Giorgio Agamben

Signatura rerum. Om metoden

Signatura rerum er Giorgio Agambens metodebog og aldeles uomgængelig, hvis man vil forstå hans tænkning. Bogen indledes og er oversat af Søren Gosvig Olesen.

Bogen er Agambens overvejelser over egen metode, skrevet efter adskillige prøver på denne – ganske som Vidensarkæologien var det for Foucault, som er den forfatter, Agamben kommenterer hele vejen igennem. Men ud over arkæologien er der også kommentarer til og studier i paradigmet, den hermeneutiske cirkel, analogien, dialektikken og »urfænomenet«.

Det er en bog, hvor man vil se Agamben vedgå sin gæld til tyske og franske læremestre, samt til traditionen, og hvor man kan se ham gradvis komme i besiddelse af sine arbejdsredskaber. En polemisk brod stikker frem i Agambens forsøg på afklaring af de »arkæologiske« modellers ontologi; dér taler han de nutidige humanvidenskabers primitive kopiering af neurovidenskaberne midt imod.

Giorgio Agamben (f. 1942) er en af vor tids mest markante og kontroversielle filosoffer. Hans tænkning er inspireret af bl.a. Heidegger, Benjamin, Nietzsche, Aristoteles, Marx og Derrida. For Agamben hænger sprog, litteratur, metafysik, politik og etik nøje sammen.

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Han er dr.phil.habil fra Université de Nice og lektor i filosofi ved Københavns Universitet.

 • forfatter
  Giorgio Agamben
 • titel
  Signatura rerum. Om metoden
 • pris
  239 kroner
 • originaltitel
  Signatura rerum. Sul metodo
 • oversættelse
  Søren Gosvig Olesen
 • forord
  Søren Gosvig Olesen
 • tilrettelæggere
  Klaus Gjørup og Per Andersen
 • indbinding
  Helleræd m/mærkebånd
 • format
  14,0 x 21,0 cm
 • omfang
  154 sider
 • papir
  Munken Pure Rough 120 gram
 • skrift
  North og Rum
 • oplag
  1.000 eksemplarer
 • udgivet
  2016/10, 1. udgave
 • isbn
  978-87-998861-4-1

Anmeldelser

»Overraskende vinkler, der giver afsæt til nye tankespring … Agamben skriver, med henvisning til Walther Benjamin, at det kun er legitimt at fremsætte en lære i form af en fortolkning. Man kan ikke filosofere, som om man er den første. Tænkning bliver tværtimod til i en stadig udveksling med traditionen. Er fortolkeren tilstrækkelig dygtig og heldig, så indtræffer det lykkelige øjeblik, hvor den videre færd bliver for fortolkerens egen regning … De enkelte kapitler er ofte bygget op omkring mange, lange citater fra enormt forskelligartede kilder. De sammenholdes, udlægges, diskuteres, og de oplyser hinanden fra nye, overraskende vinkler, der giver afsæt til nye tankespring for egen regning.«

Dansk Filosofisk Selskab, Filosofiske Anmeldelser, nr. 2, 2018

»Prisværdig og tankevækkende … Agambens evne til at drive tænkningen ud i den menneskelige fatteevnes vanskeligste områder er prisværdig og i ordets bedste forstand tankevækkende … I dansk oversættelse ved Søren Gosvig Olesen udkom sidste år to af de bøger, der definerer nøglebegreberne i Agambens politiske filosofi, og nu kan vi takket være Olesen på dansk også læse den bog fra 2008 af Agamben, der udfolder hans syn på betingelserne for skabelse af humanistisk viden … Projektet er at vikle os ud af traditionens begrænsende begreber og pege på de grundaspekter af de uendeligt komplicerede relationer mellem subjekt, omverden, erkendelse og tid, som mennesker har så svært ved at forstå.«

Forlaget Wunderbuch

Skovbakken 35
DK-7800 Skive

+45 4141 8736
post@forlaget-wunderbuch.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Følg os

Køb bøgerne

Du kan købe forlagets udgivelser hos din
lokale boghandel. Boghandlerne skal bestille
på bogportalen, hvor de har fuld returret.
Du kan også købe bøgerne via netboghandlere.
Særudgaver bestilles direkte hos forlaget