Jean-Luc Nancy

Heideggers banalitet

Den franske filosof Jean-Luc Nancys Heideggers banalitet er et vigtigt indlæg i debatten om Heidegger og nazismen. Bogen indledes og er oversat af Søren Gosvig Olesen.

Diskussionen om Heidegger og nazismen dukker op med jævne mellemrum – senest med baggrund i offentliggørelsen af de notesbøger, der efter farven på omslaget benæv­nes »de sorte hæfter«. Det er der, Heideg­ger mest udfør­ligt har begrundet sin tilslutning til nazismen. Det er også der, hvor han mest efter­tryk­keligt kritiserer nazismen. Og det er der, hvor han trods sin nazikri­tik formu­le­rer en slags metafysisk antisemitisme.

Jean-Luc Nancys indlæg i diskussionen udmærker sig ved at rumme mere end en mening om Heidegger, nemlig en læsning af Heidegger. Nancy forholder sig til sa­gen som filosof. Men han forholder sig også til, hvad der sker, når en filosof til­slut­ter sig en me­ning, som de fleste andre omkring ham også havde.

Sa­gens alvor er, som Nancy skriver, at Heideggers tænk­ning ikke kan slettes af vores historie. Uden Heidegger ville den tænkning, som udfolder sig hos eftertidens vig­tigste filosoffer, Merleau-Pon­ty, Der­rida, Vattimo, Agamben, og mange andre, væ­re utænkelig.

Det vanskelige arbej­de, som Nancy giver et indblik i her, er arbejdet med at sortere i det, som står til­bage som en opgave for tænkningen efter Heidegger, og det, der må falde for den destruk­tion af metafysikken, som Heideggers tænkning selv indleder.

Jean-Luc Nancy (f. 1940), filosof. Hans tænkning er inspireret af bl.a. Friedrich Nietzsche, Maurice Blanchot, Georges Bataille, Jacques Derrida og Martin Heidegger. De væsentligste temaer er samfunds- og religionsfilosofi, psykoanalyse, litteratur, teknologi og hermeneutik.

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Han er dr.phil.habil fra Université de Nice og lektor i filosofi ved Københavns Universitet.

 • forfatter
  Jean-Luc Nancy
 • titel
  Heideggers banalitet
 • pris
  160 kroner
 • Originaltitel
  Banalité de Heidegger
 • oversættelse
  Søren Gosvig Olesen
 • indledning
  Søren Gosvig Olesen
 • tilrettelæggere
  Klaus Gjørup og Per Andersen
 • indbinding
  Garnhæftet papirbind
 • format
  12,0 x 20,0 cm
 • omfang
  88 sider
 • papir
  Munken Pure Rough 120 gram
 • skrifter
  North og Rum
 • oplag
  500 eksemplarer
 • udgivet
  2019/06, 1. udgave
 • isbn
  978-87-93557-17-8

Forlaget Wunderbuch

Skovbakken 35
DK-7800 Skive

+45 4141 8736
post@forlaget-wunderbuch.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Følg os

Køb bøgerne

Du kan købe forlagets udgivelser hos din
lokale boghandel. Boghandlerne skal bestille
på bogportalen, hvor de har fuld returret.
Du kan også købe bøgerne via netboghandlere.
Særudgaver bestilles direkte hos forlaget