Cesare Pavese

Samtaler med Leuka

Samtaler med Leuka er en hyldest til mytens samtidighed. Den italienske forfatter Cesare Pavese betragtede mytologi og myter som en uomgængelig del af også det moderne menneskes forståelse og eksistens, og hans Samtaler med Leuka fra 1947 er en smuk og eksperimenterende gendigtning af gamle græske myter. Conni-Kay Jørgensen har oversat og skrevet bogens efterord, og Maja Lisa Engelhardt har illustreret bogens korte fortællinger med 27 monotypier.

Om bogens tilblivelse forklarede Pavese: »Havde det været muligt, ville vi hjertens gerne have undværet al den mytologi. Men vi er overbeviste om, at myten er et sprog, et udtryksmiddel – det vil sige noget ikke vilkårligt, men derimod et reservoir af symboler, der ligesom alle andre sprog indebærer en særlig betydningssubstans, som intet andet ville kunne gengive. Når vi gentager et egennavn, en gebærde, et mytisk under, udtrykker vi på en halv linje, med få stavelser, en syntetisk og omfattende kendsgerning, en virkelighedskerne, som levendegør og nærer en hel organisme af lidenskab, af menneskelig væren, et helt begrebskompleks. Og så meget desto bedre, hvis vi helt fra barnsben, fra skoletiden, har været fortrolige med dette navn, denne gebærde. Foruroligelsen er sandere og skarpere, når den sætter et gammelkendt stof i bevægelse. Her nøjes vi med at benytte os af hellenske myter på grund af deres tilgivelige popularitet, deres umiddelbare og traditionelle antagelighed. Vi afskyr alt hvad der er uordentligt, forskelligartet, tilfældigt, og forsøger – også stofligt – at begrænse os, at skabe en ramme, at insistere på en afgrænset tilstand. Vi er overbeviste om, at en stor åbenbaring kun kan komme fra en stædig insisteren på én vanskelighed. Vi har intet tilfælles med de rejsende, eksperimentatorerne, eventyrerne. Vi ved, at den sikreste – og hurtigste – måde at forbløffes på er hele tiden at stirre uanfægtet på den samme genstand.«

Paveses ærinde er på ingen måde bagstræberisk, derimod er budskabet, at det moderne menneskes tilbagevenden til de mentale og geografiske oprindelser ikke er en søgen efter et tabt paradis, det er ikke en afvisning af moderne kultur og civilisation til fordel for en primitiv verden. Han afviser ikke kulturen og er udmærket klar over, at det er umuligt at generobre den én gang tabte uskyld. Men man kan i det mindste forsøge at se med jomfruelige øjne, fordomsfrit, og man kan søge tilbage til den primitive mentalitet, der tillader en at genleve oprindelige, autentiske erfaringer. Myten er et symbolreservoir, en skatkiste der fyldes i barndommen og giver resten af livets dets rigdom.

Cesare Pavese (1908-1950) debuterede som lyriker, men udgav senere mange romaner. Som redaktør og konsulent ved forlaget Einaudi stod Pavese for introduktionen af ny amerikansk litteratur i Italien. I dag er Samtaler med Leuka – ved siden af Månen og bavnerne – Paveses bedst kendte og mest læste værk, og teksten er genstand for endog meget stor interesse og fortolkes på alle mulige måder; hermeneutisk, fænomenologisk, eksistentialistisk, rent filologisk eller i lyset af den ene eller den anden antropolog, psykolog eller filosof. Bogen er oversat til talrige sprog og foreligger her for første gang på dansk i Conni-Kay Jørgensens oversættelse.

I 2020 skabte Maja Lisa Engelhardt tre unikke monotypier til hver enkelt af Paveses gendigtninger i Samtaler med Leuka. Af de 81 er der udvalgt og i bogen gengivet en monotypi til hver af de 27 fortællinger.

