Cesare Pavese

Samtaler med Leuka

Samtaler med Leuka er en hyldest til mytens samtidighed. Den italienske forfatter Cesare Pavese betragtede mytologi og myter som en uomgængelig del af også det moderne menneskes forståelse og eksistens, og hans Samtaler med Leuka fra 1947 er en smuk og eksperimenterende gendigtning af gamle græske myter. Conni-Kay Jørgensen har oversat og skrevet bogens efterord, og Maja Lisa Engelhardt har illustreret bogens korte fortællinger med 27 monotypier.

Paveses ærinde er på ingen måde bagstræberisk, derimod er budskabet, at det moderne menneskes tilbagevenden til de mentale og geografiske oprindelser ikke er en søgen efter et tabt paradis, det er ikke en afvisning af moderne kultur og civilisation til fordel for en primitiv verden. Han afviser ikke kulturen og er udmærket klar over, at det er umuligt at generobre den én gang tabte uskyld. Men man kan i det mindste forsøge at se med jomfruelige øjne, fordomsfrit, og man kan søge tilbage til den primitive mentalitet, der tillader en at genleve oprindelige, autentiske erfaringer. Myten er et symbolreservoir, en skatkiste der fyldes i barndommen og giver resten af livets dets rigdom.

I dag er Samtaler med Leuka – ved siden af Månen og bavnerne – Paveses bedst kendte og mest læste værk, og teksten er genstand for endog meget stor interesse og fortolkes på alle mulige måder; hermeneutisk, fænomenologisk, eksistentialistisk, rent filologisk eller i lyset af den ene eller den anden antropolog, psykolog eller filosof. Bogen er oversat til talrige sprog og foreligger her for første gang på dansk i Conni-Kay Jørgensens oversættelse.

I 2020 skabte Maja Lisa Engelhardt tre unikke monotypier til hver enkelt af Paveses stemningsfulde gendigtninger. Af de 81 er der udvalgt og i bogen gengivet én monotypi til hver fortælling.

Cesare Pavese (1908-1950), forfatter, litteraturkritiker og oversætter. Han debuterede som lyriker, men udgav senere mange romaner. Som medarbejder ved forlaget Einaudi bidrog han bl.a. til at introducere den nye amerikanske litteratur i Italien.

Maja Lisa Engelhardt (f. 1956), billedkunstner. Har illustreret en lang række bøger: bl.a. Bibelen, Saxo, Søren Kierkegaard, B.S. Ingemann, Pär Lagerkvist og Prins Henrik og har tillige udsmykket et stort antal kirker.

Conni-Kay Jørgensen (f. 1968), oversætter og forfatter, cand.mag. i latin og filosofi og ph.d. i filosofi efter studier i Napoli, Firenze og Torino. Har oversat bl.a. Galileo Galilei, Johannes Kepler og Giovan Francesco Straparola.

Forfatter: Cesare Pavese
Kunstner: Maja Lisa Engelhardt
Titel: Samtaler med Leuka
Vejl. pris: 340 kroner
Originaltitel: Dialoghi con Leucò
Oversætter: Conni-Kay Jørgensen
Efterord: Conni-Kay Jørgensen
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Halvbind med mærkebånd
Format: 16,0 x 24,5 cm
Omfang: 280 sider
Papir: Munken Print White 115 gram
Skrift: ITC Giovanni
Oplag: 600 eksemplarer
Udgivet: 2021/11, 1. udgave
ISBN: 978-87-93557-15-4
null

Se også ...

Giovan Francesco Straparola
Fornøjelige nætter. Eventyr og historier

null

Se også ...

Sappho
Roser fra Piería. Samtlige fragmenter

null

Se også ...

Galileo Galilei
Samtale om de to hovedsystemer for verden, det ptolemæiske og det kopernikanske