Friedrich Hölderlin

Urdel. Digte, skrifter og breve

Udgivelsen er forlagets bidrag til fejringen af Friedrich Hölderlins 250-års fødselsdag i 2020. Udvælgelsen af digtene, skrifterne og brevene er foretaget af Jørn Erslev Andersen, som også har skrevet et fyldigt essay. Bogen er illustreret af Peter Brandes.

Karsten Sand Iversen har nyoversat digtene «Som når på højtidsdagen …», «Brød og vin», «Natsange» og de filosofiske fragmenter «Væren, urdeling, modalitet», «Bemærkninger til Ødipus» og «Bemærkninger til Antigone». Endvidere indeholder bogen ældre oversættelser: «Fædrelandet i undergang …» ved Lars S. Arndal og Stig Olsen, «Den tyske idealismes ældste systemprogram» ved Søren Mau og Søren Riis samt syv breve oversat af Peter Seeberg.

Som digter og tænker virkede Hölderlin i en periode, der indvarslede moderniteten i Europas nyere historie. Krige, kulturelle opbrud, industrialiseringens gennembrud og den franske revolution udgjorde et konfliktpræget, visionært og dynamisk transformationsfelt for den gryende formning af moderne digtning, æstetik og filosofi, som han bidrog til sammen med en række andre nytænkende europæiske digtere og tænkere.

Hölderlins epokegørende digte 1800-1806 og brevromanen Hyperion med deres komplekse og levende kombinationer af poetisk revolution og visionær filosofisk tænkning er unikke og slidstærke bidrag til periodens kulturhistoriske nybrud med virkning helt frem til i dag. I den henseende præsenterer antologien nogle af hans mest berømte og betydningsfulde digte, skrifter og breve.

Digtene «Som når på højtidsdagen …», «Brød og vin» og «Natsange» er valgt, fordi de eksponerer og perspektiverer Hölderlins poetiske tænkning i spand med de filosofiske og poetologiske skrifter.

Skrifterne «Væren, urdeling, modalitet», «Den tyske idealismes ældste systemprogram», «Fædrelandet i undergang …», «Bemærkninger til Ødipus» og «Bemærkninger til Antigone» er valgt, fordi de er blandt de mest betydningsfulde af Hölderlins sparsomme og ofte ufærdige filosofiske, kritiske og poetologiske tekster, både i sig selv og for en forståelse af hans tænkning. «Væren, urdeling, modalitet» og de to bemærkninger til Ødipus og Antigone er ikke tidligere blevet udgivet på dansk trods deres store indflydelse på moderne litteratur- og filosofihistorie.

Brevene er valgt, fordi de dokumenterer forbindelserne mellem digt, tanke, handling, situation og bekendtskaber i Hölderlins livsverden og derfor har haft indflydelse på forståelserne af hans digtning og tænkning.

Jørn Erslev Andersens fyldige essay præsenterer, rentegner og aktualiserer relationen mellem natur og frihed i Hölderlins digtning og tænkning 1789-1806 gennem krydslæsninger af antologiens tekster. Det indledes med et introducerende afsnit om at læse Hölderlin i dag, cirka 100 år efter hans sene spektakulære entre på den verdenslitterære scene. Herefter følger en kort biografisk skitse og introduktioner til teksterne i to længere hoveddele, «Natur og frihed» og «Filosofi og poesi», med forslag til nye aktualiserende synsvinkler på Hölderlins naturtænkning og frihedsideer. Essayet afsluttes med en præsentation og analyse af Hölderlins berømte begreb om den tragiske cæsur, der endevendes i bemærkningerne til Sofokles-tragedierne Ødipus og Antigone.

Fokus er på den spændingsfyldte sammenhængskraft i hans visionære forståelser af natur, frihed og historie i perioden fra 1789 til 1806. Natur, frihed og historie er vigtige grundelementer i hans offensive og egensindige sammenføringer af dionysiske riter og en jakobinsk inspireret idealisme i senværkets moderne poetiske revolution. Den har visse fællestræk med Hegels vision om frihedens øjeblik som et autonomt og dynamisk moment, men uden at være identisk med den. Hölderlins poetiske vision om folkets frihed og lighed i samklang med naturen er nøgtern, konkret, situativ og evigt aktuel. 

Peter Brandes (f. 1944), kunstmaler, grafiker, billedhugger og fotograf. Modtog i 2013 Friedrich-Hölderlin-Preis for sit arbejde med kunstneriske formidlinger af Hölderlin.

