Friedrich Hölderlin

Urdel. Digte, skrifter og breve

Forlagets bidrag til fejringen af Friedrich Hölderlins 250-års fødselsdag i 2020. Udvælgelsen af digtene, skrifterne og brevene er foretaget af Jørn Erslev Andersen, som også har skrevet et fyldigt essay. Bogen er illustreret med fem akvareller af Peter Brandes.

Karsten Sand Iversen har nyoversat digtene «Som når på højtidsdagen …», «Brød og vin», «Natsange» og de filosofiske fragmenter «Væren, urdeling, modalitet», «Bemærkninger til Ødipus» og «Bemærkninger til Antigone». Endvidere indeholder bogen ældre oversættelser: «Fædrelandet i undergang …» ved Lars S. Arndal og Stig Olsen, «Den tyske idealismes ældste systemprogram» ved Søren Mau og Søren Riis samt syv breve oversat af Peter Seeberg.

Som digter og tænker virkede Hölderlin i en periode, der indvarslede moderniteten i Europas nyere historie. Krige, kulturelle opbrud, industrialiseringens gennembrud og den franske revolution udgjorde et konfliktpræget, visionært og dynamisk transformationsfelt for den gryende formning af moderne digtning, æstetik og filosofi, som han bidrog til sammen med en række andre nytænkende europæiske digtere og tænkere.

Hölderlins epokegørende digte 1800-1806 og brevromanen Hyperion med deres komplekse og levende kombinationer af poetisk revolution og visionær filosofisk tænkning er unikke og slidstærke bidrag til periodens kulturhistoriske nybrud med virkning helt frem til i dag. I den henseende præsenterer antologien nogle af hans mest berømte og betydningsfulde digte, skrifter og breve.

Digtene «Som når på højtidsdagen …», «Brød og vin» og «Natsange» er valgt, fordi de eksponerer og perspektiverer Hölderlins poetiske tænkning i spand med de filosofiske og poetologiske skrifter.

Skrifterne «Væren, urdeling, modalitet», «Den tyske idealismes ældste systemprogram», «Fædrelandet i undergang …», «Bemærkninger til Ødipus» og «Bemærkninger til Antigone» er valgt, fordi de er blandt de mest betydningsfulde af Hölderlins sparsomme og ofte ufærdige filosofiske, kritiske og poetologiske tekster, både i sig selv og for en forståelse af hans tænkning. «Væren, urdeling, modalitet» og de to bemærkninger til Ødipus og Antigone er ikke tidligere blevet udgivet på dansk trods deres store indflydelse på moderne litteratur- og filosofihistorie.

Brevene er valgt, fordi de dokumenterer forbindelserne mellem digt, tanke, handling, situation og bekendtskaber i Hölderlins livsverden og derfor har haft indflydelse på forståelserne af hans digtning og tænkning.

Jørn Erslev Andersens fyldige essay præsenterer, rentegner og aktualiserer relationen mellem natur og frihed i Hölderlins digtning og tænkning 1789-1806 gennem krydslæsninger af antologiens tekster. Det indledes med et introducerende afsnit om at læse Hölderlin i dag, cirka 100 år efter hans sene spektakulære entre på den verdenslitterære scene. Herefter følger en kort biografisk skitse og introduktioner til teksterne i to længere hoveddele, «Natur og frihed» og «Filosofi og poesi», med forslag til nye aktualiserende synsvinkler på Hölderlins naturtænkning og frihedsideer. Essayet afsluttes med en præsentation og analyse af Hölderlins berømte begreb om den tragiske cæsur, der endevendes i bemærkningerne til Sofokles-tragedierne Ødipus og Antigone.

Peter Brandes (f. 1944), kunstmaler, grafiker, billedhugger og fotograf. Modtog i 2013 Friedrich-Hölderlin-Preis for sit arbejde med kunstneriske formidlinger af Hölderlin.

Jørn Erslev Andersen (f. 1953), litteraturhistoriker, lic.phil. og lektor ved Aarhus Universitet. Har etableret sig som en internationalt anerkendt Hölderlin-forsker.

Forfatter: Friedrich Hölderlin
Fotografer: Peter Brandes
Titel: Urdel. Digte, skrifter og breve
Vejl. pris: 340 kroner
Oversætter: Karsten Sand Iversen og andre
Tilrettelæggere: Klaus Gjørup og Per Andersen
Indbinding: Hellærred m/mærkebånd
Format: 15,0 x 24,5 cm
Omfang: 160 sider
Papir: Munken Pure 130 gram
Skrift: North
Oplag: 700 eksemplarer
Udgivet: 2020/12, 1. udgave
null

Se også ...

Friedrich Hölderlin
Hyperion

null

Se også ...

Goethe
Faust I

null

Se også ...

Bo Bergholt Grymer
Birken og kirken. Samtaler med Simon Grotrian