Giorgio Agamben

Signatura rerum. Om metoden

Signatura rerum er Giorgio Agambens metodebog og aldeles uomgængelig, hvis man vil forstå hans tænkning. Bogen indledes og er oversat af Søren Gosvig Olesen.

Bogen er Agambens overvejelser over egen metode, skrevet efter adskillige prøver på denne – ganske som Vidensarkæologien var det for Foucault, som er den forfatter, Agamben kommenterer hele vejen igennem. Men ud over arkæologien er der også kommentarer til og studier i paradigmet, den hermeneutiske cirkel, analogien, dialektikken og »urfænomenet«.

Det er en bog, hvor man vil se Agamben vedgå sin gæld til tyske og franske læremestre, samt til traditionen, og hvor man kan se ham gradvis komme i besiddelse af sine arbejdsredskaber. En polemisk brod stikker frem i Agambens forsøg på afklaring af de »arkæologiske« modellers ontologi; dér taler han de nutidige humanvidenskabers primitive kopiering af neurovidenskaberne midt imod.

Giorgio Agamben (f. 1942) er en af vor tids mest markante og kontroversielle filosoffer. Hans tænkning er inspireret af bl.a. Heidegger, Benjamin, Nietzsche, Aristoteles, Marx og Derrida. For Agamben hænger sprog, litteratur, metafysik, politik og etik nøje sammen.

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Han er dr.phil.habil fra Université de Nice og lektor i filosofi ved Københavns Universitet.

Forfatter: Giorgio Agamben
Titel: Signatura rerum. Om metoden
Vejl. pris: 240 kroner
Originaltitel: Signatura rerum. Sul metodo
Oversætter: Søren Gosvig Olesen
Indledning: Søren Gosvig Olesen
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Indbinding: Hellærred med mærkebånd
Format: 14,0 x 21,0 cm
Omfang: 154 sider
Papir: Munken Pure Rough 120 gram
Skrift: North og Rum
Oplag: 1.000 eksemplarer
Udgivet: 2016/10, 1. udgave
ISBN: 978-87-998861-4-1