René Descartes

Filosofiens grundsætninger

Udkommer primo 2024

René Descartes (1596-1650) er en af de væsentligste grundlæggere af moderne europæisk filosofi. I Principia philosophiae, der udkom på latin i Amsterdam i 1644, præsenterer han sit filosofiske fundament for det nye naturvidenskabelige verdensbillede. For første gang bliver værket i sin helhed udgivet på dansk.

‘Principium’ betyder begyndelse eller udgangspunkt, og hvor Descartes i Meditationerne følger jegets tankerække, er Filosofiens grundsætninger opbygget efter den »geometriske« metode, som tager udgangspunkt i et sæt selv-evidente aksiomer og forener dem til et stadigt mere konkret system af læresætninger.

Første del handler om erkendelsens principper, herunder grundsætningen cogito ergo sum, den systematiske tvivl og retningslinjer for, hvad det vil sige at »filosofere metodisk«. Anden del fremstiller fysikkens teoretiske grundlag og generelle naturlove, og de to sidste dele består af beskrivelser af naturfænomener såsom himmellegemernes bevægelser og den mekaniske natur. Undervejs får vi bestemmelser af hovedbegreber som »substans«, »tænkning«, »materie«, »følelser« og »bevægelse«.

Descartes er fortaler for en enhedsvidenskab med én fælles metode (mathesis universalis). I det berømte forord til værket, der udkom på fransk i 1647, tegner han et billede af videnskabernes logiske sammenhæng: »Således er hele filosofien som et træ, hvis rødder er metafysikken, stammen fysikken og grenene som går ud fra denne stamme alle de andre videnskaber, hvilke kan reduceres til de tre hovedgrene, nemlig medicinen, mekanikken og moralen.«

Udgivelsen består af Fritz S. Pedersens og Jørgen Hass’ oversættelse af Principia philosophiae I-II, Anna Cornelia Plougs oversættelse af det franske forord «Lettre-préface» samt en omhyggelig efterskrift ved Jørgen Hass.

Forfatter: René Descartes
Titel: Filosofiens grundsætninger
Originaltitler: Lettre-préface, Principia philosophiae
Oversættere: Fritz S. Pedersen, Jørgen Hass og Anna Cornelia Ploug
Efterskrift: Jørgen Hass
null

Se også ...

Søren Gosvig Olesen
Filosofien i Frankrig

null

Se også ...

Søren Gosvig Olesen
Forsøg med filosofien

null

Se også ...

Giorgio Agamben
Signatura rerum. Om metoden