Bogen er også udkommet i en særudgave i et oplag på 30 eksemplarer. Med særudgaven følger et originalt tryk af Maja Lisa Engelhardt. Originaltrykket er en blanding mellem træsnit og radering, og det er trykt på 300 gram Magnani-papir hos Aldo Galleni i Pietrasanta. Formatet er magen til bog­ens 16,0 x 24,5 cm. Særudgaven er nummereret (1-30) og signeres sammen med originaltrykket af kunstneren.

Maja Lisa Engelhardt (f. 1956), billedkunstner. Har illustreret en lang række bøger: bl.a. Bibelen, Saxo, Søren Kierkegaard, B.S. Ingemann, Pär Lagerkvist og Prins Henrik og har tillige udsmykket et stort antal kirker.

Conni-Kay Jørgensen (f. 1968), oversætter og forfatter, cand.mag. i latin og filosofi og ph.d. i filosofi efter studier i Napoli, Firenze og Torino. Har oversat bl.a. Galileo Galilei, Johannes Kepler og Giovan Francesco Straparola.

 • forfatter
  Cesare Pavese
 • kunstner
  Maja Lisa Engelhardt
 • titel
  Samtaler med Leuka
 • vejl. pris
  340 kroner
 • originaltitel
  Dialoghi con Leucò
 • oversætter
  Conni-Kay Jørgensen
 • efterord
  Conni-Kay Jørgensen
 • tilrettelæggere
  Klaus Gjørup og Per Andersen
 • indbinding
  Halvbind med læsebånd
 • format
  16,0 x 24,5 cm
 • omfang
  280 sider
 • papir
  Munken Print White 115 gram
 • skrift
  ITC Giovanni
 • oplag
  600 eksemplarer
 • udgivet
  2021/11
 • isbn
  978-87-93557-15-4

Årets Bedste Bogarbejde 2022

»En fuldkommen harmonisk enhedSamtaler med Leuka er en gendigtning fra 1947 af antikke græske myter og lader således udtryk fra en fjern fortid tale ind i nutiden. Maja Lisa Engelhardt har illustreret værket med 27 abstrakte monotypier i jordfarver. De smukke billeder lægger så at sige en visuel klangbund for teksten uden at sætte konkrete billeder på. Det virker godt og bidrager til at gøre bogen til en æstetisk nydelse. Som tekstbog rummer Samtaler med Leuka den udfordring for tilrettelæggerne, at Cesare Pavese har opbygget sit værk med ganske forskellige teksttyper. Lange afsnit i dialogform veksler med anslag i prosaform, fra helt korte, nærmest aforisme-agtige, til længere tekster, dog altid under en halv side. Med typografien er der dog skabt en fuldkommen harmonisk enhed med en smuk brug af luft – hvide flader – og gennemtænkt brug af store bogstaver og kursiv. Den veltilrettelagte tekst danner sammen med Maja Lisa Engelhardts billeder en fornem helhed. Med den rosa lærredsryg og gul for- og bagsats afrundes en dejlig opvisning af klassisk bogtilrettelægning.«

Forening for Boghaandværk, august 2022

Anmeldelser

»Absolut gehør for den græske mytologi … Ikke ulig antikke forfattere, som Pavese her bringer i spil, betragter han den græske mytologi ikke som et sæt fastlagte fortællinger, men som det, den danske klassiske filolog Gorm Tortzen kalder et »mytologisk substrat«. Det er altså historier, som han i nogen grad kan forme, som han vil … Pavese har absolut gehør for den græske mytologi, som han er hjemme i som ingen anden … Forlaget Wunderbuch i Skive har sammen med oversætter Conni-Kay Jørgensen og illustrator Maja Lisa Engelhardt beriget de danske boghylder med endnu et pragtværk. Den er illustreret med 27 monotypier – vellykket og i stil med Peter Brandes’ kendte Homer-illustrationer. De er bedst, synes jeg, når man kan ane den figur, de forestiller, men det er givetvis en pointe, at nogle af dem fremstår helt nonfifigurative. Jeg kan ikke tage stilling til den italienske tekst, men oversættelsen af de klassiske navne er spot-on, og sproget virker stramt og billedrigt på én og samme tid … Hvis man vil forvisse sig om, at også modernismen havde et levende forhold til den antikke tradition, er Paveses dialoger en guldgrube af tekster, der sætter de gamle myter i nyt perspektiv.«