Jørn Erslev Andersen (f. 1953), litteraturhistoriker, lic.phil. og lektor ved Aarhus Universitet. Har etableret sig som en internationalt anerkendt Hölderlin-forsker.

 • forfatter
  Friedrich Hölderlin
 • kunstner
  Peter Brandes
 • titel
  Urdel. Digte, skrifter og breve
 • pris
  340 kroner
 • oversættere
  Karsten Sand Iversen og andre
 • essay
  Jørn Erslev Andersen
 • tilrettelæggere
  Klaus Gjørup og Per Andersen
 • indbinding
  Hellærred m/mærkebånd
 • format
  15,0 x 24,5 cm
 • omfang
  160 sider
 • papir
  Munken Pure 130 gram
 • skrift
  North
 • oplag
  700 eksemplarer
 • udgivet
  2020/12, 1. udgave
 • isbn
  978-87-93557-32-1

Anmeldelser

»Begejstringens fødsel. Ambitiøs og lødig bogudgivelse … Man studser umiddelbart ved titlen på Wunderbuchs udgivelse. Urdel, hvad i alverden kan det mon betyde? Det viser sig at være et velovervejet forsøg på at oversætte et kerneord i forfatterskabet, som på tysk både kan betyde ur-del og afgørelse eller dom. For Hölderlin befandt det europæiske menneske sig i slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet i en slags »helligt kaos«, som varslede en kæmpemæssig forandring af livsvilkårene og tænkningen. Den franske revolution havde indvarslet en gennemgribende opstand mod alle former for trældom, socialt og mentalt. Nu forestod et omslag fra ufrugtbarhed til frodighed og fra negativt til positivt. En immanent forandringskraft i verden var i færd med at sætte sig igennem i form af en afgørelse eller dom, som kunne indebære en heling af det splittede. … Jørn Erslev Andersen, Danmarks uden for al tvivl kyndigste kender af Hölderlins digtning og filosofi, knytter i et sprænglærd 50 siders essay hans vilde frihedstørst til den såkaldte tyske jakobinisme, opstået i kølvandet på den franske revolution. Han betoner altså den politiske side af forfatterskabet, men understreger samtidig, hvordan Hölderlins sammenvævning af poesi og filosofi placerer ham et andet sted end for eksempel vennen Hegel, for hvem filosofien gik forud for poesien. En tredje vigtig pointe er fremhævelsen af ’græciteten’, altså dyrkelsen af den antikke kunst og kultur. Her forbinder essayet sig med bogens oversættelser af poetens mildt sagt egensindige bemærkninger til to af Sofokles’ tragedier.«

Dagbladet Information, 15. oktober 2021

»Det er den smukkeste bog, jeg nogensinde har anmeldt, indbundet som den er i vinrød shirting og illustreret med stemningsfulde akvareller af Peter Brandes. Det er ved første øjekast en smal bog, med et udvalg af fortættede tekster af én af de mest gådefulde digtere, Tyskland har fostret … Men efter læsning af Jørn Erslev Andersens ledsagende essay  vil det være forkert at kalde bogen for smal. Hans forbinder kyndigt tekstudvalget med Hölderlins tid og den omfattende Hölderlinreception … Essayet er generøst og ikke-indforstået; det kan i dén grad anbefales som introduktion til et svært forfatterskab. Erslev Andersen beskriver receptionshistorien og Hölderlin-granskernes dybe uenigheder så passioneret, at bogen får karakter af en indvielse … Udgivelsens clou er Sand Iversens oversættelser, og de er vellykkede – og overraskende. De er tillige en påmindelse om, at vi skal værdsætte vores oversættere, for de kender de tekster, de oversætter, bedre end nogen andre … Urdel. Digte, skrifter og breve vil få et langt bogliv. Det er en uomgængelig bog for enhver, der vil beskæftige sig med Hölderlin.«

