot tanke- og udtryksmæssigt usædvanlige set i lyset af Hölderlins digtning fra før 1806, de er også usædvanlige på en række andre punkter. Der findes ingen nemme tilgange til dem. Litteraturhistoriker Jørn Erslev Andersens (f. 1953) efterskrift er en grundig indføring i tårndigtningen, herunder dens placering i forfatterskabet og digtenes historiske og biografiske baggrund. Efterskriften giver en række rammeforudsætninger og perspektiver til forståelse af digtenes særlige omstændigheder, poetologi, filosofi og læsemåder.

Germanist, oversætter, digter og musiker Ejler Nyhavns oversættelse af Tårndigte giver et gennemtænkt og friskt bud på fordanskninger af digtene. Ejler Nyhavn (f. 1960) demonstrerer med stor stilsikkerhed, hvorledes Hölderlin kan gøres tilgængelig for et dansksproget publikum, uden at digtenes særlige stil og budskaber ødelægges.

Billedkunstneren Peter Brandes (f. 1944) bidrager med otte fotografiske værker skabt til denne udgivelse. Brandes modtog i 2013 Friedrich-Hölderlin-Preis for sit store arbejde med kunstneriske formidlinger af Hölderlin.

 

Anmeldelser

»Fuldkommen udsigt. Friedrich Hölderlin er en enestående digter. Romanen Hyperion og det lyriske senværk minder ikke om noget andet. Som mange andre er jeg fascineret af disse teknisk overlegne og filosofisk komplekse tanketempler, men har ikke viet de senere såkaldte 'tårndigte' videre opmærksomhed. Nu, hvor jeg har læst dem i Ejler Nyhavns fine oversættelse, kan jeg se, at det er en fejl. Som Jørn Erslev Andersen viser i sit vidende og perspektivrige efterord ... kan man endog se dem som forsøg på at fuldende senværket.« Flot og sober anmeldelse i Litteraturmagasinet Standart. Standart, #1, 2017

»Fantastisk poetisk flow fra tårnet. På alle måder et scoop ... I Tårndigte får vi en glimrende introduktion af landets førende Hölderlin-kender Jørn Erslev Andersen ... Ejler Nyhavn får indflettet assonanser og vokalmusik på en måde, der alluderer den fortættede og forfinede diktion i Hölderlins tårndigte med deres ejendommelige sammensmeltning af sansning og tanke ... Om Tårndigte skal det endvidere nævnes, at den er trykt på det forlag, der i øjeblikket laver de suverænt smukkeste bøger, nemlig Forlaget Wunderbuch.« Fem flotte stjerner og en fremragende anmeldelse i Kristeligt Dagblad. Kristeligt Dagblad, 10. marts 2017. Læs mere ...

»Poeten Friedrich Hölderlin tilbragte den sidste fase af sit liv i et tårnværelse. Det kom der en række forunderlige digte ud af, som nu foreligger i en fornem bilingual udgivelse ... dygtigt oversat af Ejler Nyhavn ... Jørn Erslev Andersens kyndige efterord kan man med fordel læse som introduktion ... fornemt stykke boghåndværk.« Begejstret anmeldelse i netmagasinet Atlas. Atlas. 21. februar 2017. Læs mere ...

»Sværvægtsdigte fra (elfenbens)tårnet.« 5 flotte stjerner og en svært begejstret anmelder i Jyllands-Posten: »Hölderlin er – for at sige det mildt – en sværvægter. Det er han selvfølgelig, fordi han som en af den tyske romantiks “gale” digtergenier for længst har indtaget en uanfægtelig plads i verdenslitteraturens kanon. At forlaget lader en rutineret litterat skrive introduktionen til denne klassiker og ikke - som der ellsers har været en tendens til på det seneste - feterede samtidsforfattere, cementerer Wunderbuchs a-kommercielle og semi-esoteriske grundholdning: Der er ingen grund til at lefle eller gå på kompromis. Tingene skal være i orden ... Der er nok at gå i gang med. Og for nogle måske mere end nok. Men med en så elegant tilrettelæggelse, som den Wunderbuch har leverer, er det svært at lade være.« Jyllands-Posten, 15. februar 2017. Læs mere ...