Litteraturmagasinet Standart, nr. 2, 2022

»Svimlende visdomsspækkede og poetiske … Den italienske forfatters gådefulde mytegendigtninger er gennemmørke, dødsmærkede, men svimlende visdomsspækkede og poetiske. Ikke til at trænge ind i og umulige at glemme … Samtaler med Leuka er altså et forsøg på – i efterskælvet fra de store idéers død i begyndelsen af 1900 – at begribe menneskets skæbne og indplacering i kosmos. Og værkets mange tilintetgørende møder mellem guder og mennesker bliver et prægnant billede på det fremmedgjorte menneskes uforløste længsel efter meningsfuld væren. I sin afsøgning af verden er Pavese ikke begrænset til det positivistiske/realistiske perspektiv, som ellers var fremherskende i hans samtid. Han er snarere beslægtet med den romantiske stræben efter en poetisk uendelighed; en dyrkelse af det irrationelle, dunkle og drømmende. Værkets brug af mytestoffet er således ikke en abstraktion, men en måde at komme tættere på det urmenneskelige, på den »virkelighedskerne«, der binder os sammen. Metoden i skriften, virkningsfuldt akkompagneret af Maja Lisa Engelhardts dunkelt-dramatiske monotypier, består i at forlene den arkaiske dialogform med en aforistisk præcision og små, lokale poetiske punkter. Alt sammen fornemt fanget og forløst i Conni Kay-Jørgensens melodiske oversættelse. Samtaler med Leuka er endnu et sanseligt smukt stykke fuldendt bogkunst fra Forlaget Wunderbuch. De er svære, disse samtaler, tunge og dunkle, sarte og lyse – men de fortjener at finde frem til alle, der vil kunne værdsætte dem.« (5 stjerner)

Kristeligt Dagblad, 5. april 2022

»Et wunderkammer af betydningslag … Cesare Pavese udgør en af den moderne italienske litteraturs absolutte hovedskikkelser, og nu kan vi endelig nyde hovedværket Samtaler med Leuka på dansk, takket være Conni-Kay Jørgensens smukke gendigtning og feinschmeckerforlaget Wunderbuch. Det er det antikke Grækenlands myter, som Pavese her bearbejder, men tonen er umiskendeligt moderne og præget af det 20. århundredes erfaringer med død, fremmedgørelse og tomhed. Myten fungerer her som et universelt udtryksmiddel, der kan give kaosset og meningsløsheden form; en prærationel og førsproglig samling af erfaringer, symboler og betydninger … et wunderkammer af betydningslag, allegorier og stemninger, som inviterer til læsning, genlæsning og refleksion. Og lad det hermed være min opfordring. Læs dem, læs for helvede! Og nyd i samme omgang, at denne udgivelse er af en så udsøgt beskaffenhed. Som bogobjekt er Samtaler med Leuka ganske enkelt et af de flotteste værker, jeg har anmeldt. Indbinding, papir og tryk er af suveræn kvalitet, og Maja Lisa Engelhardts monotypier akkompagnerer Paveses tekster på smukkeste vis.«

Atlas Magasin, 19. marts 2022

»Pragtudgivelse med kvaliteten i højsædet i alt fra bogbinding og illustration til unikt litterært indhold og oversættelse. Paveses gendigtninger er poetiske og forfriskende, skrevet med kærlighed til myten og mennesket, og velegnede for den udadskuende og krævende læser. Maja Lisa Engelhardts 27 monotypier er fantasifulde og tilfører noget drømmende til samtalerne, som kan tolkes på uendeligt niveau med temaer om det hele menneske og den uundgåelige skæbne … Et eksistentielt, hermeneutisk og filosofisk hovedværk i forfatterskabet. Samtalerne er skrevet i et moderne sprog og lader de græske guder og helte søge efter sig selv, deres oprindelse og meningen med livet, repræsenteret ved den græske myte … Unik gendigtning af gamle græske myter i 27 korte fortællinger, som gennem en række samtaler reflekterer over livet, skæbnen og døden. For læsere af eksperimenterende litteratur og andre med interesse for græsk mytologi.«

