Friedrich Hölderlin

Hyperion

Under forberedelse

Friedrich Hölderlin (1770-1843) er en uomgængelig skikkelse i europæisk idéhistorie og Hyperion et litterært hovedværk. Udgivelsen består af både »Hyperion eller Eremitten i Grækenland« og af »Fragmenter og forarbejder til Hyperion« – på dansk ved Karsten Sand Iversen. Fyldig efterskrift af Jørn Erslev Andersen og illustrationer af Peter Brandes.

Hyperion er en ung mands højidealistiske, revolutionære forsøg på at omforme samtiden i antikkens billede. Han deltager i grækernes bekæmpelse af tyrkerne, han elsker særdeles platonisk sin Diotima men vrager kærligheden til fordel for utopien. I alle henseender lider han nederlag. Det er således i grunden fortællingen om Sturm und Drang der stiler højt og løber panden mod realiteter.

Romanens breve er fulde af en poesi som kan forekomme en nutidig læser rigeligt højspændt, men der er stor skønhed at finde. Hvad mere er, denne digtnings natursyn har klare ligheder med gryende, modnende erkendelser i vores egen tids kamp for klodens overlevelse. Hyperion taler faktisk til nutiden.

Denne danske version af romanen har næsten dobbelt længde idet oversætteren, Karsten Sand Iversen, har medtaget de forarbejder der gengives i de videnskabelige tyske værkudgaver. Disse meget ’færdige’ tekster kaster givende sidelys over den endelige version og adskiller sig ofte væsentligt fra det udgivne. Oversættelsen søger at forlige maksimal troskab mod originalen med den minimale utroskab i syntaksen som dels sproget (dansk), dels tidsspringet (godt 200 år) nødvendiggør. Friedrich Hölderlins særpræg, og særheder, skulle gerne bestå.

Forfatter: Friedrich Hölderlin
Kunstner: Peter Brandes
Titel: Hyperion
Vejl. pris: -
Oversætter: Karsten Sand Iversen
Efterskrift: Jørn Erslev Andersen
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: -
Indbinding: Hellærred med mærkebånd
Format: 15,0 x 24,5 cm
Omfang: -
Papir: -
Skrifter: North
Oplag: -
Udkommer: 2024
ISBN: -
null

Se også ...

Friedrich Hölderlin
Urdel. Digte, skrifter og breve

null

Se også ...

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

null

Se også ...

Cesare Pavese
Samtaler med Leuka