Jane Havshøj og Peter Brandes

Lyset som realtion

Lyset som relation er en præsentation af arkitekten Jane Havshøj og kunstneren Peter Brandes’ forslag til et Martin Buber-Hus ved Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Vestjylland. Huset skal rumme et bibliotek og være et sted til studie og undervisning. Projektet var en del af det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016.

Filosoffen EttoreRocca har skrevet en introduktion til såvel Martin Bubers tænkning som til det projekterede Buber-Hus:

»Havshøjs og Brandes’ Buber-Hus skal rumme et bibliotek og skal være et sted til studie og undervisning. Det er husets funktion. Men det vil først og fremmest være et sted, hvor man forhåbentlig træder ind i en Jeg-Du relation til hinanden. Det vil desuden være et værk, nemlig et sted, hvor man forhåbentlig træder i en Jeg-Du relation til bygningen, til den sædemand, der lader sit korn falde på forsamlingen, til rummet og til rummets håndgribelige og dog drømmende lys.  Dette lys er det værk, Peter Brandes og Jane Havshøj har forsøgt at formidle. Det er dette uforklarlige lys, vi kaldes til at komme i dialog med. Det er dette lys, vi kaldes til at svare på og til at virkeliggøre. Huset vil være et Martin Bubersk hus. Det vil virkeliggøres.«

Jane Havshøj (f. 1952) er arkitekt. Har siden 2001 haft tegnestuen Jane Havshøj Arkitekter, der er blevet præmieret for flere projekter.

Peter Brandes (f. 1944) er kunstmaler, grafiker, billedhugger og fotograf. I 1994 modtog han Eckersberg Medaillen og i 2013 Friederich-Hölderlin-Preis.

Ettore Rocca (f. 1966) er filosof og gæsteforsker ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet samt lektor i filosofisk æstetik ved Università Mediterranea di Reggio Calabria, Italien.

Forfatter: Ettore Rocca
Kunstnere: Jane Havshøj og Peter Brandes
Titel: Lyset som relation
Vejl. pris: 150 kroner
Tilrettelæggere: Peter Brandes og Jane Havshøj i samarbejde med Klaus Gjørup
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Garnhæftet omslagsbog med brede flapper
Format: 26,0 x 18,0 cm
Omfang: 32 sider
Papir: Munken Lynx 150 gram
Skrift: Myriad Pro Light
Oplag: 2.000 eksemplarer
Udgivet: 2016/06, 1. udgave
ISBN: 978-87-998861-2-8