Standart, nr. 2, juli 2021

»Enkel og elegant … En meget smukt trykt bog, der indeholder den erfarne Karsten Sand Iversens overraskende enkle nyoversættelser af ikoniske digte som «Brød og vin» og «Som på højtidsdagen», samt nogle breve oversat af selveste Peter Seeberg, forskellige filosofiske skitser, fire illustrationer af Peter Brandes og endelig et fyldigt essay af litteraturhistorikeren Jørn Erslev Andersen, der udlægger materialet så kyndigt, at både begyndere og fortsættere kan føle sig beriget … «Halvdelen af livet» er titlen på det allersmukkeste digt. I den første af to 7-linjede strofer tegner Hölderlin et tuschagtigt efterårslandskab med gule pærer, der spejler sig i en sø med svaner, hvis næbs nappen i vandet minder ham om kys. I den anden strofe forudser han vinterens komme. ‘Die Mauern stehn / sprachlos und kalt. Im Winde / klirren die Fahnen,’ sukker han til sidst. Hvilke mure, hvilken sprogløshed, og hvilke klirrende vejrhaner, vindfløje, vimpler eller faner drejer det sig om? Billedet er lige så uigennemskueligt, som det er uforglemmeligt. Og lige så abstrakt, som det er sanseligt konkret. Oversættelsesmulighederne er mange. I den rosværdige Urdel har man valgt en enkel og elegant: ‘Murene står / Uden ord, kolde, i vinden / Klirrer hanerne.’«

Weekendavisen, 28. maj 2021

»De oversættelser fremtidige oversættelser skal måles op imod … Sædvanen tro, når det drejer sig om dette forlag, er indholdet leveret i en fantastisk indpakning – et bordeauxrødt (måske lidt lysere) hellærredsbind med hvidt blindtrykt titel og læsebånd; det er som at være hensat til en tid, hvor litteratur rent faktisk betød nok til, at man forholdt sig til rammerne herfor. Bindet består af nogle digte, skrifter eller essays og syv breve. Der er en række oversættere ind over, herunder Peter Seeberg, der har stået for brevene, mens vi i den grad bliver forkælet med Karsten Sand Iversens nyoversættelse af digtene – herunder «Brød og vin», som nu hele tre oversættere har prøvet kræfter med … Digtene «Brød og vin», «Natsange» og «Som når på højtidsdagen …» har fundet en oversætter, der, så vidt jeg kan bedømme, er tro mod Hölderlins stemme og forlæg, men samtidig formår at give digtene en sprogdragt, der med tiden vil blive de oversættelser fremtidige oversættelser skal måles op imod. Sand Iversen er betydeligt lettere at læse end for eksempel Thorkild Bjørnvigs patosfyldte 70’er-oversættelser … Sand Iversen sigter ikke bevidst mod et mere antikveret og patosfyldt sprog, sådan som Bjørnvig gør, men forholder sig til den tyske sprogdragt og formidlingen af en mening, hvorved oversættelsen bliver mere flydende at læse.« (6 stjerner)

Kulturen.nu, 21. februar 2021

»En skøn buketfascinerende læsning. Hölderlin er en reflekteret tænker. Det får man et stærkt indtryk af i hans æstetiske og filosofiske tekster, herunder for eksempel hans tanker om Sofokles’ Ødipus. Det er krævende og fascinerende læsning. Når man læser hans teoretiske skrifter, kan man dog af og til føle, at betydningen skrider under fødderne på en. Men det er der råd for. Dels kan man læse dem igen, dels kan man hente megen støtte i Jørn Erslev Andersens lærde essay, der står sidst i bogen. Erslev Andersen kan sin Hölderlin til fingerspidserne. Det fremgår klart. Han lefler ikke for læseren. Og hænger man på, når eksperten udfolder sine tanker, kan man i den grad få sin forståelse af forfatterskabet nuanceret. Derefter kan man atter vende tilbage til Hölderlins tekster. Og så ser man på dem med nye øjne … Det er også fint, at Erslev Andersen har valgt at inkludere en række af Hölderlins breve i antologien. Her får man et andet perspektiv på forfatterskabet. Læseren møder forfatteren i rollen som den, der henvender sig direkte til en anden. Man kommer kort sagt i øjenhøjde med mennesket Hölderlin og hans personlige engagement i poesi og tænkning. Og det er relevant i betragtning af, hvor egenartet hans åndelige eller mentale univers i øvrigt kan opleves. Samlet set er der meget at hente i Erslev Andersens skønne buket af digte, breve og skrifter af Hölderlin.« (5 stjerner)

