Forfattere

Oversigt over forfattere, oversættere, redaktører og bidragydere. Under navnet
noteres titlen eller titlerne, som den pågældende har andel i (nyeste titel øverst).

Agamben, Giorgio

Andersen, Anja C.

Andersson, Stig L

Asmussen, Marianne Wirenfeldt

Birkebæk, Frank A.

Bjerre, Henrik Jøker

Bjerre, Jørn

Blixen, Karen

Bonde, Lisbeth

Brandes, Peter

Castiglione, Baldassar

    • Hofmanden

Descartes, René

Dybdahl, Lars

Ehlers, Anne

Ejdrup Hansen, Elle-Mie

Ellebæk Madsen, Anders

Engelhardt, Maja Lisa

Erslev Andersen, Jørn

Fauth, Søren R.

Finke, Hanne Bat

Flensburg, Anette Harboe

Galilei, Galileo

Gjørup, Klaus

Goethe, Johann Wolfgang von

Goll, Yvan

Gosvig Olesen, Søren

Grotrian, Simon

Grymer, Bo Bergholt

Grøndahl, Jens Christian

Gullberg, Hjalmar

Handrup, Jens og Linda

Hass, Jørgen

Heidegger, Martin

Holm, Kjeld

Hölderlin, Friedrich

Jakobsen, Gunnar

Jepsen, Per

Jørgensen, Conni-Kay

Jørgensen, Dorthe

Karmark, Kim

Kepler, Johannes

Kondrup, Johnny

Lacan, Jacques

Lauritzen, Pia

Lemmerz, Christian

Liisberg, Sune

Lysemose, Kasper

Madame Nielsen

Marschner, Line

Mogensen, Kaj

Nancy, Jean-Luc

Nyhavn, Ejler

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard

Pasgaard-Westerman, Martin

Paulsen, Adam

Pavese, Cesare

Pedersen, Birgit

Pedersen, Frits S.

Ploug, Anna Cornelia

Polo, Marco

Rocca, Ettore

Romer, Knud

Sappho

Sahl, Sonny Ankjær

Sand Iversen, Karsten

Sanderhoff, Jens Carl

Sevelsted, Rasmus

Schjørring, Esben

Schopenhauer, Arthur

Seisbøll Mikkelsen, Lise

Skyum-Nielsen, Erik

Sten-Knudsen, Nina

Straparola, Giovan Francesco

Sørensen, Signe Kahr

Thage, Tove

Thomsen, Ole

Thrane, Finn

Toft, Anne Elisabeth

Toft, Kristian Olesen

Tolusso, Mary B.

Trakl, Georg

Warming, Dagmar

Wentzer, Thomas Schwarz

Willacy, Stephen

Wivel, Henrik