Jacques Lacan

Talens og sprogets funktion og felt i psykoanalysen
Romtalen

Under forberedelse

Talens og sprogets funktion og felt i psykoanalysen udgør den uomgængelige ABC for den franske psykoanalytiker Jacques Lacans tænkning. Her udgivet sammen med Romtalen, Lacans egen introduktion og svar på tilhørernes spørgsmål. Oversat og annoteret af Kristian Olesen Toft.

Talens og sprogets funktion og felt i psykoanalysen blev i 1953 et vendepunkt for den franske psykoanalyses altoverskyggende skikkelse, Jacques Lacan. Teksten blev skrevet i en brydningstid, som tvang Lacan til utvetydigt at formulere sit ståsted i dette blændende programskrift. Dermed igangsattes den skelsættende udvikling af Sigmund Freuds psykoanalyse, som Lacan skulle forfølge de kommende tre årtier, og som stadig den dag i dag er uden sidestykke. I al enkelhed minder Lacan om, at den psykoanalytiske kur først og fremmest og til syvende og sidst beror på tale. Ikke desto mindre lod Freud talens funktion i psykoanalysen forblive dunkel. Ved at inddrage den strukturelle lingvistik og antropologi samt den hegelianske og heideggerianske filosofi, som i eftertidskrigens Frankrig stod i fuldt flor, formulerer Lacan her på uforlignelig vis sit svar på spørgsmålet, som Freud gav i arv: Hvad er talens væsen? Hvad kan den udvirke? Og hvad er dens forbindelse til sandheden, begæret, døden?

Med Talens og sprogets funktion og felt i psykoanalysen er den tekst endelig tilgængelig på dansk, som Lacan selv betegner som sin tænknings ABC. Dette er stedet at begynde for nye læsere, og samtidig en grundtekst, som man igen og igen kan vende tilbage til, uanset hvor velbevandret man måtte være udi den lacanianske teori. Udgivelsen henvender sig både til alment interesserede og fagfolk, herunder klinisk praktiserende, idet Lacan her mere end i nogen anden tekst forholder sig til psykoanalysens tekniske aspekter i et svidende angreb på den dengang rådende egopsykologi, som på ikke så få punkter minder om de dominerende strømninger i vor tids kliniske psykologi.

Den danske udgivelse udmærker sig ved også at inkludere Romtalen, Lacans mundtlige præsentation af teksten samt hans udførlige svar på de spørgsmål, som den affødte hos hans psykoanalytiske kolleger. De omfattende oversætternoter giver den nutidige danske læser den fornødne baggrund for at kunne følge argumentationen og selv forfølge de mangfoldige henvisninger.

Jacques Lacan (1901-1981) forbliver fyrre år efter sin død det væsentligste navn i fransk psykoanalyse. Hans forfatterskab, der indbefatter antologien Écrits fra 1966 og det fortløbende seminar fra 1953-80, var retningsgivende for efterkrigstidens franske tænkning og udtryk for en umættelig nysgerrighed, åben for alt, der rørte sig i samtidens åndsliv.

Kristian Olesen Toft (f. 1986) er cand.mag. i filosofi og ph.d.-stipendiat i fransk ved Københavns Universitet.

Forfatter: Jacques Lacan
Titel: Talens og sprogets funktion og felt i psykoanalysen. Romtalen
Oversætter: Kristian Olesen Toft
null

Se også ...

Søren Gosvig Olesen
Filosofien i Frankrig

null

Se også ...

Jean-Luc Nancy
Heideggers banalitet

null

Se også ...

Yvan Goll
Sodoma og Berlin