»Det er en litterær begivenhed, at den sene del af Hölderlins skaben, ‘tårndigtningen’, nu udkommer på dansk,« lyder lektørudtalelsen og fortsætter: »ovenikøbet i en fremragende, rytmisk oversættelse af Ejler Nyhavn. Der er både filosofisk og reflekterende digte og sanselige, poetiske naturdigte, hvis lyriske kvaliteter især trænede lyriklæsere vil forstå at værdsætte. ... bibliofiludgave ... Pragtfuld bog, indbundet i lilla hellærred og med gul læsesnor. Anbefales varmt ...« Lektørudtalelse, januar 2017

»Hölderlin: det stakkels ulykkelige geni, der gennem ti-femten år skrev en sand perlerække af formfuldendte, oldgræsk inspirerede oder, hymner og elegier, men som så brød psykisk sammen og tilbragte de sidste tredive år af sit liv som ‘plejesøn’ for en snedkerfamilie i et lille gulkalket tårn i Tübingen.« Jørgen Herman Monrad har skrevet grundigt og sagligt om Ejler Nyhavns oversættelse af Tårndigte: »Ifølge en legende skal Hölderlin have klappet rytmen med venstre hånd mod sit skrivebord, mens han skrev med den højre, når et digt som dette blev til. Og dette rytmisk-kropslige skrivearbejde, der nok næsten kan sammenlignes med en taktfast vandring henad livets landevej, mærker man nu ikke kun i den tyske original, men glædeligvis også i Nyhavns oversættelse ... vi kan derfor kun hilse det mere end velkomment, at Ejler Nyhavn nu med Tårndigte giver danske læsere mulighed for at bevæge sig ind i den sene Hölderlins sære univers. Ejler Nyhavns oversættelser kan nok allerbedst betegnes som smukke og begejstrede tilnærmelser til det i bund og grund utilnærmelige. Originaler og oversættelser er i øvrigt trykt side om side i denne gedigne, lillaindbundne bog fra Forlaget Wunderbuch, som billedkunstneren Peter Brandes har illustreret, og som litteraturhistorikeren Jørn Erslev Andersen har skrevet efterskrift til.« Babelfisken. Et webtidsskrift om oversættelse, 30. januar 2017. Læs mere ...

»Hölderlins 'Tårndigte' er gale og/eller geniale.« Fem røde hjerter og to hele sider. Stor anmeldelse i Politiken. Læs mere ...

»Som ung var jeg Hölderlin. Solen skinnende på min pande. Vinden hvirvlede op i mit hår. Jeg strejfede omkring i bakkerne ved Tübingen.« Jørgen Herman Monrad har skrevet en indlevende og smittende begejstret anmeldelse på forsiden af bogtillægget i Weekendavisen: »Hölderlin blev i sandhed en kultfigur. Han blev læst af konservative og anarkister og så sent som i 1980'erne sågar af unge med hang til romantiske myter og lyriske eventyr. En af de sidstnævnte var mig. En anden var det ejendommelige, langskæggede pseudonym Ejler Nyhavn, der nu i en moden alder har drevet det så vidt med sin identifikation, at han nu har oversat de allersidste digte, digteren skrev, de såkaldte Tårndigte. Med sine oversættelser af 36 af de bedste digte Hölderlin skrev på sit tårnværelse, har Ejler Nyhavn nu forsøgt at løse den sidste og muligvis allermest udfordrende formidlingsopgave. For de små gådefulde, epigrammatiske digte er kun tilsyneladende enkle ... Den enkle, folkeviseagtige metrik og de enkle tostavelses enderim i de tyske originaler er det imidlertid ofte lykkedes Ejler Nyhavn at finde interessante danske ækvivalenter til, ligesom man også overalt kan glæde sig over hans respekt for de filosofiske nøgleord, der igen og igen dukker op i digtene.« Weekendavisen, 6. januar 2017. Læs mere ...

 

Kurt Rodahl Hoppe  
Bogsteder

Jens Carl Sanderhoff
Død mands manifest

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

Jens og Linda Handrup
Fortællingen om Thise Mejeri

Jens Carl Sanderhoff
Djævlens protegé

Per Jepsen (red.)
Tænkningens veje. Et festskrift til Søren Gosvig Olesen

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden

Jens Carl Sanderhoff
Europas floder

Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen
Opstandelseslyset

Jane Havshøj og Peter Brandes
Lyset som relation

Simon Grotrian og Peter Brandes
Sneens tretten digte

Marianne W. Asmussen og Kurt Rodahl Hoppe  
Skrivestedet. Karen Blixens spor i Kenya og Danmark

Dorthe Jørgensen
Nærvær og eftertanke. Mit pædagogiske laboratorium

Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)
Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Giorgio Agamben
Midler uden mål. Noter til politikken

Per Andersen og Kim Karmark
Fortællinger fra Fur

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham

Ettore Rocca og Peter Brandes
At se Abraham (særudgave)

Anette H. Flensburg
Vi bor i hinanden

Stig L Andersson
Empowerment of Aesthetics

Søren R. Fauth
Universet er slidt

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden

Giorgio Agamben
Sprogets sakramente. En arkæologi for eden (særudgave)

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet

Martin Heidegger | Eduardo Chillida
Kunsten og rummet (særudgave)

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

Ole Thomsen
Det lune land. Om liv på Mols

Ole Thomsen: www.detluneland.dk

Martin Heidegger
Sprog og hjemstavn

Martin Heidegger
Markvejen

Martin Heidegger
Ophold