Søren Gosvig Olesen

Filosofien i Frankrig

Filosofien i Frankrig tilbyder en introduktion til de kendteste strøm­ninger i fransk filosofi, idet hver af dem forbindes med et forfatterskab, som nærlæses. Efter en oversigt over Descartes og traditionen gælder det den særlige plads, filosofien har i fransk kultur i almindelighed og i undervisningssystemet i særdeleshed. Her er udgangspunktet Alain. Dernæst præsenteres Frankrigs bidrag til videnskabsteorien, den særlige måde at kombinere filosofi og viden­skabshistorie på, som forbindes med Bachelard. Så følger en gennem­gang af en af århundredets største, filosofiske modedannelser, ek­sistentialismen, med fokus på Sartre. Og videre en gennemgang af den franske udgave af fænomenologien, med fokus på Merleau-Ponty. Der afrundes med en gennemgang af dekonstruktionen, der har bredt sig til alle humanvidenskabelige felter og kunstneriske områder, men hvis force er et radikalt opgør med hele filosofiens tradition. Det sker på baggrund af Derridas forfatterskab.

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Lektor i filosofi ved Københavns Universitet. Han tog kandidateksamen i filosofi på Sorbonne i 1982 samt den internationale doktorgrad, habilitationsgraden, ved Université de Nice i 1998. Har været gæsteforsker ved Universität Freiburg og University of Warwick og gæsteprofessor ved Université de Bourgogne (Dijon) og ved Università di Torino.
 • forfatter
  Søren Gosvig Olesen
 • titel
  Filosofien i Frankrig
 • pris
  290 kroner
 • tilrettelæggere
  Klaus Gjørup og Per Andersen
 • omslagsmotiv
  Jens E. Hansen
 • indbinding
  Halvbind m/mærkebånd
 • format
  14,0 x 21,5 cm
 • omfang
  248 sider
 • papir
  Munken Pure 120 gram
 • skrift
  North
 • oplag
  600 eksemplarer
 • udgivet
  2021/05, 1. udgave
 • isbn
  978-87-93557-34-5
Årets bedste bogarbejde

Interview

»Giver man svar, er man færdig … De moderne franske filosoffer fornægtede filosofien. Netop derfor var de gode tænkere … Gosvig Olesen har noget nær kultstatus på humaniora ved Københavns Universitet, hvor han i mange år har undervist i kurset med den berygtede titel ‘Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion’. Her må de studerende finde sig i, at der ikke gives nogen klare svar. Og det er heller ikke filosofiens opgave, mener han. Tværtimod.« Stort interview i Dagbladet Information: »Filosofi handler ikke om at mene noget. Som Heidegger siger, skal filosofien være tænkning. Det betyder, at den skal spørge. I det ligger jo også, at mening er en slags svar. Og giver man svar, er man færdig. I løbet af de seneste par århundreder er det blevet afgørende for filosofien, at den ikke har til opgave at nå frem til svar. Filosofien er ren proces, om du vil, den skal ikke måles på sine resultater.« … »Som jeg sagde til at starte med, handler filosofi om at spørge, hvad vi tror, vi ved. Det er derfor, at sådan nogle som Derrida og Merleau-Ponty kan sige filosofien noget i dag. De giver os et perspektiv på de betingelser og forudsætninger, som vi har overset. Det er det eneste, filosofien skal. Den skal pege på det. Og det synes jeg, at de her franskmænd er ret gode til.« Læs hele interviewet via linket nedenfor:

Forlaget Wunderbuch

Skovbakken 35
DK-7800 Skive

+45 4141 8736
post@forlaget-wunderbuch.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Følg os

Køb bøgerne

Du kan købe forlagets udgivelser hos din
lokale boghandel. Boghandlerne skal bestille
på bogportalen, hvor de har fuld returret.
Du kan også købe bøgerne via netboghandlere.
Særudgaver bestilles direkte hos forlaget