Søren Gosvig Olesen

Filosofien i Frankrig

Filosofien i Frankrig tilbyder en introduktion til de kendteste strøm­ninger i fransk filosofi, idet hver af dem forbindes med et forfatterskab, som nærlæses. Efter en oversigt over Descartes og traditionen gælder det den særlige plads, filosofien har i fransk kultur i almindelighed og i undervisningssystemet i særdeleshed. Her er udgangspunktet Alain. Dernæst præsenteres Frankrigs bidrag til videnskabsteorien, den særlige måde at kombinere filosofi og viden­skabshistorie på, som forbindes med Bachelard. Så følger en gennem­gang af en af århundredets største, filosofiske modedannelser, ek­sistentialismen, med fokus på Sartre. Og videre en gennemgang af den franske udgave af fænomenologien, med fokus på Merleau-Ponty. Der afrundes med en gennemgang af dekonstruktionen, der har bredt sig til alle humanvidenskabelige felter og kunstneriske områder, men hvis force er et radikalt opgør med hele filosofiens tradition. Det sker på baggrund af Derridas forfatterskab. Dette er bogens 2. oplag.

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Lektor i filosofi ved Københavns Universitet. Han tog kandidateksamen i filosofi på Sorbonne i 1982 samt den internationale doktorgrad, habilitationsgraden, ved Université de Nice i 1998. Har været gæsteforsker ved Universität Freiburg og University of Warwick og gæsteprofessor ved Université de Bourgogne (Dijon) og ved Università di Torino.

Forfatter: Søren Gosvig Olesen
Titel: Filosofien i Frankrig
Vejl. pris: 250 kroner / 2. oplag
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Garnhæftet omslagsbog med brede flapper
Format: 14,0 x 21,5 cm
Omfang: 248 sider
Papir: Munken Pure 120 gram
Skrift: North
Oplag: 700 eksemplarer / 2. oplag
Udgivet: 2022/07 / 2. oplag
ISBN: 978-87-93557-34-5
null

Se også ...

Jens Christian Grøndahl
En ukendt frihed

null

Se også ...

Giorgio Agamben
Det åbne. Mennesket og dyret

null

Se også ...

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien