Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen (red.)

Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud

Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud er overskriften for den omfattende kunstneriske forandring Langenæskirken i Aarhus har gennemgået. Med nænsom blik for det moderne kirkerum, arkitekterne Richter og Gravers tegnede i 1966, har billedkunstner Elle-Mie Ejdrup Hansen skabt en ny dialektik mellem arkitektur og kunst, mellem tyngde og lethed, mellem mørke og lys.

Bogens fotografier er dels organiseret kronologisk ud fra årstiderne, dels ud fra lyset i løbet af en dag, i form af henholdsvis dagslys og kunstlys. Dermed visualiseres afhængigheden og nødvendigheden af lysets mange dimensioner. Samtlige fotografier er taget af fotograf Per Andersen.

Bogen indeholder følgende tekster: Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen Samtale mellem kunstneren og præsten, Kjeld Holm Johan Richter. Arkitektur for mennesker, Stephen Willacy En ydmyg Aarhusarkitekts markante spor i byen, Birgit Pedersen Tankens frisættelse – om transformation af materiale til ånd i mødet mellem arkitekt og kunstner, Line Marschner Åbning mod det guddommelige – om grænsearkitektur og bygningsteologi i Langenæskirken, Dorthe Jørgensen Når blikket letter – om erfaring af merbetydning.

Red.: Anne Ehlers og Elle-Mie Ejdrup Hansen
Fotograf: Per Andersen
Titel: Langenæskirken. Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud
Vejl. pris: 280 kroner
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Hellærred
Format: 18,7 x 28,0 cm
Omfang: 110 sider
Papir: Munken Lynx 170 gram
Skrifter: North og Rum
Oplag: 500 eksemplarer
Udgivet: 2015/05, 1. udgave
ISBN: 978-87-997562-6-1