Ole Thomsen

Det lune land. Om liv på Mols

Allerede for hundrede år siden var der folk i Tved Sogn, der tænkte: »Alle ved, at livet i en bondeby på det mørke Mols kan være småligt og surt; men ikke alle kender dets storhed og sødme. Den storhed vil jeg fastholde. Den vil jeg vise.« Og så gav de sig til at fotografere og skrive om Tved-lykken. De to største berettere om Tved er Anders Olsen (1881-1948), digter og professionel fotograf, og Martin Evald (1904-1957), forfatter til tredive smukt indbundne bind, sirligt håndskrevne og forsynet med register. Dertil kommer alle de bevarede breve, skrevet af kloge, kærlige, sprudlende kvinder (fra 1870’erne og frem). Tved har altså en ualmindelig rig overlevering, fuld af poesi og lune. Dette materiale blev det overladt Ole Thomsen – født i Tved i 1946 – at formidle videre. Det har han forsøgt at gøre i sine forgængeres ånd.

Det lune land. Om liv på Mols består af fortællinger – fortællinger, der passer. Nogle af de mennesker, hvis sind og skæbne skildres, har Ole Thomsen selv kendt, andre levede før hans tid. Noget personligt og selvbiografisk kommer der med i hans beretning, måske som en rød tråd, men ikke som hovedsagen. Hovedsagen er bikuben Tved. Det lune land. Om liv på Mols afsluttes med et register over bogens persongalleri af tvedboer gennem et par hundrede år. I registeret indgår et lille Mols-leksikon. Til sidst »oversættes« de gamle adresser, sådan at man får at vide, at Jens-gartneren boede på den adresse i Thorup, der nu hedder Tothøjvej 12. Det var altså på lige netop den plet, at skrukhønen lå og rugede inde i stuen, i ly og læ bag den gamle klunkesofas stramajpuder.

 • forfatter
  Ole Thomsen
 • titel
  Det lune land. Om liv på Mols
 • pris
  349 kroner
 • tilrettelæggere
  Klaus Gjørup og Per Andersen
 • indbinding
  Hellærred m/smudsomslag
 • format
  21 x 30 cm
 • omfang
  304 sider
 • papir
  Munken Pure 150 gram
 • skrift
  North
 • oplag
  1.000 eksemplarer
 • udgivet
  2011/12
 • isbn
  978-87-992806-3-6

Anmeldelser

»Kritikerliste. »Alle ved, at livet i en bondeby på det mørke Mols kan være småligt og surt; men ikke alle kender dets storhed og sødme. Den storhed vil jeg fastholde. Den vil jeg vise,« skriver Ole Thomsen og han holder ord på ædel vis i dette prægtige bogværk.«
Weekendavisen, 3. februar 2012

»Se din fortid i øjnene … Original betyder oprindelig. I vores tid betyder det også speciel, men den oprindelige betydning kom først. Den bog, I nu skal høre om, er original på begge måder. Dels er den særlig og aldrig før set, dels er den en kærlighedserklæring til en mands udgangspunkt. … Med baggrund i forfatterens egne erfaringer (han er født i 1946) og studierne i det overleverede kildemateriale fører en varm, vidende og vittig fortællerstemme os gennem de seneste 150 års Tved-liv. Det er både lokalhistorie, som den slags nu er: masser af navne, slægter, levnedsløb og relationer, anekdoter, klasseforskelle, fester, rivninger, politik, andre ulykker og selvmord. Men det er i dybere forstand også sædeskildring, ja nærmest moralfilosofi. … Billedsiden er formidabel og udstyret tjener det lille ambitiøse forlag til ære. … Det bliver en ærkedansk historie, som gennem sine hovedpersoner giver den universelle humanisme kød og blod.«
Nordjyske, 24. januar 2012

»Myldrebillede fra Mols … »Jeg tror, det er galt for et folk at vende ryggen til sine egne præstationer og fornægte egen lykke. Hvis vi ikke ved, hvad vi selv har at byde på, kan vi ikke med vægt byde andre velkommen hertil,« skriver Ole Thomsen indledningsvis i sit forbløffende værk om landsbyen Tved på Mols, hvor han kom til verden i 1946 og voksede op i en kultur, som med hans egne ord var »stor, moden og munter«. … En lærd mand, en vittig mand med rødder i Tved – og antikken. En original blanding. … Ole Thomsens store værk, som i tilgift er en bog for bogelskere. … dette værk, som i al sin rørende, kærlige og krummelurede detaljerigdom er en kulturel manifestation af rang og et originalt indlæg i værdidebatten. Nye forskere kan begynde her, og nye mennesker – og det er de fleste – kan fundere over værkets budskab, for ikke sandt: Hvis vi har tider og slægter med os, hvad kan så gå os imod, og hvad kan gå os på?!«
Weekendavisen, 13. januar 2012

»Lokalhistorie med vingefang … Ole Thomsen har skrevet en imponerende mangfoldig og finurlig lokalhistorie om Mols, hvor han selv er opvokset. Kan trofasthed mod det smalle udgangspunkt – hvormed menes »det snurrende urværk«: landsbyen Tved – vække den brede interesse? Ole Thomsen, klassisk filolog og dr.phil., gør sig i indledningen til sit storværk Det lune land. Om liv på Mols forhåbninger om, at det kan lade sig gøre. Og de følgende mange, stofmættede sider demonstrerer til fulde, at det kan det. … Det handler om liv og nærvær, om nogle værdier, der har gyldighed til alle tider, hvis ellers mennesker vil hinanden det godt. Dette brede, eksistentielle sigte understøttes af Ole Thomsens finurlige og veloplagte sprog gennemtrængt af lunheden, som titlen antyder, og kendetegnet ved fortrolighed med den virkelighed – og ikke mindst med den ånd – han med en smittende fortælleglæde lægger frem. Forfatteren forholder sig til sit stof både med videnskabsmandens disciplin og med digterens indlevelse. … Det lune land er særdeles underholdende sædeskildring, et stykke sanset kulturhistorie …«
Kristeligt Dagblad, 6. januar 2012

Forlaget Wunderbuch

Skovbakken 35
DK-7800 Skive

+45 4141 8736
post@forlaget-wunderbuch.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Følg os

Køb bøgerne

Du kan købe forlagets udgivelser hos din
lokale boghandel. Boghandlerne skal bestille
på bogportalen, hvor de har fuld returret.
Du kan også købe bøgerne via netboghandlere.
Særudgaver bestilles direkte hos forlaget