Lektørudtalelse, DBC, uge 52, 2021

»Monotypierne matcher teksterne på forunderlig vis … Man kan få repeteret historier om Ødipus, Theseus, Hyakinthos, Orfeus og Meleager og flere endnu. Pavese åbner med disse genfortællinger en samtale om bevæggrunde, begivenheder og betydning. Alle bakser med at forstå, hvad der sker og hvorfor. Der kredses om menneskelivets vilkår, om død, vold, ensomhed, fornuftens grænser og det utænkelige. Guderne er nemlig forfordelt. Guderne er udødelige og som sådan uendeligt kedsommelige og ligegyldige. Derimod er det mennesker, der kan få en skæbne, gå en vej, ingen har gået, vinde eller gå til. Vi dødelige forstår det absolutte, fordi vi skal dø, og derfor bliver alt vigtigt. Samtalerne med Leuka belyser på den måde eksistensen gennem myternes vinkler. … Det er lige efter den store krig (teksten er skrevet 1945-1947), mennesket er på anklagebænken og står dog stadigvæk med mulighederne foran sig. Myten er det refleksionsrum, der er tilgængeligt. Myterne leverer symboler, de er så at sige et før-sprogligt sprog, der kan tænkes med. Teksten vil have os moderne mennesker til at forstå, at vi lever i forlængelse af de gamle. Myten er også noget, vi skaber, hvert øjeblik bliver vores version af verden til. Pavese er eksistentialist, men han er en særlig slags eksistentialist, som vil have os til at forstå, at vores nu binder os sammen med alle de forudgående. Maja Lisa Engelhardts monotypier er skiftevis figurative og abstrakte. De matcher teksternes arketypiske indhold på forunderlig vis.« (4 stjerner)

Kulturen.nu, 6. december 2021

»Et glimrende dansk … Den italienske forfatter og forlægger Cesare Pavese er nok ikke særlig kendt her i landet. Han stod centralt i sin tid, men det værk, han selv opfattede som sit vigtigste, tog samtiden ikke til sig. Det er nu oversat til dansk – et glimmerende dansk – og derfor tilgængeligt for os på en ny måde. Det er 27 små prosastykker, der bevæger sig ind og ud af græske myter med opfindsomhed og insisteren … En moderne eksistentialist som Pavese havde fingeren på pulsen og lod sit hjerte banke i takt med den plagede samtid. De store spørgsmål og begreber kaldte så at sige på en behandling, der kunne sætte menneskelige grundvilkår til debat uden at fortabe sig i samtidens politiske kaos … Paveses aktive brug af mytologien skal stille samtiden de rigtig spørgsmål. Myternes almenmenneskelige indhold genformuleres, fordi besindelsen på de givne vilkår er en betingelse for at komme videre. Det er bydende nødvendigt at forstå mennesket og dets indfældethed i tiden … Maja Lisa Engelhardts monotypier rammer en fin balance mellem det kollektivt ubevidste symbolniveau og det figurative. Også billedligt er der mulighed for at vandre ud og ind af  rammerne.«

Logos. Klassikerforeningens medlemsblad, juni 2022

Forlaget Wunderbuch

Skovbakken 35
DK-7800 Skive

+45 4141 8736
post@forlaget-wunderbuch.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Følg os

Køb bøgerne

Du kan købe forlagets udgivelser hos din
lokale boghandel. Boghandlerne skal bestille
på bogportalen, hvor de har fuld returret.
Du kan også købe bøgerne via netboghandlere.
Særudgaver bestilles direkte hos forlaget