Jens Carl Sanderhoff

Europas floder

Europas floder er navnet på Jens Carl Sanderhoffs store romantrilogi og det er samtidig titlen på trilogiens første bind. De øvrige bind i trilogien er: andet bind Djævlens protegé og tredje bind Død mands manifest. Alle tre bind er udkommet.

I det første bind Europas floder møder vi ni personer, hvis livsbaner og gemytter er meget forskellige. Bogen er inddelt i ni afsnit, og hvert af disse danner gennem korte nedslag en mosaik af et menneske, fra barndom og opvækst, gennem ungdom og voksenliv, frem til bogens nu hvor alle ni er på vej til den samme begravelse. De kender ikke hinanden, men de har alle været venner med den person, som nu er død og skal begraves. Ingen af dem har set eller hørt noget til den afdøde ven i mindst ti år, og gennem de glimtvise blik ind i deres liv forstår vi, at han har været et højst besynderligt og til tider grænseoverskridende bekendtskab. Men han har også engang betydet noget helt afgørende for dem alle. Og da de hver især har modtaget et brev fra et advokatfirma om, at vennen har efterladt sig en arv, som de kan få del i, beslutter de hver især af forskellige bevæggrunde at dukke op til begravelsen, der er hensat til den lille landsbykirke i Gl. Skørping.

Trilogiens tre bind kan læses som selvstændige romaner, der imidlertid fletter sig sammen til et intrikat mønster. Strukturen minder om floder i et landskab set fra stor højde, der ad forskellige ruter løber sammen i det samme hav. Trilogien bevæger sig fra det brede svæv henover ni menneskers historie, til ni menneskers fortættede nu, for at ende i ét menneskes prisme. En trilogi for læsere, der nyder en smuk og udfordrende fortælling – en romantrilogi for litterære feinschmeckere.

Jens Carl Sanderhoff (f. 1966) er forfatter, digter og komponist. Sanderhoff debuterede som skønlitterær forfatter i 1990 og har også skrevet under pseudonymet Tage Aille Borges. Sanderhoff er autodidakt komponist og har offentliggjort en række musikstykker herunder Dead River for strygere og slagtøj, der indgår i hans romantrilogi.

Forfatter: Jens Carl Sanderhoff
Titel: Europas floder
Vejl. pris: 280 kroner
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Omslagsmotiv: Martin Bigum
Trykkeri: Kolofon Danmark
Indbinding: Papirhelbind
Format: 15,4 x 24,5 cm
Omfang: 304 sider
Papir: Munken Pure 120 gram
Skrift: North
Oplag: 1.000 eksemplarer
Udgivet: 2016/06, 1. udgave
ISBN: 978-87-998861-0-4