Forlaget Wunderbuch ønsker at udgive bøger, der vækker eftertanken og pirrer sansningen.

Rettesnoren for forlagsarbejdet er, at der med  besindighed og grundighed følger gode og holdbare resultater. I vores fortravlede verden er det vigtigt, at gode ting får den tid og den omhu, der skal til. Forlagets udgivelser skal give litteraturen og kunsten et rum,
hvor nydelse, langsomhed og fordybelse prioriteres. Læserne inviteres således til at gøre det, man kan kalde for bogens skønne anstrengelse.

Forlaget Wunderbuch er grundlagt af forlægger og idéhistoriker Klaus Gjørup. Til forlaget er knyttet en rådgivende komité bestående af forlæggeren og fremtrædende forskere, litterater og kunstnere.

Genrerne varierer mellem foto- og kunstbøger, skønlitteratur, digtning, filosofi og idéhistorie. Såvel danske som oversatte titler. Forlaget ønsker ikke at foregøgle læserne, at der findes genveje til komplicerede emner. Kommercielle nøkker må ikke hæmme lødigheden. Nogle gange kræver læsningen tålmodighed og hårdt arbejde, andre gange er den mere ligetil.

Forlaget modtager desværre ikke uopfordrede manuskripter.

Forlaget Wunderbuch har blandt andet udgivet oversatte titler af Sappho, Giovan Francesco Straparola, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Hölderlin, Arthur Schopenhauer, Georg Trakl, Martin Heidegger, Cesare Pavese, Giorgio Agamben, kunstbøger i samarbejde med Peter Brandes, Maja Lisa Engelhardt, Anette Harboe Flensburg, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Stig L Andersson, Kirsten Klein, Søren Lose, Kurt Rodahl Hoppe, Nina Sten-Knudsen og Ulla Diedrichsen – samt udgivet titler i samarbejde med Ny Carlsbergfondet, Clay Keramikmuseum Danmark, Ribe Kunstmuseum og Museet for Religiøs Kunst. Derudover har forlaget udgivet det officielle katalog til den danske pavillon ved Arkitekturbiennalen i Venedig i 2014. Foruden danske titler har forlaget udgivet bøger på engelsk, tysk og svensk.

Bøgernes design er kendetegnet ved, at intet må være ligegyldigt eller tilfældigt. I forbindelse med bogtilrettelæggelsen er det et stort ønske at bøgerne også skal pirre sanserne. I den digitale tidsalder er det mere relevant end nogensinde at udgive bøger, hvor der bevidst er arbejdet med det taktile og sanselige udtryk. Bogtilrettelæggelsen sker typisk i et samarbejde mellem forlæggeren og grafisk designer Per Andersen.

I naturlig forlængelse af forlagets håb om at udgive skønne bøger udkommer udvalgte titler også i en særudgave. Det kan for eksempel være i form af vedlagte suiter med originalkunst, signerede og nummererede, håndtrykte eller håndindbundne eksemplarer i  begrænsede oplag.

I 2021 modtog forlaget Sigvaldi-prisen af Statens Kunstfond: »Det er kendetegnende for forlaget, at alle dets udgivelser er båret af stor kærlighed til bogen, som både et eksistentielt erkendelsesværktøj og et æstetisk objekt. Genrerne varierer mellem foto- og kunstbøger, skønlitteratur og digtning, filosofi og idéhistorie, ofte i frugtbare krydsbefrugtninger. Forlagets forfattere tæller navne fra Sappho, Goethe og Hölderlin til Simon Grotian og fra Schopenhauer og Heidegger til en bred vifte af moderne danske kulturskribenter. Det er en særlig glæde at kunne prisbelønne et forlag, der har hjemsted i Skive, fjernt fra det hovedstadsområde, som ellers lægger beslag på en stor del af Kunstfondens midler.«

I 2019 blev forlaget tildelt Forening for Boghaandværks F. Hendriksen-Medalje: »Godt bogdesign kommer ikke af sig selv. Det skal arbejdes frem. Men det hjælper, når man ud over sin kompromisløse kvalitetssans har indsigt i grafiske traditioner og mod til at spille op mod dem. Og for et lille forlag trækker det heller ikke fra, at forlæggeren er god til at finde de rigtige folk at samarbejde med – det være sig grafikere, fotografer og billedkunstnere. F. Hendriksen-Medaljen er det fornemste skulderklap, vi fra Forening for Boghaandværk kan give Klaus Gjørup og Forlaget Wunderbuch.«

