Bo Bergholt Grymer

Birken og kirken. Samtaler med Simon Grotrian

Birken og kirken er en samtalebog med digteren Simon Grotrian og præsten Bo Bergholt Grymer.

Udgangspunkt for samtalerne er læsninger af Paul Celan og Per Højholt, 1. Johannesbrev og Lukasevangeliet, H.C. Andersen og Ernst Jünger, Emmanuel Lévinas, Thomas Kingo og William Shakespeare, Simon Grotrian, Friedrich Hölderlin og N.F.S. Grundtvig, Matt Busby og Martin Luther, og berører især temaer som eksistens, natur og tro.

De mange samtaler, der alle har fundet sted hjemme hos Simon Grotrian i Lemming, er først og fremmest båret af en gensidig begejstring over at mødes. Over at sidde over for et andet menneske, som også vil den samtale, der tager sig tid, og som ikke har noget fast endemål. Den samtale der ikke begrænser sig til udveksling af informationer, og som ikke skal udmøntes i bestemte konklusioner eller handlinger, men som derimod rummer sin egen meningsfylde.

Bo Bergholt Grymer (f. 1978), uddannet i teologi og religionsvidenskab, ph.d. i teologi. Tidligere sognepræst i Serup, Lemming og Funder sogne. Underviser på University College Lillebælt.

Simon Grotrian (f. 1961), forfatter og salmedigter. Har siden sin debut i 1987 udgivet mere end fyrre digt- og salmesamlinger. Modtager af en lang række litteraturpriser og af Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Bogens omslag er skabt af Peter Brandes.

Forfatter: Bo Bergholt Grymer
Titel: Birken og kirken. Samtaler med Simon Grotrian
Vejl. pris: 230 kroner
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Omslagsmotiv: Peter Brandes
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Garnhæftet omslagsbog med brede flapper
Format: 14,0 x 21,0 cm
Omfang: 272 sider
Papir: Munken Pure Rough 120 gramn
Skrifter: North og Rum
Oplag: 500 eksemplarer
Udgivet: 2019/02, 1. udgave
ISBN: 978-87-93557-16-1