Sappho

Roser fra Piería. Samtlige fragmenter

Den græske digter Sappho levede omkring 600 f.Kr. og betragtes som en af verdenslitteraturens største og mest afgørende skikkelser. Ingen har før eller siden beskrevet kærlighedens væsen så præcist og indsigtsfuldt som hun. Sapphos digte og fragmenter er oversat af Rasmus Sevelsted, som også har skrevet en fyldig efterskrift. Bogen er rigt illustreret af Peter Brandes.

Roser fra Piería giver for første gang en dansk oversættelse af samtlige Sapphos digte og fragmenter. Heri åbner sig en ellers skjult verden af savn, længsel og begær, en verden hvor roser blomstrer, duggen flyder, månen og stjernerne lyser, og hvor glimtet i den elskedes øjne kan få én til at skælve og hendes latter få ilden til at løbe under huden. Sappho taler om erotisk begær så sanseligt direkte og så nært, at den virker velkendt og umiddelbar her 2.600 år senere.

Men Sappho synger også om anden, mere fremmed tilværelse: Adonis’ død, Penthilidernes hus, om kanel, parfume og smykkede hårbånd importeret fra Sardis, smagløse bondepiger og Akherons bredder, om at ofre en hvid ged, og om at være grønnere end græs. Her beskriver hun en verden, der ikke, som det erotiske univers, ligner noget, vi kender, og ikke er blevet indoptaget i vores eget sprog. Sangenes verden af lyst og længsel er ikke en anden end den, hvor hvide geder bliver ofret til Zeus, hvor medlemmerne af religiøse kulter slår sig for brystet og river deres tøj i stykker i sorg over Adonis’ død, eller hvor et hårbånd fra Sardis kan sige meget om god smag og god familie. Tværtimod er Sapphos erotiske verden uadskillelig fra hendes religiøse, kulturelle og politiske verden.

Sapphos enestående placering i litteraturen skyldes netop hendes evne til at lade det personlige komme til udtryk inden for en meget stærk poetisk tradition, der først og fremmest lægger vægt på det fælles. Det er i denne spænding mellem det personlige og det fælles, at digtene og fragmenterne skal forstås. Det har derfor været et vigtigt ønske med denne bog at give en samlet og ligefrem gengivelse af hele den verden, Sappho beskriver, og at gøre denne verden så tilgængelig som muligt. Det gøres ved at oversætte til et dansk, der som Sapphos græske er direkte, præcist og personligt, men også ved at videregive det fremmede ved hendes sange, både i de kulturelle referencer og forestillinger og i den syntaks, der udtrykker det. Oversættelsen ledsages af en fyldig efterskrift, der indsætter digtene i deres kulturelle og litterære kontekst på baggrund af den allernyeste forskning inden for området.

Over en periode fra 2016 til 2020 har Peter Brandes skabt en række unikke tegninger, akvareller og gouacher til Sevelsteds oversættelse af Sappho. Et stort udvalg af disse er gengivet i bogen.

Peter Brandes (f. 1944), kunstmaler, grafiker, billedhugger og fotograf. Han har illustreret en lang række bøger, bl.a. Homer, Sofokles, Aischylos, Ovid og Vergil. I 2013 modtog han Friederich-Hölderlin-Preis og i 1994 Eckersberg Medaillen.

Rasmus Sevelsted (f. 1984), ph.d. i klassisk græsk og latin fra Københavns Universitet i 2016 og siden 2017 forsker ved University of Cambridge. Han har været medlem af redaktionskomitéen for Platons Samlede Værker, og er forfatter til adskillige internationale videnskabelige artikler om forholdet mellem antik græsk poesi, kunst og filosofi.

Forfatter: Sappho
Kunstner: Peter Brandes
Titel: Roser fra Piería. Samtlige fragmenter
Vejl. pris: 280 kroner / 2. oplag
Oversætter: Rasmus Sevelsted
Efterskrift: Rasmus Sevelsted
Tilrettelæggere: Peter Brandes, Klaus Gjørup, Per Andersen og Rasmus Sevelsted
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Garnhæftet omslagsbog med brede flapper
Format: 15,1 x 23,0 cm
Omfang: 176 sider
Papir: Munken Pure Rough 150 gram / 2. oplag
Skrift: Perpetua
Oplag: 500 eksemplarer / 2. oplag
Udgivet: 2022/06 / 2. oplag (2020/11 / 1. oplag)
ISBN: 978-87-93557-30-7
null

Se også ...

SAPPHO/SAPFO. Udstilling med værker af Peter Brandes og Mille Søndergaard

null

Se også ...

Cesare Pavese
Samtaler med Leuka

null

Se også ...

Johnny Kondrup
Bjergtaget. Illusion og forførelse fra Søren Kierkegaard til Karen Blixen