Søren Gosvig Olesen

Filosofien i Frankrig

Filosofien i Frankrig tilbyder en introduktion til de kendteste strøm­ninger i fransk filosofi, idet hver af dem forbindes med et forfatterskab, som nærlæses. Efter en oversigt over Descartes og traditionen gælder det den særlige plads, filosofien har i fransk kultur i almindelighed og i undervisningssystemet i særdeleshed. Her er udgangspunktet Alain. Dernæst præsenteres Frankrigs bidrag til videnskabsteorien, den særlige måde at kombinere filosofi og viden­skabshistorie på, som forbindes med Bachelard. Så følger en gennem­gang af en af århundredets største, filosofiske modedannelser, ek­sistentialismen, med fokus på Sartre. Og videre en gennemgang af den franske udgave af fænomenologien, med fokus på Merleau-Ponty. Der afrundes med en gennemgang af dekonstruktionen, der har bredt sig til alle humanvidenskabelige felter og kunstneriske områder, men hvis force er et radikalt opgør med hele filosofiens tradition. Det sker på baggrund af Derridas forfatterskab. Dette er bogens 2. oplag.

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Lektor i filosofi ved Københavns Universitet. Han tog kandidateksamen i filosofi på Sorbonne i 1982 samt den internationale doktorgrad, habilitationsgraden, ved Université de Nice i 1998. Har været gæsteforsker ved Universität Freiburg og University of Warwick og gæsteprofessor ved Université de Bourgogne (Dijon) og ved Università di Torino.
 • forfatter
  Søren Gosvig Olesen
 • titel
  Filosofien i Frankrig
 • pris

  250 kroner / 2. oplag
  290 kroner / 1. oplag / UDSOLGT

 • tilrettelæggere
  Klaus Gjørup og Per Andersen
 • indbinding

  Garnhæftet omslagsbog / 2. oplag
  Halvbind m/mærkebånd/ 1. oplag

 • format
  14,0 x 21,5 cm
 • omfang
  248 sider
 • papir
  Munken Pure 120 gram
 • skrift
  North
 • oplag
  700 eksemplarer / 2. oplag
 • udgivet

  2022/07, 1. udgave, 2. oplag
  2021/05, 1. udgave, 1. oplag

 • isbn
  978-87-93557-34-5

Radio og interview

»Vive la philosophie française … Descartes, Sartre, Foucault, Derrida – det er navne på franske filosoffer som bliver omtalt og refereret i Supertanker med jævne mellemrum. En ny bog giver en indføring i fransk filosofi fra Descartes i 1600-tallet til det 20. århundredes store franske tænkere, og bogens forfatter Søren Gosvig Olesen og en anden frankofil Anders Fogh Jensen tager os med gennem det filosofiglade lands supertanker og -tænkere frem til i dag. Forfatter og filosof Søren Gosvig Olesen og filosof Anders Fogh Jensen er i DRs studie til en samtale med Carsten Ortmann. Lyt til den fremragende radioudsendelse via linket herunder:

»Giver man svar, er man færdig … De moderne franske filosoffer fornægtede filosofien. Netop derfor var de gode tænkere … Gosvig Olesen har noget nær kultstatus på humaniora ved Københavns Universitet, hvor han i mange år har undervist i kurset med den berygtede titel ‘Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion’. Her må de studerende finde sig i, at der ikke gives nogen klare svar. Og det er heller ikke filosofiens opgave, mener han. Tværtimod.« Stort interview i Dagbladet Information: »Filosofi handler ikke om at mene noget. Som Heidegger siger, skal filosofien være tænkning. Det betyder, at den skal spørge. I det ligger jo også, at mening er en slags svar. Og giver man svar, er man færdig. I løbet af de seneste par århundreder er det blevet afgørende for filosofien, at den ikke har til opgave at nå frem til svar. Filosofien er ren proces, om du vil, den skal ikke måles på sine resultater  … Som jeg sagde til at starte med, handler filosofi om at spørge, hvad vi tror, vi ved. Det er derfor, at sådan nogle som Derrida og Merleau-Ponty kan sige filosofien noget i dag. De giver os et perspektiv på de betingelser og forudsætninger, som vi har overset. Det er det eneste, filosofien skal. Den skal pege på det. Og det synes jeg, at de her franskmænd er ret gode til.« Læs hele interviewet via linket nedenfor:

