Jean-Luc Nancy

Heideggers banalitet

Den franske filosof Jean-Luc Nancys Heideggers banalitet er et vigtigt indlæg i debatten om Heidegger og nazismen. Bogen indledes og er oversat af Søren Gosvig Olesen.

Diskussionen om Heidegger og nazismen dukker op med jævne mellemrum – senest med baggrund i offentliggørelsen af de notesbøger, der efter farven på omslaget benæv­nes »de sorte hæfter«. Det er der, Heideg­ger mest udfør­ligt har begrundet sin tilslutning til nazismen. Det er også der, hvor han mest efter­tryk­keligt kritiserer nazismen. Og det er der, hvor han trods sin nazikri­tik formu­le­rer en slags metafysisk antisemitisme.

Jean-Luc Nancys indlæg i diskussionen udmærker sig ved at rumme mere end en mening om Heidegger, nemlig en læsning af Heidegger. Nancy forholder sig til sagen som filosof. Men han forholder sig også til, hvad der sker, når en filosof tilslut­ter sig en me­ning, som de fleste andre omkring ham også havde.

Sa­gens alvor er, som Nancy skriver, at Heideggers tænk­ning ikke kan slettes af vores historie. Uden Heidegger ville den tænkning, som udfolder sig hos eftertidens vig­tigste filosoffer, Merleau-Pon­ty, Der­rida, Vattimo, Agamben, og mange andre, væ­re utænkelig.

Det vanskelige arbej­de, som Nancy giver et indblik i her, er arbejdet med at sortere i det, som står til­bage som en opgave for tænkningen efter Heidegger, og det, der må falde for den destruk­tion af metafysikken, som Heideggers tænkning selv indleder.

Jean-Luc Nancy (f. 1940), filosof. Hans tænkning er inspireret af bl.a. Friedrich Nietzsche, Maurice Blanchot, Georges Bataille, Jacques Derrida og Martin Heidegger. De væsentligste temaer er samfunds- og religionsfilosofi, psykoanalyse, litteratur, teknologi og hermeneutik.

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Han er dr.phil.habil fra Université de Nice og lektor i filosofi ved Københavns Universitet.

Forfatter: Jean-Luc Nancy
Titel: Heideggers banalitet
Vejl. pris: 160 kroner
Originaltitel: Banalité de Heidegger
Oversætter: Søren Gosvig Olesen
Indledning: Søren Gosvig Olesen
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Garnhæftet omslagsbog
Format: 12,0 x 20,0 cm
Omfang: 88 sider
Papir: Munken Pure Rough 120 gram
Skrift: North og Rum
Oplag: 500 eksemplarer
Udgivet: 2019/06, 1. udgave
ISBN: 978-87-93557-17-8