Martin Heidegger | Eduardo Chillida

Kunsten og rummet

Denne bog rummer en faksimilegengivelse af den ekstremt sjældne førsteudgave af Die Kunst und der Raum fra 1969, hvor filosoffen Martin Heidegger arbejdede tæt med kunstneren Eduardo Chillida om at udføre et ganske enestående bogværk.

Til bogen skabte Chillida, udover omslaget, syv litografiske collager. Heideggers egenhændige håndskrevne tekst blev ligeledes trykt litografisk. Resultatet er en ualmindelig intens dialog mellem tekst og billede. Denne originaludgave er i dag uhyre sjælden og kostbar. Forlaget Wunderbuch har imidlertid fået rettighederne til at gengive dette klenodie. Kunsten og rummet indledes således med en faksimile af originalens litografiske værker af Chillida og Heideggers håndskrevne tekst. Oversættelsen af Heideggers tekst begynder med en dedikation han skrev til Chillida under deres arbejde. Herefter følger Heideggers tekst «Kunsten og rummet».

I den indledende dedikation skriver Heidegger: »De følgende overvejelser angår kunstens gåde, den gåde, som selve kunsten er. Fordringen på at have løst gåden ligger fjern. Opgaven består i at se gåden. Undertiden har vi stadig følelsen af, at der allerede længe er blevet gjort vold på det tingslige ved tingene og at tænkningen er på spil i denne voldsomhed, hvorfor man afsværger tænkningen, i stedet for at bestræbe sig på at gøre tænkningen mere tænkningen.«

Forfatter: Martin Heidegger
Kunstner: Eduardo Chillida
Titel: Kunsten og rummet
Vejl. pris: 240 kroner
Originaltitel: Für Eduardo Chillida, Die Kunst und der Raum
Oversættere: Klaus Gjørup i samarbejde med Søren R. Fauth
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Helpapirbind med mærkebånd
Format: 15,4 x 21,5 cm
Omfang: 64 sider
Papir: Munken Pure Rough 170 gram
Skrift: Helvetica Neue Extended Bold
Oplag: 1.000 eksemplarer
Udgivet: 2011/12, 1. udgave
ISBN: 978-87-992806-2-9