Anmeldelser

»Uomgængelig … Mange tror, at det er umuligt at forstå, men denne bog skræller ind til kernespørgsmålene. Er man interesseret i filosofi, er Søren Gosvig Olesens Filosofien i Frankrig værd at stifte bekendtskab med. Er man interesseret i Frankrig, gælder det samme. Er man interesseret i fransk filosofi, er den uomgængelig … Fransk filosofis indflydelse skyldes ikke mindst, at filosofien i Frankrig har en højere status end i de fleste andre lande. I Frankrig undervises alle gymnasieelever for eksempel i filosofi, og filosofiske spørgsmål diskuteres sandsynligvis også mere ivrigt blandt intellektuelle. Fransk filosofi har fået et prædikat af at være noget særligt vanskeligt at gå til. Fyldt med tågesnak om dualisme, diskurser og dekonstruktion. I Søren Gosvig Olesens gennemgang får vi en kritisk gennemgang med udgangspunkt i filosoffernes egne tekster, hvor der skrælles ind til de kernespørgsmål, som de enkelte filosoffer forsøger at besvare, uden at tingene forenkles.« (5 stjerner)

Berlingske, 28. maj 2021

»Uovertruffen Søren Gosvig Olesen har begået en uovertruffen introduktion til nogle af det 20. århundredes vigtigste franske tænkere. Men også et oplæg til debat om alt det, udvalget i bogen fortier … I sin bog om fransk filosofi i det 20. århundrede filosoferer Søren Gosvig Olesen over filosofihistorien og dens evne til at skille fårene fra bukkene. Men forfatteren underspiller sin egen rolle som medskaber af en historie, der fremhæver metafysikken og frasorterer politikken … Som introduktion til nogle af det 20. århundredes vigtigste franske tænkere og retninger er bogen uovertruffen på dansk. Som filosofisk afhandling om filosofiens historiografi er den et interessant oplæg til debat, også for de allerede introducerede – dog lige så meget for det, den fortier, som for det, den siger.«

Dagbladet Information, 22. maj 2021

»Imponerende … Med Filosofien i Frankrig indtager Søren Gosvig Olesen en prisværdig position i den filosofiske litteratur: Han er en af de sjældne formidlere, som formår den dobbelte kunst både at være tilgængelig for udefrakommende og at tage læseren seriøst. Olesen afkræver ikke læseren en baggrund i filosofien – endsige den franske – men han kræver, at man tager sig tiden til at læse seriøst. Olesens bekendtskab med den franske filosofi er i forvejen en kendt sag, og denne tryghed i litteraturen skinner tydeligt igennem i det godt 240 sider lange værk. Her er ingen populærfilosofiske forvanskninger eller rastløshed i konfrontationen med de filosofiske idéer … Med sikker hånd fører Olesen os igennem et kurateret udvalg af franske tænkere – og hos hver tænker igennem en tilsvarende selektion af deres mest interessante idéer. Og han gør det med et imponerende overskud.«

Turbulens.net, 4. februar 2022

Forlaget Wunderbuch

Skovbakken 35
DK-7800 Skive

+45 4141 8736
post@forlaget-wunderbuch.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Følg os

Køb bøgerne

Du kan købe forlagets udgivelser hos din
lokale boghandel. Boghandlerne skal bestille
på bogportalen, hvor de har fuld returret.
Du kan også købe bøgerne via netboghandlere.
Særudgaver bestilles direkte hos forlaget