Dagmar Warming (red.)

Teser. Danske samtidskunstnere i dialog med reformationen

Jubilæer er mærkedage, som ofte giver anledning til, at man på museerne præsenterer en bestemt kunstner, et bestemt emne eller en skelsættende historisk begivenhed. 500 året for Luthers opslag af teserne på døren i Wittenberg er en sådan anledning. Den satte gang i en række forskellige tiltag i jubilæumsåret. Et af disse er vandreudstillingen, hvortil denne udgivelse udgør udstillingskataloget.

I alt 25 kunstnere deltog på udstillingen: Lise Blomberg Andersen, Martin Erik Andersen, Bank & Rau, Kaspar Bonnén, Peter Brandes, Peter Linde Busk, Peter Callesen, Viera Collaro, Maja Lisa Engelhardt, Anette Harboe Flensburg, Erik A. Frandsen, Leonard Forslund, Ib Monrad Hansen, Lise Harlev, Hein Heinsen, Sophia Kalkau, Janne Klerk, Christian Lemmerz, Karin Lorentzen, Ulrik Møller, Kirstine Roepstorff, Trine Søndergaard, Alexander Tovborg, Laila Westergaard og Ebbe Stub Wittrup.

Kunstnerne præsenteres og kommer til orde i form af interviews med Lisbeth Bonde, som desuden bidrager med et essay med titlen »At gøre billeder af det ufremstillelige«. Her perspektiverer Bonde kunstnernes værker og udsagn ved at sætte dem i relation til billedkunsten historiske mellemværende med kirken. I essayet »En stråle af blod: Luther, Cranach og billedet« tager Henrik Wivel afsæt i et værk fra reformationstidens store billedmager, Cranach. Med en tolkning af midterpartiet af Cranachs altertavle i St. Peter og Paul Kirken i Weimar peger Wivel på den visuelle kultur, der med Luther mister status som repræsenterende det guddommelige og i stedet forvandles til illustration og dermed instrumentaliseres. Det er ikke alene kunstens forandrede status, men også dens frisættelse, Wivel beskriver i sin tolkning af Cranachs alterbillede. Den frisættelse af det kristne menneske, Luther fremfører i skriftet Om et kristenmenneskes frihed, gælder også kunstneren.

Udstillingens koncept er udviklet med afsæt i en idé af medlem af Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark, billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt.

Udgivet i samarbejde med Ribe Kunstmuseum.

Forfattere: Henrik Wivel og Lisbeth Bonde
Red.: Dagmar Warming
Titel: Teser. Danske samtidskunstnere i dialog med reformationen
Vejl. pris: 200 kroner
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Trykkeri: Narayana Press
Indbinding: Hellærred med mærkebånd
Format: 25,0 x 30,0 cm
Omfang: 128 sider
Papir: Munken Kristall 170 gram
Skrift: North
Oplag: 1.500 eksemplarer
Udgivet: 2017/03, 1. udgave
ISBN: 978-87-93557-04-8