I 2016 modtog forlæggeren Albertsen Fondens Hæderspris »for sin indsats med at skabe unikt og stilsikkert boghåndværk med en række fremragende udformede værker, der hver især repræsenterer fornemt formidlende design. Klaus Gjørup står i dag som en af Danmarks trendsættende udgivere af bøger, hvor alt er af høj kvalitet, uden tomme effekter eller mondæn avantgardisme.«


Hæderspriser og præmierede bøger

Årets Bedste Bogarbejde 2022 (skønlitterær bog) Samtaler med Leuka
Sigvaldi-prisen 2021 tildelt Forlaget Wunderbuch
Den Danske Bogdesignpris 2021 (bogobjekt) Tauber Vater
Årets Bedste Bogarbejde 2020 (fagbog) Samtale om de to hovedsystemer for verden
Årets Bedste Bogarbejde 2020 (skønlitterær bog) I morgen gælder alle hjerter
F. Hendriksen-Medaljen 2019 tildelt Forlaget Wunderbuch
Årets Bedste Bogarbejde 2018 (foto- og kunstbog) Bogsteder
Årets Bedste Bogarbejde 2016 (foto- og kunstbog) Skrivestedet
Albertsen Fondens Hæderspris 2016 tildelt forlægger Klaus Gjørup
Årets Bedste Bogarbejde 2015 (katalog) Empowerment of Aesthetics
Årets Bedste Bogarbejde 2011 (fagbog) Kunsten og rummet
Årets Bedste Bogarbejde 2008 (fagbog) Sprog og hjemstavn

Den rådgivende komité

Til Forlaget Wunderbuch er der sammensat en rådgivende komité, som bistår med vejledning og støtter op om forlagets virke. Med i komitéen er, udover forlæggeren, fremtrædende forskere, litterater og kunstnere:

Klaus Gjørup (f. 1969), forlægger og bogtilrettelægger, idéhistoriker, oversætter og mejeriarbejder. Uddannet cand.mag. og skrevet prisopgave (accessit) i idéhistorie. Tidligere ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet. Har oversat tekster af Martin Heidegger. Modtog i 2016 Albertsen Fondens Hæderspris.

Dorthe Jørgensen (f. 1959), filosof, idéhistoriker og teolog, forfatter og debattør. Professor i filosofi og idéhistorie ved Aarhus Universitet. Dr.phil. og dr.theol. Modtog i 2016 Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris. I 2014 blev hendes teologiske disputats Den skønne tænkning nomineret til Årets Danske Forskningsresultat.
Dorthe Jørgensens hjemmeside

Søren R. Fauth (f. 1971), germanist, litteraturforsker, oversætter, digter og forfatter. Lektor i tysk litteratur ved Aarhus Universitet. Dr.phil. på disputatsen Der metaphysische Realist. Anerkendt oversætter af bl.a. Thomas Bernhardt og Arthur Schopenhauer.
Søren R. Fauths hjemmeside

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Lektor i filosofi ved Københavns Universitet. Dr.phil.habil. fra Université de Nice på disputatsen Wissen und Phänomen. Anerkendt oversætter af bl.a. Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Martin Heidegger, Michel Foucault, Jacques Derrida og Ödön von Horváth.
Søren Gosvig Olesens hjemmeside

Anette Harboe Flensburg (f. 1961), billedkunstner og forfatter. Uddannet ved Kunsthåndværkerskolen i Kolding og har studeret filosofi ved Københavns Universitet. Repræsenteret på kunstmuseer i Danmark og Sverige. I 2018 modtog hun Ny Carlsbergfondets Kunstnerpris og i 2017 Eckersberg Medaillen.
Anette Harboe Flensburgs hjemmeside

Forlaget Wunderbuch

Skovbakken 35
DK-7800 Skive

+45 4141 8736
post@forlaget-wunderbuch.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Følg os

Køb bøgerne

Du kan købe forlagets udgivelser hos din
lokale boghandel. Boghandlerne skal bestille
på bogportalen, hvor de har fuld returret.
Du kan også købe bøgerne via netboghandlere.
Særudgaver bestilles direkte hos forlaget