Kristeligt Dagblad, 16. februar 2021

»Præcise og velklingende nyoversættelser … Den tyske digter Friedrich Hölderlin fejres med en greatest hits-udgivelse af digte, poetologiske skrifter og breve. Her går skønhed og revolution hånd i hånd med digterisk præcision og uforståelighed … Fælles for teksterne fra Hölderlins egen hånd er en sammensmeltning af poesi og (historie)filosofi, som giver dem et storladent og komplekst udtryk. Overalt i Urdels tekster mødes læseren af en på én gang længselsfuld og profetisk stemning, af en vekslen mellem et elegisk og et hymnisk toneleje … Mest ligefremt og alligevel utroligt dunkelt kommer det syn til udtryk i hans berømte og meget smukke digt «Brød og vin», der som de to andre digte og flere af prosaskrifterne er optrykt i Karsten Sand Iversens præcise og velklingende nyoversættelser. Her sammenblandes græsk mytologi, kristen tro og tysk landsbyliv anno ca. 1800 i Hölderlins særegne lyriske stil, hvor det tyske sprogs i forvejen ret fleksible syntaks presses til det yderste. Det er altså poesi med stort P … Midt i pandemiens prosaiske virkelighed af hjemmearbejde, kedsomhed og en strøm af statistisk-videnskabelige nyheder præget af kontakttal og positivprocenter er der noget fremmed over at møde Hölderlins svimlende lyrik og ekstremt fortættede filosofiske prosa. Det føles lidt som at høre et kald fra en svunden tid, hvor poesiens samfundsmæssige rolle ikke kunne overvurderes … et langt, hengivent og ambitiøst essay af litteraten Jørn Erslev Andersen, der også har kurateret antologien.«

Atlas Magasin, nr. 1, 2021

»Værd at eje, selv hvis den kun indeholdt Sand Iversens oversættelser … Var den ellers så fejrede Bjørnvig lidt for fantasifuld, lidt for indfølende og lidt for sikker på sin egen intuition, når han oversatte Hölderlin (eller for den sags skyld Rainer Maria Rilke)? Og kommer vi endelig på sikker grund med Sand Iversen, nu hvor han leder os ind på oversættelsesstier, Bjørnvig i sin tid betrådte? Det hørte jeg et par af mine germanistbekendte svare ja til på et københavnsk værtshus for omtrent et halvt år siden. Jeg tillod mig hen over ølglasset at opponere. Ikke fordi jeg ikke elsker Sand Iversens arbejde. Det gør jeg skam! Men fordi jeg simpelthen ikke tror på fremskridt eller forestillingen om et facit, når det drejer sig om oversættelser. At oversætte er altid at bevæge sig væk fra originalen. Man forsøger. Man forskyder. Man forfejler sit mål. Men samtidig bidrager man til originalens liv. Og kan af og til være så heldig at skabe et sprogkunstværk, der er på niveau med originalen. Eller endda overgår den. Hvis oversættelse bør man i dette tilfælde foretrække: Bjørnvigs eller Sand Iversens? Jeg foretrækker dem begge to! … Forlaget Wunderbuchs udgivelse Friedrich Hölderlin: Urdel. Digte, skrifter og breve ville være værd at eje, selv hvis den kun indeholdt Sand Iversens oversættelser. Men bogen indeholder faktisk meget mere. For det første nogle Hölderlin-breve oversat af selveste Peter Seeberg (og det er jo altid interessant at se, hvad en interessant forfatter beskæftigede sig med, når han ikke skrev sine egne tekster). For det andet forskellige filosofiske skitser oversat af Søren Mau, Søren Riis, Lars S. Arndal og Stig Olsen. For det tredje fire meget smukke illustrationer af Peter Brandes, der har ladet sig inspirere af en tegning eller papirsilhuet af den aldrende Hölderlin, som han så ud i tårnet i Tübingen. Og for det fjerde endelig et fyldigt essay af litteraturhistorikeren Jørn Erslev Andersen, der udlægger materialet så kyndigt, at både begyndere og fortsættere kan føle sig beriget. Når man læser i Thorkild Bjørnvigs og forlaget Brøndums 50 år gamle Brød og vin, føler man, at man får et overblik. Når man læser Forlaget Wunderbuchs nye Urdel, føler man på en udfordrende og udmærket måde, at man mister det. Ve, mig! hvisker eller råber man. Og læser spændt videre.«

Babelfisken. Et webtidsskrift om oversættelse, 14. juni 2021

»Et af tysk litteraturs allerstørste navne … For læsere af klassisk litteratur, der har filosofisk og idéhistorisk tyngde. Bogen er i sig selv af høj kvalitet med smukt boghåndværk og illustrationer af Peter Brandes.«

Lektørudtalelse, DBC, uge 12, 2021

Forlaget Wunderbuch

Skovbakken 35
DK-7800 Skive

+45 4141 8736
post@forlaget-wunderbuch.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Følg os

Køb bøgerne

Du kan købe forlagets udgivelser hos din
lokale boghandel. Boghandlerne skal bestille
på bogportalen, hvor de har fuld returret.
Du kan også købe bøgerne via netboghandlere.
Særudgaver bestilles direkte hos forlaget