Maja Lisa Engelhardt og Kaj Mogensen

Opstandelseslyset

Forkyndelse sker ikke blot ved tekstlæsning, prædiken og salmesang. Også kirkerummets indhold, dets arkitektur og udsmykning er forkyndelse.

Bogen Opstandelseslyset indeholder 41 monotypier af kunstneren Maja Lisa Engelhardt og 15 prædikener af tidl. sognepræst Kaj Mogensen. Deres tema er i henholdsvis billeder og ord forkyndelsen af: »Kristus er opstanden«. Monotypierne er således ikke fortolkninger af prædikerne, ligesom de ej heller er illustrationer til dem. Monotypierne er i sig selv forkyndelse i billeder.

I forbindelse med bogens udgivelse i sommeren 2016 blev der arrangeret en udstilling, hvor Maja Lisa Engelhardts 41 original-monotypier udstilledes på Heltborg Museum i Thy.

Kaj Mogensen (f. 1942) er forfatter og tidl. sognepræst ved Lodbjerg Kirke i Vestjylland. Dr.theol. i 2018 på en afhandling om H.C. Andersens teologi.

Maja Lisa Engelhardt (f. 1956) er billedkunstner. Har udsmykket et stort antal kirker; blandt andet Lodbjerg Kirke og bronzeporten til Viborg Domkirke.

Forfatter: Kaj Mogensen
Kunstner: Maja Lisa Engelhardt
Titel: Opstandelseslyset
Vejl. pris: 200 kroner
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Hellærred
Format: 19,0 x 30,0 cm
Omfang: 168 sider
Papir: Munken Lynx Rough 170 gram
Skrift: North og Rum
Oplag: 1.000 eksemplarer
Udgivet: 2016/06, 1. udgave
ISBN: 978-87-998861-3-5