Friedrich Hölderlin

Tårndigte

Friedrich Hölderlin er en uomgængelig skikkelse i europæisk idéhistorie og Tårndigte et litterært mesterværk. Digtene er oversat af Ejler Nyhavn. Jørn Erslev Andersen har skrevet et fyldigt efterskrift. Bogen er illustreret med otte fotografiske værker af Peter Brandes.

Hölderlin blev født 1770 i Lauffen ved Neckar i Sydvesttyskland. Teksterne til Tårndigte er skrevet fra 1807 til hans død i 1843. Gennem hele denne lange periode var han umyndiggjort på grund af en vanvidsdiagnose og anbragt som plejesøn, som det hed med en officiel betegnelse, hos en snedkerfamilie i et tårnværelse i Tübingen. Titlen Tårndigte er ikke hans egen, men eftertidens.

En stor del af Hölderlins digte og øvrige omfattende skriverier i tårnet er gået tabt. I perioder blev han frataget papir og skrivemulighed, men ellers fyldte han gerne ark efter ark med noter, almanaktekster, prosaudkast og digte i svungen håndskrift med fjerpen. Denne danske oversættelse af tårndigtene indeholder et udvalg på 36 digte. Udgivelsen er dobbeltsproget: med den tyske originaltekst på venstre og den danske oversættelse på højre side.

Ejler Nyhavn har oversat digtene og giver et gennemtænkt og frisk bud på fordanskninger af tårndigtene. I bogens efterskrift giver Jørn Erslev Andersen en grundig indføring i tårndigtningen, herunder dens særlige omstændigheder, poetologi, filosofi og læsemåder. Peter Brandes har skabt otte fotografiske værker til denne udgivelse.

Peter Brandes (f. 1944), kunstmaler, grafiker, billedhugger og fotograf. Modtog i 2013 Friedrich-Hölderlin-Preis for sit arbejde med kunstneriske formidlinger af Hölderlin.

Ejler Nyhavn (f. 1960), germanist, oversætter, digter og musiker. Forlaget har også udgivet hans oversættelse af Goethes Faust I.

Jørn Erslev Andersen (f. 1953), litteraturhistoriker, lic.phil og lektor ved Aarhus Universitet. Har etableret sig som en international anerkendt Hölderlin-forsker.

Forfatter: Friedrich Hölderlin
Kunstner: Peter Brandes
Titel: Tårndigte
Vejl. pris: 349 kroner / UDSOLGT FRA FORLAGET
Originaltitel: Turmgedichte
Oversætter: Ejler Nyhavn
Forord: Ejler Nyhavn og Peter Brandes
Efterskrift: Jørn Erslev Andersen
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Hellærred med mærkebånd
Format: 15,0 x 24,5 cm
Omfang: 152 sider
Papir: Munken Pure Rough 150 gram
Skrifter: North og Walbaum
Oplag: 500 eksemplarer
Udgivet: 2016/12, 1. udgave
ISBN: 978-87-998861-5-9
null

Se også ...

Friedrich Hölderlin
Hyperion

null

Se også ...

Friedrich Hölderlin
Urdel. Digte, skrifter og breve

null

Se også ...

Georg Trakl
Skønhedens tornekrone