Tove Thage

Pictorialisterne. En fotografisk kunst uden for akademierne

Pictorialisterne. En fotografisk kunst uden for akademierne er den første præsentation af det tidligste danske kunstfotografi, pictorialismen: en flertydig, stemningsfuld, intim symbolistisk billedverden skabt i perioden 1890 til 1920.

Bogen er resultat af flere års forskning i en overset periode af dansk fotografihistorie. Pictorialismen betegnes som fotografiets ’anden fødsel’ i kraft af fotografernes seriøse, kunstnerisk bevidste beskæftigelse med mediet. Det var en generation af kunstnerisk ambitiøse fotografer med høje idealer og passion for fotografi. I et internationalt miljø arrangerede de udstillinger i ind- og udland, og i de fotografiske amatørklubber skolede de sig selv og opsøgte den nyeste viden om mediets teknologi og æstetik.

Pictorialisterne. En fotografisk kunst uden for akademierne afdækker et overset kapitel i den danske fotografihistorie og fremlægger pictorialisternes seriøse og bevidste arbejde med fotografiet, deres tanker om dets egenart og kunstneriske potentiale – med deres egne ord.

I bogen gengives 45 repræsentative eksempler på pictorialisternes fotografier, disse er affotograferet af Anders Sune Berg, og den afsluttes med et essay af grafiker og fotograf Eli Ponsaing om fotografi som grafik og kunst.

Tove Thage (f. 1950), mag.art og cand.mag, fotografihistoriker og forfatter til bøger og essays om dansk foto- og kunsthistorie baseret på kildestudier i danske samlinger og arkiver.

Forfatter: Tove Thage
Titel: Pictorialisterne. En fotografisk kunst uden for akademierne
Vejl. pris: 320 kroner
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Helbind
Format: 21,0 x 28,0 cm
Omfang: 208 sider
Papir: Munken Lynx 150 gram
Skrift: North
Oplag: 500 eksemplarer
Udgivet: 2020/11, 1. udgave
ISBN: 978-87-93557-31-4