Georg Trakl

Skønhedens tornekrone. Digte og breve

Georg Trakl (1887-1914) hører blandt de vigtigste tysksprogede lyrikere, og han er  tilmed en af de tyske digtere, der har haft størst indflydelse på det 20. århundredes litteratur. Skønhedens tornekrone tilbyder den mest omfangsrige oversættelse af Trakl til dansk: Gedichte (1913), Sebastian im Traum (1915) og digte fra Der Brenner (1914/15) samt et udvalg af breve. Samlet 115 digte og 93 breve oversat af Ejler Nyhavn fra den nyeste historisk-kritiske udgave. Efterskrift af Adam Paulsen. Tegning af Christian Lemmerz.

Georg Trakls forfatterskabet består ikke af mere end to digtsamlinger og et antal posthumt udgivne digte, hvoraf størstedelen er skrevet mellem 1912 og hans død i 1914. Det var, hvad Trakl selv anså for gyldigt. Hvad der derudover findes af materiale, fordeler sig på et stort antal varianter til disse digte, nogle udgivne såvel som uudgivne tekster fra før 1912 – herunder en færdig digtsamling fra 1909, han selv betragtede som umoden, og som først blev udgivet i 1939 – samt et mindre antal fragmenter af forskellig karakter. Dertil kommer korrespondancen, hvoraf en del ikke er på meget mere end et par linjer og ingen overstiger nogle få håndskrevne sider. Hovedparten af Trakls digte kredser om ganske få motiver og gør brug af et begrænset repertoire. Det er det samme ensemble af farver og figurer, elementer og landskaber, mytologiske referencer og symboler, der gennemstrømmer hele værket.

Hvad der især har fascineret eftertiden, er kombinationen af den uforvekslelige Trakl-tone og det gådefulde indhold. At de to aspekter af værket hænger uløseligt sammen, var man allerede opmærksom på i Trakls samtid. Ludwig Wittgenstein, stiftede bekendtskab med Trakls digte og skrev efterfølgende, at han ‘ikke forstod dem, men at tonen gjorde ham lykkelig’, også Rainer Maria Rilkes reaktion på Sebastian i drømmen peger i samme retning. Han har, hedder det i et brev, læst meget i Trakls sidste digtsamling og er først og fremmest »grebet, forbløffet, anende og rådvild«. Rilke forestiller sig, at selv en, der har kendt ham godt, må føle det, som om han erfarer disse »udsyn og indblik« med ansigtet presset mod ruden, udelukket fra helt at forstå, fordi Trakls oplevelser »forløber som i spejlbilleder og fylder hele hans rum«, der derfor ikke kan betrædes, »som rummet i et spejl«. Det er ikke nogen dårlig beskrivelse af, hvordan Trakl kan virke på læseren. Man drages af digtenes tone, versenes sælsomme skønhed og melankoli, og man aner klangbunden, sammenhængen og dybden i dem.

Christian Lemmerz (f. 1959), billedkunstner. Han er født i Tyskland, bor og arbejder i Italien og Danmark. Uddannet klassisk billedhugger fra kunstakademiet i Carrara og senere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Forlaget har udgivet hans bogværk Tauber Vater.

Ejler Nyhavn (f. 1960), germanist, oversætter, digter og musiker. Forlaget har også udgivet Nyhavns oversættelser af Goethe Faust I og Friedrich Hölderlin Tårndigte.

Adam Paulsen (f. 1972), germanist, litteraturforsker, oversætter og forfatter. Forlaget har også udgivet Paulsens oversættelser af Yvan Goll Sodoma og Berlin, Ned med Europa og Eurobacillen.

Forfatter: Georg Trakl
Kunstner: Christian Lemmerz
Titel: Skønhedens tornekrone. Digte og breve
Vejl. pris: 200 kroner
Originaltitel: Dichtungen und Briefe (Red. Hans Weichselbaum)
Oversætter: Ejler Nyhavn
Efterskrift: Adam Paulsen
Tilrettelæggere: Per Andersen og Klaus Gjørup
Trykkeri: Specialtrykkeriet Arco
Indbinding: Garnhæftet omslagsbog
Format: 12,5 x 19,0 cm
Omfang: 268 sider
Papir: Munken Pure Rough 90 gram
Skrifter: North og Krabbesholm Serif (omslag)
Oplag: 500 eksemplarer
Udgivet: 2023/06, 1. udgave
ISBN: 978-87-93557-46-8
null

Se også ...

Friedrich Hölderlin
Tårndigte

null

Se også ...

Friedrich Hölderlin
Urdel. Digte, skrifter og breve

null

Se også ...

Goethe
Faust I